Aanvullende beurs

Als uw ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan uw opleiding, kunt u een aanvullende beurs krijgen. We kijken dan naar hun inkomen. Ook houden we rekening met het aantal kinderen dat ze verzorgen en of uw ouders een studieschuld terugbetalen.

De aanvullende beurs is een gift als u mbo 1 of 2 doet. Voor mbo 3 en 4, hbo en een universitaire opleidingen is de aanvullende beurs een 'prestatiebeurs'. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt. Lukt dit niet, dan moet u het totale bedrag met rente terugbetalen. 

Hierop geldt een uitzondering: de eerste 12 maanden die u krijgt voor mbo 3 en 4 en de eerste 5 maanden voor hbo of universiteit hoeft u nooit terug te betalen.