Naar Ov

-boete betalen

In het kort

Als u geen recht meer hebt op uw studentenreisproduct, bijvoorbeeld omdat u bent gestopt met uw studie, moet u het stopzetten. Gebruikt u het reisproduct toch? Dan krijgt u een -boete. U moet uw -boete aan DUO betalen. DUO int de -boete voor de vervoersbedrijven.

Hoeveel boete?

Zet u uw studentenreisproduct te laat stop en blijft u ermee reizen? Dan krijgt u een boete. In de 1e maand nadat uw recht op het studentenreisproduct is afgelopen, is de -boete € 78,29,- per halve maand (in 2020 € 75,- per halve maand). Gebruikt u het ná die 1e maand, dan is de boete € 156,58 per halve maand (in 2020 € 150,- per halve maand). De 1e helft van de maand loopt daarbij tot en met de 15e van de maand.

DUO controleert regelmatig of u in een bepaalde periode hebt gereisd met het studentenreisproduct. Uw -boete staat in Mijn DUO.

Studentenreisproduct alsnog stopzetten

Hebt u een bericht over uw -boete gekregen en hebt u uw studentenreisproduct nog niet stopgezet? Als u geen nieuw recht op studiefinanciering hebt, moet u alsnog uw studentenreisproduct stopzetten.

Wanneer terugbetalen?

Een -boete moet u altijd direct betalen nadat u een bericht hebt gehad over de boete. U krijgt hiervoor een betalingsverzoek.

DUO int -boetes voor de vervoersbedrijven. Uw -boete kan daarom niet bij uw studieschuld worden opgeteld.

Hoe betalen

  • Als u nog studiefinanciering krijgt, verrekenen we uw -boete met uw studiefinanciering. In 2021 doen we dat met maximaal € 175,66 per maand.
  • Krijgt u geen studiefinanciering meer? Als u een bericht hebt gekregen over de betaling van uw -boete, kunt u 2 dingen doen:
    • U betaalt het bedrag in 1 keer met de gegevens op het betalingsverzoek.
    • U vraagt een betalingsregeling aan.
    Bent u het betalingsverzoek kwijt? U kunt uw -boete overmaken naar de Dienst Uitvoering Onderwijs op rekeningnummer NL45 INGB 0705 0019 03. Vermeld uw burgerservicenummer.

Verschil met prestatiebeurs reisvoorziening

De -boete is niet hetzelfde als de 'prestatiebeurs reisvoorziening'. Het studentenreisproduct is een lening die onder de prestatiebeurs valt. In Mijn DUO staat dit als prestatiebeurs reisvoorziening.
Als u binnen 10 jaar uw diploma haalt, zetten we uw -lening om in een gift. Haalt u geen diploma, dan moet u de -lening terugbetalen. Als u uw studentenreisproduct niet hebt opgehaald, hoeft u natuurlijk niets terug te betalen.

Onterecht of kwijtschelden

Een terechte -boete kunnen we niet kwijtschelden. Denkt u dat de boete onterecht is? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Dit moet binnen 6 weken nadat u het 1e bericht over de boete hebt gekregen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee