Bijverdienen

Doet u mbo? Of valt u onder het oude stelsel van studiefinanciering voor hbo en universiteit? Dan mag u niet te veel bijverdienen. Anders moet u studiefinanciering terugbetalen. Dit geldt ook als u alleen het studentenreisproduct hebt.

Onbeperkt bijverdienen voor leenstelsel en vo

Valt u onder het nieuwe stelsel ('leenstelsel') voor hbo en universiteit? Of doet u voortgezet onderwijs (vo)? Dan maakt het niet uit hoeveel u bijverdient.

Hoeveel u mag bijverdienen

De grens voor bijverdienen is in 2020 € 15.003,05 (in 2019 € 14.682,96). Het gaat om uw verzamelinkomen of belastbaar loon. Als u de grens voor bijverdienen nadert, moet u uw studiefinanciering en reisproduct stopzetten.

Welk inkomen telt mee?

Onder 'bijverdiensten' valt niet alleen het geld dat u verdient met een bijbaantje. In de folder Bijverdienen staat wat wel en wat niet meetelt.

Folder Bijverdienen eerdere jaren

Stopzetten studiefinanciering en reisproduct

Als u de grens voor bijverdienen nadert, moet u uw studiefinanciering en reisproduct stopzetten.

Gevolgen te veel bijverdienen

Hebt u te veel bijverdiend zonder uw studiefinanciering stop te zetten? Dan moet u het bedrag terugbetalen dat u boven de grens hebt bijverdiend. U betaalt nooit meer terug dan wat u in dat jaar aan basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct hebt gehad.

Later alsnog stopzetten

Komt u er bij de belastingaangifte pas achter dat u te veel hebt bijverdiend? Dan kunt u uw studiefinanciering van het vorige jaar alsnog stopzetten. Doe dit vóór 1 juli. U moet uw studiefinanciering over de ingetrokken maanden terugbetalen. Ook moet u misschien een oovee-boete betalen.

We kijken of u in de ingetrokken maanden uw studentenreisproduct hebt gebruikt. U krijgt alleen een oovee-boete over de halve maanden waarin u ermee hebt gereisd. In de 1e maand is de boete € 75,- per halve maand, daarna € 150,- per halve maand.

Ondernemers

In het kalenderjaar waarin u afstudeert, telt winst uit eigen onderneming niet mee voor uw bijverdiensten.

Controle

DUO controleert achteraf hoeveel u in een bepaald jaar hebt bijverdiend. Dit doen we door uw inkomensgegevens op te vragen bij de Belastingdienst. Hebt u te veel bijverdiend? Dan krijgt u van ons bericht hoeveel u moet terugbetalen.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee