Basisbeurs

De hoogte van de basisbeurs is afhankelijk van uw woonsituatie: als u uitwonend bent, is de beurs hoger dan wanneer u bij (een van) uw ouders thuis woont.

De basisbeurs is een gift als u mbo 1 of 2 doet. Voor mbo 3 en 4, hbo en een universitaire opleidingen is de basisbeurs een 'prestatiebeurs'. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt. Lukt dit niet, dan moet u het totale bedrag met rente terugbetalen.