Bijverdienen

Doet u vmbo, havo, vwo of vavo? Dan krijgt u geen studiefinanciering maar tegemoetkoming scholieren.

Doet u mbo? Of valt u onder het oude stelsel van studiefinanciering voor hbo en universiteit? Dan mag u niet te veel bijverdienen. Anders moet u studiefinanciering terugbetalen. Dit geldt ook als u alleen het studentenreisproduct hebt.

Onbeperkt bijverdienen voor leenstelsel

Valt u onder het leenstelsel voor hbo en universiteit?  Dan maakt het niet uit hoeveel u bijverdient.

Hoeveel u mag bijverdienen

In 2020 verviel de grens voor bijverdienen voor alle studenten. U kon daarom in het jaar 2020 bijverdienen zonder gevolgen voor uw studiefinanciering.

Voor 2021 is de grens € 15.415,63. Het gaat om uw verzamelinkomen of belastbaar loon.

Welk inkomen telt mee?

Onder 'bijverdiensten' valt niet alleen het geld dat u verdient met een bijbaantje. In de folders over bijverdienen staat per jaar wat wel en wat niet meetelt.

Folders Bijverdienen

De grens voor bijverdienen in 2020 verviel voor alle studenten. Daarom staat de folder voor 2020 er niet bij.

Stopzetten studiefinanciering en reisproduct

Als u de grens voor bijverdienen nadert, moet u uw studiefinanciering en reisproduct stopzetten.

Ik ben bijna 30

Na uw 30e kunt u uw studiefinanciering niet meer opstarten. Houd daar rekening mee als u uw studiefinanciering stopzet.

Ik heb stopgezet, maar uiteindelijk niet te veel bijverdiend

Hebt u uw studiefinanciering stopgezet, maar komt u er later achter dat u niet te veel hebt bijverdiend? Stuur ons dan een brief en een bewijsstuk van uw inkomen, bijvoorbeeld de definitieve aanslag van de Belastingdienst. Doe dit binnen 6 weken. Uit het bewijsstuk moet blijken dat u onder de bijverdiengrens bent gebleven.

De studiefinanciering die u hebt gemist, krijgt u alsnog uitbetaald. U krijgt geen vergoeding voor uw .

Studiefinanciering stopzetten voor maanden die voorbij zijn

Hebt u in 2021 te veel bijverdiend? En komt u hier pas later achter? U kunt uw studiefinanciering alsnog stopzetten vanaf de maand waarin u over de bijverdiengrens ging. Dit moet vóór 1 juli 2022.

U moet uw studiefinanciering over de stopgezette maanden terugbetalen. Hebt u in deze periode het studentenreisproduct gebruikt? Dan krijgt u ook een -boete. U krijgt alleen een boete voor de periode waarin u met het studentenreisproduct hebt gereisd. In 2021 is de boete in de 1e maand € 78,29 per halve maand. Daarna is de boete € 156,58 per halve maand.

Gevolgen te veel bijverdienen

Hebt u te veel bijverdiend zonder uw studiefinanciering stop te zetten? Dan moet u het bedrag terugbetalen dat u boven de grens hebt bijverdiend. U betaalt nooit meer terug dan wat u in dat jaar aan basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct hebt gehad.

Controle

DUO controleert achteraf hoeveel u in een bepaald jaar hebt bijverdiend. Dit doen we door uw inkomensgegevens op te vragen bij de Belastingdienst. DUO heeft hier 5 jaar de tijd voor, maar meestal controleren we al na 3 jaar. Hebt u te veel bijverdiend? Dan krijgt u van ons bericht hoeveel u moet terugbetalen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee