Naar Ov

Ov-boete betalen

Als u geen recht meer hebt op uw studentenreisproduct, bijvoorbeeld omdat u bent gestopt met uw studie, dan moet u hem stopzetten. Gebruikt u het daarna nog? Dan krijgt u een ov-boete.

  1. Hoe het werkt
  2. Betalingsregeling

Hoe het werkt

U moet uw ov-boete aan DUO betalen. DUO int de ov-boete voor de vervoersbedrijven.

Hoeveel boete?

Hoe langer u ten onrechte reist met een studentenreisproduct, hoe hoger uw boete. Voor de 1e maand is de boete € 75,- per halve maand. Daarna is de boete € 150,- per halve maand. DUO controleert regelmatig of u in een bepaalde periode hebt gereisd met het studentenreisproduct. Uw ov-boete staat in Mijn DUO.

Studentenreisproduct alsnog stopzetten

Hebt u een bericht over uw ov-boete gekregen en hebt u uw studentenreisproduct nog niet stopgezet? Als u geen nieuw recht op studiefinanciering hebt, moet u alsnog uw studentenreisproduct stopzetten.

Wanneer terugbetalen?

Een ov-boete moet u altijd direct betalen nadat u een bericht hebt gehad over de boete. U krijgt hiervoor een betalingsverzoek.

Niet optellen bij studieschuld

DUO int ov-boetes voor de vervoersbedrijven. Uw ov-boete kan daarom niet bij uw studieschuld worden opgeteld.

Hoe betalen

Verrekenen met studiefinanciering

Als u nog studiefinanciering krijgt, verrekenen we uw ov-boete met uw studiefinanciering. In 2019 doen we dat met maximaal € 168,28 per maand.

Terugbetalen

Krijgt u geen studiefinanciering meer? Als u een bericht hebt gekregen over de betaling van uw ov-boete, dan kunt u 2 dingen doen:

  • U betaalt het bedrag in 1 keer met de gegevens op het betalingsverzoek.
  • U vraagt een betalingsregeling aan.

Bent u het betalingsverzoek kwijt? U kunt uw ov-boete overmaken naar de Dienst Uitvoering Onderwijs op rekeningnummer NL45 INGB 0705 0019 03. Vermeld uw burgerservicenummer.

Verschil met ov-lening prestatiebeurs

De ov-boete is niet hetzelfde als de 'ov-lening prestatiebeurs'. Het studentenreisproduct is een lening die onder de prestatiebeurs valt. Op uw Bericht Studiefinanciering staat dit als ov-lening prestatiebeurs. Als u binnen 10 jaar uw diploma haalt, zetten we uw ov-lening om in een gift. Haalt u dan geen diploma, dan moet u deze ov-lening terugbetalen. Als u uw studentenreisproduct niet ophaalt, hoeft u natuurlijk niets terug te betalen.

Onterecht of kwijtschelden

Denkt u dat de boete onterecht is? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Dat moet binnen 6 weken nadat u het 1e bericht over de ov-boete hebt ontvangen. Als uw ov-boete terecht is, kunnen we deze niet kwijtschelden.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee