Bijverdienen

In 2021 is er geen grens voor bijverdienen, door de coronacrisis. U kunt daarom in het jaar 2021 bijverdienen zonder gevolgen voor uw studiefinanciering. In 2020 was er door de coronacrisis ook geen grens voor bijverdienen.

In de jaren daarvoor mocht u niet te veel bijverdienen als u:

DUO heeft onlangs de bijverdiensten in 2017 gecontroleerd. Hebt u te veel bijverdiend? In ons nieuwsbericht leest u meer over deze controle.

Hoeveel u mocht bijverdienen

In de folders ‘bijverdienen’ staat hoeveel u mocht bijverdienen in 2017, 2018 en 2019. Het gaat om uw verzamelinkomen of belastbaar loon.

Welk inkomen telt mee?

We kijken alleen naar uw eigen inkomen. Het inkomen van uw partner telt niet mee. 

Onder 'bijverdiensten' valt niet alleen het geld dat u verdient met een bijbaantje. In de folders over bijverdienen staat per jaar wat wel en wat niet meetelt.

Folders over bijverdienen in 2017-2019

Stopzetten studiefinanciering en reisproduct

Als u dicht bij de grens voor bijverdienen komt, moet u uw studiefinanciering en reisproduct stopzetten.

Na uw 30e kunt u uw studiefinanciering niet meer opstarten. Houd daar rekening mee als u uw studiefinanciering stopzet.

Gevolgen te veel bijverdienen

Hebt u te veel bijverdiend zonder uw studiefinanciering stop te zetten? Dan moet u het bedrag terugbetalen dat u boven de grens hebt bijverdiend. U betaalt nooit meer terug dan wat u in dat jaar aan basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct hebt gehad.

Controle

DUO controleert achteraf hoeveel u in een bepaald jaar hebt bijverdiend. Dit doen we door uw inkomensgegevens op te vragen bij de Belastingdienst. DUO heeft hier 5 jaar de tijd voor, maar meestal controleren we al na 3 jaar. Hebt u te veel bijverdiend? Dan krijgt u van ons bericht hoeveel u moet terugbetalen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee