Bedragen

Plannen regering

De regering wil de basisbeurs voor hbo en universiteit weer invoeren. Ook wil het kabinet uitwonende studenten in het studiejaar 2023-2024 extra helpen, omdat de koopkracht gedaald is. De plannen zijn pas definitief als de Eerste Kamer hiermee heeft ingestemd. Lees meer over de kabinetsplannen.

Hieronder vindt u de maximale bedragen per maand.

Studiefinanciering mbo

Januari tot en met juli 2023

Thuiswonend Uitwonend

 • Hoeft u nog geen lesgeld te betalen? Dan is het totaal lager: € 556,95 (thuiswonend) en € 786,59 (uitwonend).
 • Krijgt u geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt u het ontbrekende bedrag extra lenen, bovenop de 'gewone' rentedragende lening.
 • Doet u mbo 3 of 4 en krijgt u geen beurs meer? Dan kunt u 3 jaar alleen nog lenen. Dit noemen we de 'leenfase'. De maximale rentedragende lening is dan € 1.028,33 per maand.
Basisbeurs € 90,85 € 296,51
Aanvullende beurs € 371,42 € 395,40
Rentedragende lening € 197,93 € 197,93
Totaal 660,20   889,84
Augustus tot en met december 2023

Thuiswonend Uitwonend

 • Hoeft u nog geen lesgeld te betalen? Dan is het totaal lager: € 556,95 (thuiswonend) en € 786,59 (uitwonend).
 • Krijgt u geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt u het ontbrekende bedrag extra lenen, bovenop de 'gewone' rentedragende lening.
 • Doet u mbo 3 of 4 en krijgt u geen beurs meer? Dan kunt u 3 jaar alleen nog lenen. Dit noemen we de 'leenfase'. De maximale rentedragende lening is dan € 1.028,33 per maand.
Basisbeurs € 90,85 € 296,51
Aanvullende beurs € 381,25 € 405,23
Rentedragende lening € 197,93 € 197,93
Totaal 670,03   899,67

Studiefinanciering hbo en universiteit

Januari tot en met augustus 2023

Bedrag

 • Krijgt u geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt u het ontbrekende bedrag extra lenen, bovenop de 'gewone' rentedragende lening.
 • Als u instellingscollegegeld betaalt, kunt u per maand maximaal € 920,42 collegegeldkrediet krijgen.
 • Studenten die voor het eerst beginnen met een bachelor of associate degree, krijgen de helft van het collegegeld vergoed. Voor studenten aan een lerarenopleiding geldt de vergoeding zelfs 2 jaar.
 • U kunt nooit meer collegegeldkrediet krijgen dan u aan collegegeld moet betalen.
 • Doet u een opleiding van 4 jaar of korter? Dan krijgt u 7 jaar studiefinanciering. De laatste 3 jaar kunt u alleen nog lenen, zonder aanvullende beurs. Dit noemen we de 'leenfase'. De ‘gewone’ rentedragende lening is dan maximaal € 1.028,33 per maand. Het bedrag aan collegegeldkrediet komt daar nog bij.
Rentedragende lening € 527,60
Aanvullende beurs € 430,27
Collegegeldkrediet € 184,08
Totaal 1.141,95
September tot en met december 2023

Bedrag

 • Krijgt u geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt u het ontbrekende bedrag extra lenen, bovenop de 'gewone' rentedragende lening.
 • Als u instellingscollegegeld betaalt, kunt u per maand maximaal € 964,17 collegegeldkrediet krijgen.
 • Studenten die voor het eerst beginnen met een bachelor of associate degree, krijgen de helft van het collegegeld vergoed. Voor studenten aan een lerarenopleiding geldt de vergoeding zelfs 2 jaar.
 • U kunt nooit meer collegegeldkrediet krijgen dan u aan collegegeld moet betalen.
 • Doet u een opleiding van 4 jaar of korter? Dan krijgt u 7 jaar studiefinanciering. De laatste 3 jaar kunt u alleen nog lenen, zonder aanvullende beurs. Dit noemen we de 'leenfase'. De ‘gewone’ rentedragende lening is dan maximaal € 1.028,33 per maand. Het bedrag aan collegegeldkrediet komt daar nog bij.
Rentedragende lening € 527,60
Aanvullende beurs € 430,27
Collegegeldkrediet € 192,83
Totaal 1.150,70

Geen volledige aanvullende beurs?

Krijgt u geen volledige aanvullende beurs? U kunt het ontbrekende bedrag bijlenen bovenop uw gewone rentedragende lening. Hebt u extra geleend en wordt uw aanvullende beurs later berekend, dan verrekenen wij het tegoed van de aanvullende beurs met de extra lening.

Minder aanvragen

Wilt u minder dan de maximale beurs aanvragen? Dat kan. Haalt u tijdig uw diploma, dan krijgt u automatisch het niet uitbetaalde bedrag alsnog uitbetaald. U kunt ook tijdens uw opleiding de hoogte van de uitbetaling verhogen, zelfs over verstreken maanden tot het begin van een schooljaar.

U kunt de hoogte van uw studiefinanciering wijzigen in Mijn DUO.

Zelf berekenen

Wilt u weten hoeveel u precies kunt krijgen? Gebruik dan de Rekenhulp studiefinanciering.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee