Naar Geld voor school en studie

Studiefinanciering

Studeert u aan mbo, hbo of universiteit? Dan kunt u studiefinanciering krijgen voor uw opleiding. Zit u op het voortgezet onderwijs? Dan krijgt u tegemoetkoming scholieren.

 1. In het kort
 2. Waar bestaat het uit
 3. Bedragen
 4. Voorwaarden
 5. Hoelang recht
 6. Gift of terugbetalen
 7. Bijverdienen
 8. Aanvragen

Voorwaarden

Er gelden voorwaarden voor uw leeftijd, opleiding en nationaliteit.

Leeftijd

 • Doet u voortgezet onderwijs of mbo? Dan moet u minimaal 18 jaar zijn. Voor hbo en universiteit geldt geen minimumleeftijd.
 • U moet jonger zijn dan 30 als uw studiefinanciering of tegemoetkoming ingaat.
U wordt 30

Hebt u studiefinanciering en wordt u 30? Dan loopt uw studiefinanciering gewoon door. Tenzij u uw studiefinanciering na uw 30e stopzet, dan kunt u uw studiefinanciering niet meer opnieuw starten. U kunt dan misschien levenlanglerenkrediet krijgen.

Tegemoetkoming scholieren stopt als u 30 wordt. U kunt dan misschien een tegemoetkoming deeltijders krijgen.

Opleiding

 • U doet een voltijdopleiding of een duale opleiding.
 • Uw opleiding duurt minimaal 1 jaar.
 • Uw opleiding moet erkend zijn. Uw school of universiteit kan u vertellen of dat zo is.
 • Soms kunt u studiefinanciering krijgen voor een opleiding in het buitenland. Zit u op het voortgezet onderwijs in het buitenland, dan heeft u geen recht op een tegemoetkoming.

Nationaliteit

 • U bent Nederlander of u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.
 • Hebt u een verblijfsvergunning type I? Of komt u uit een EU/EER-land of Zwitserland? Dan kunt u misschien ook studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren krijgen.
Voorwaarden verblijfsvergunning type I
Voorwaarden EU/EER-burgers en Zwitsers

U krijgt studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont 5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland.
 • U bent naar Nederland gekomen om te werken. Dit moet voor minimaal 56 uur per maand zijn.
 • Uw niet-Nederlandse ouder of partner heeft de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en werkt of heeft gewerkt in Nederland voor minimaal 56 uur per maand.

Voldoet u aan 1 van deze voorwaarden? Maak een afspraak op 1 van onze servicekantoren. U moet een aantal bewijsstukken meenemen. Welke dit zijn, leest u bij Bewijsstukken EU/EER-burgers en Zwitsers.

Voldoet u niet aan de genoemde voorwaarden, maar denkt u toch recht te hebben? Neem dan contact met ons op.

Bewijsstukken EU/EER-burgers en Zwitsers

5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland

We hebben alleen een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Werkzaam in Nederland met vast, tijdelijk of oproepcontract

Als u zelf een arbeidscontract hebt:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs

Als uw ouder een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw ouder
 • uw geboorteakte

Als uw partner een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw partner
 • trouwboekje of akte van geregistreerd partnerschap

Een kopie van de bewijsstukken is voldoende.

Werkzaam in Nederland als freelancer of zzp'er

Bent u freelancer of zzp'er, of is uw ouder of partner dat? Dan leggen we u liever persoonlijk uit welke bewijsstukken we nodig hebben. Bel ons of maak een afspraak op 1 van onze servicekantoren.

Controle gewerkte uren

DUO controleert jaarlijks of u, uw ouder of uw partner iedere maand 56 uur heeft gewerkt.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren? Misschien komt u in aanmerking voor een andere regeling:

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee