Naar Ov

oovee-boete betalen

In het kort

Als u geen recht meer hebt op uw studentenreisproduct, bijvoorbeeld omdat u bent gestopt met uw studie, moet u het stopzetten. Gebruikt u het reisproduct toch? Dan krijgt u een oovee-boete. U moet uw oovee-boete aan DUO betalen. DUO int de oovee-boete voor de vervoersbedrijven.

Hoeveel boete?

Zet u uw studentenreisproduct te laat stop en blijft u ermee reizen? Dan krijgt u een boete. In de 1e maand nadat uw recht op het studentenreisproduct is afgelopen, is de oovee-boete € 75,- per halve maand. Gebruikt u het ná die 1e maand, dan is de boete € 150,- per halve maand. De 1e helft van de maand loopt daarbij tot en met de 15e van de maand.

DUO controleert regelmatig of u in een bepaalde periode hebt gereisd met het studentenreisproduct. Uw oovee-boete staat in Mijn DUO.

Studentenreisproduct alsnog stopzetten

Hebt u een bericht over uw oovee-boete gekregen en hebt u uw studentenreisproduct nog niet stopgezet? Als u geen nieuw recht op studiefinanciering hebt, moet u alsnog uw studentenreisproduct stopzetten.

Wanneer terugbetalen?

Een oovee-boete moet u altijd direct betalen nadat u een bericht hebt gehad over de boete. U krijgt hiervoor een betalingsverzoek.

Hoe betalen

  • Als u nog studiefinanciering krijgt, verrekenen we uw oovee-boete met uw studiefinanciering. In 2020 doen we dat met maximaal € 171,16 per maand.
  • Krijgt u geen studiefinanciering meer? Als u een bericht hebt gekregen over de betaling van uw oovee-boete, kunt u 2 dingen doen:
    • U betaalt het bedrag in 1 keer met de gegevens op het betalingsverzoek.
    • U vraagt een betalingsregeling aan.
    Bent u het betalingsverzoek kwijt? U kunt uw oovee-boete overmaken naar de Dienst Uitvoering Onderwijs op rekeningnummer NL45 INGB 0705 0019 03. Vermeld uw burgerservicenummer.

Verschil met oovee-lening prestatiebeurs

De oovee-boete is niet hetzelfde als de 'oovee-lening prestatiebeurs'. Het studentenreisproduct is een lening die onder de prestatiebeurs valt. Op uw Bericht Studiefinanciering staat dit als oovee-lening prestatiebeurs.
Als u binnen 10 jaar uw diploma haalt, zetten we uw oovee-lening om in een gift. Haalt u geen diploma, dan moet u de oovee-lening terugbetalen. Als u uw studentenreisproduct niet hebt opgehaald, hoeft u natuurlijk niets terug te betalen.

Onterecht of kwijtschelden

Een terechte oovee-boete kunnen we niet kwijtschelden. Denkt u dat de boete onterecht is? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Dit moet binnen 6 weken nadat u het 1e bericht over de boete hebt gekregen.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee