Naar Home

Studiefinanciering

Doet u een opleiding aan mbo, hbo of universiteit? Dan kunt u studiefinanciering krijgen.

3. Voorwaarden

Voor studiefinanciering gelden voorwaarden voor uw leeftijd, opleiding en nationaliteit.

Leeftijd

U moet jonger zijn dan 30 als uw studiefinanciering ingaat.
Doet u mbo, dan moet u minimaal 18 jaar zijn voor studiefinanciering. Alleen het studentenreisproduct kunt u voor uw 18e al krijgen. Voor hbo en universiteit geldt geen minimumleeftijd.

U wordt 30

Hebt u studiefinanciering en wordt u 30? Dan loopt uw studiefinanciering gewoon door. Tenzij u uw studiefinanciering na uw 30e stopzet, dan kunt u uw studiefinanciering niet meer opnieuw starten.

Opleiding

U doet een voltijdopleiding die minimaal 1 jaar duurt.
Ook voor een duale opleiding aan hbo of universiteit kunt u studiefinanciering krijgen. Doet u mbo, dan moet u ingeschreven staan bij een beroepsopleidende leerweg (bol). Voor een deeltijd- of bbl-opleiding kunt u geen studiefinanciering krijgen. Uw opleiding moet aangewezen, erkend of bekostigd zijn. Uw school of universiteit kan u vertellen of dat zo is.

Soms kunt u studiefinanciering krijgen voor een opleiding in het buitenland.

Nationaliteit

U bent Nederlander of u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.
Hebt u een andere vergunning? Vul dan het nationaliteitenschema in.

EER-burgers en Zwitsers

Hebt u de nationaliteit van een EER-land of Zwitserland? Dan kunt u studiefinanciering krijgen als:

  • u 5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland woont.
  • u naar Nederland bent gekomen om te werken. Dit moet dan voor minimaal 56 uur per maand zijn.
  • uw ouder of partner de nationaliteit heeft van een EER-land of Zwitserland en voor minimaal 56 uur per maand in Nederland werkt of heeft gewerkt.

Geldt 1 van deze situaties voor u? Maak dan een afspraak op 1 van onze servicekantoren. Komt u niet in aanmerking voor studiefinanciering? Dan kunt u misschien collegegeldkrediet voor EU/EER-studenten (‘tuition fee loan’) krijgen.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee