Naar Studieschuld

Te veel studiefinanciering ontvangen

Geld waar u geen recht op had, moet u terugbetalen. Kan DUO het te veel ontvangen bedrag niet verrekenen? En betaalt u het ook niet op tijd terug? Dan wordt het bedrag automatisch een lening.

Verrekenen

Bij een controle kan blijken dat u te veel studiefinanciering of tegemoetkoming hebt gekregen. U hebt dan een schuld. Zolang u nog geld van DUO krijgt, verrekenen we deze schuld. Dit doen we in 2019 met maximaal € 168,28 per maand. Dit bedrag kan hoger zijn als u ook te veel collegegeldkrediet hebt ontvangen.

In 1 keer betalen

Kunnen we de schuld niet meer verrekenen, dan krijgt u een betalingsverzoek. U kunt dan in 1 keer betalen zonder rente. Op uw betalingsverzoek staat alle betaalinformatie, zoals rekeningnummer en betalingskenmerk.

Automatisch een lening

Betaalt u niet voor de vervaldatum van het betalingsverzoek? Dan wordt de schuld automatisch een lening. Hebt u al een studieschuld, dan wordt het bedrag daarbij opgeteld. Na afloop van uw studie moet u uw studieschuld maandelijks terugbetalen.

Voor de ontstane lening gelden dan dezelfde regels als voor elke andere studieschuld. U betaalt dus ook rente. De rente begint te lopen in de maand waarin de vervaldatum van het betalingsverzoek ligt.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Dit geeft geen recht op uitstel van betaling.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee