Bedragen

Hieronder vindt u de maximale bedragen per maand.

Studiefinanciering mbo

Januari tot en met juli 2024

Thuiswonend Uitwonend
* De basisbeurs voor uitwonende studenten is voor 2023-2024 tijdelijk opgehoogd met € 164,30 per maand.
Basisbeurs € 99,94 € 490,46*
Aanvullende beurs € 408,07 € 434,45
Rentedragende lening € 217,72 € 217,72
Totaal 725,73 1.142,63
 • Hoeft u nog geen lesgeld te betalen? Dan is de aanvullende beurs € 113,08 lager. U kunt dan in totaal maximaal € 612,65 (thuiswonend) of € 1.029,55 (uitwonend) krijgen.
 • Krijgt u geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt u het ontbrekende bedrag extra lenen, bovenop de 'gewone' rentedragende lening.
 • Doet u mbo 3 of 4 en krijgt u geen beurs meer? Dan kunt u 3 jaar alleen nog lenen. Dit noemen we de 'leenfase'. De maximale rentedragende lening is dan € 1.131,16 per maand.
Augustus tot en met december 2024

Thuiswonend Uitwonend
* De basisbeurs voor uitwonende studenten is weer zonder de tijdelijke verhoging van € 164,30 per maand.
Basisbeurs € 99,94 € 326,16*
Aanvullende beurs € 413,24 € 439,62
Rentedragende lening € 217,72 € 217,72
Totaal 730,90  983,50
 • Hoeft u nog geen lesgeld te betalen? Dan is de aanvullende beurs € 118,25 lager. U kunt dan in totaal maximaal € 612,65 (thuiswonend) of € 865,25 (uitwonend) krijgen.
 • Krijgt u geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt u het ontbrekende bedrag extra lenen, bovenop de 'gewone' rentedragende lening.
 • Doet u mbo 3 of 4 en krijgt u geen beurs meer? Dan kunt u 3 jaar alleen nog lenen. Dit noemen we de 'leenfase'. De maximale rentedragende lening is dan € 1.131,16 per maand.

Studiefinanciering hbo en universiteit

Januari tot en met augustus 2024
Thuiswonend Uitwonend
* De basisbeurs voor uitwonende studenten is voor 2023-2024 tijdelijk opgehoogd met € 164,30 per maand.
Basisbeurs € 121,33 € 466,69 *
Aanvullende beurs maximaal € 457,60 € 457,60
Rentedragende Lening € 293,67 € 293,67
Collegegeldkrediet € 192,83 € 192,83
Totaal studiefinanciering € 1.065,43 € 1.410,79

 • Krijgt u geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt u het ontbrekende bedrag extra lenen, bovenop de 'gewone' rentedragende lening. 
 • Als u instellingscollegegeld betaalt, kunt u per maand maximaal € 964,17 collegegeldkrediet krijgen. 
 • Studenten die in het studiejaar 2023-2024 voor het eerst begonnen zijn met een lerarenopleiding, hoeven in 2024-2025 de helft van het collegegeld te betalen. Daarom krijgen ze ook maar de helft vergoed. 
 • U kunt nooit meer collegegeldkrediet krijgen dan u aan collegegeld moet betalen. 
 • Doet u een opleiding van 4 jaar of korter? Dan krijgt u 7 jaar studiefinanciering. De laatste 3 jaar kunt u alleen nog lenen, zonder basis-of aanvullende beurs. Dit noemen we de 'leenfase'. De ‘gewone’ rentedragende lening is dan maximaal € 1.131,16 per maand. Het bedrag aan collegegeldkrediet komt daar nog bij.
September tot en met december 2024
Thuiswonend Uitwonend
* De basisbeurs voor uitwonende studenten is weer zonder de tijdelijke verhoging van € 164,30 per maand.
Basisbeurs € 121,33 € 302,39*
Aanvullende beurs maximaal € 457,60 € 457,60
Rentedragende Lening € 293,67 € 293,67
Collegegeldkrediet € 210,83 € 210,83
Totaal studiefinanciering € 1.083,43 € 1.264,49

 • Krijgt u geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt u het ontbrekende bedrag extra lenen, bovenop de 'gewone' rentedragende lening.
 • Als u instellingscollegegeld betaalt, kunt u per maand maximaal € 1.054,17 collegegeldkrediet krijgen.
 • Studenten die in het studiejaar 2023-2024 voor het eerst begonnen zijn met een lerarenopleiding, hoeven in 2024-2025 de helft van het collegegeld te betalen. Daarom krijgen ze ook maar de helft vergoed.
 • U kunt nooit meer collegegeldkrediet krijgen dan u aan collegegeld moet betalen.
 • Doet u een opleiding van 4 jaar of korter? Dan krijgt u 7 jaar studiefinanciering. De laatste 3 jaar kunt u alleen nog lenen, zonder basis-of aanvullende beurs. Dit noemen we de 'leenfase'. De ‘gewone’ rentedragende lening is dan maximaal € 1.131,16 per maand. Het bedrag aan collegegeldkrediet komt daar nog bij.

Geen volledige aanvullende beurs?

Krijgt u geen volledige aanvullende beurs? U kunt het ontbrekende bedrag bijlenen bovenop uw gewone rentedragende lening. Hebt u extra geleend en wordt uw aanvullende beurs later berekend, dan verrekenen wij het tegoed van de aanvullende beurs met de extra lening.

Minder aanvragen

Wilt u minder dan de maximale beurs aanvragen? Dat kan. Haalt u tijdig uw diploma, dan krijgt u automatisch het niet uitbetaalde bedrag alsnog uitbetaald. U kunt ook tijdens uw opleiding de hoogte van de uitbetaling verhogen, zelfs over verstreken maanden tot het begin van een schooljaar.

U kunt de hoogte van uw studiefinanciering wijzigen in Mijn DUO.

Zelf berekenen

Wilt u weten hoeveel u ongeveer kunt krijgen? Gebruik dan de Rekenhulp studiefinanciering.