Naar Geld voor school en studie

Aanvullende beurs of toelage

Als uw ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan uw opleiding, kunt u misschien extra geld krijgen: de aanvullende beurs of toelage.

 1. In het kort
 2. Hoeveel is het?
 3. Uw ouders
 4. Inkomen ouders
 5. Vader of moeder overleden
 6. Problemen met ouders
 7. Aanvragen

In het kort

Beurs of toelage

Doet u mbo, hbo of universiteit, dan kunt u een aanvullende beurs krijgen. De aanvullende beurs valt onder studiefinanciering.

Zit u nog op het voortgezet onderwijs? Dan kunt u een aanvullende toelage krijgen. De aanvullende toelage is onderdeel van tegemoetkoming scholieren.

Berekening

Aanvullende beurs

De hoogte van de aanvullende beurs voor mbo, hbo en universiteit hangt af van:

 • het inkomen van uw ouders van 2 jaar geleden
 • of u broers of zussen met een aanvullende beurs hebt
 • of uw ouders andere schoolgaande kinderen verzorgen
 • of uw ouders zelf een studieschuld terugbetalen aan DUO

Met deze gegevens berekenen we of u recht hebt op een aanvullende beurs. De gegevens zijn meestal al bekend bij ons. We sturen uw ouders hierover een bericht. Als er gegevens ontbreken, kunnen ze dat doorgeven via Mijn DUO.

Aanvullende toelage

De hoogte van de aanvullende toelage voor voortgezet onderwijs hangt af van:

 • het inkomen van uw ouders van 2 jaar geleden
 • of u broers of zussen hebt die ook voortgezet (speciaal) onderwijs doen en 18 jaar of ouder zijn

Met deze gegevens berekenen we of u recht hebt op een aanvullende toelage. Verandert er iets in de situatie van een schoolgaande broer of zus? Dan kunnen uw ouders dit doorgeven met het formulier Wijzigingen ouder tegemoetkoming scholieren.

Hoelang recht?

 • De aanvullende toelage voor voortgezet onderwijs krijgt u zolang u tegemoetkoming scholieren hebt.
 • De aanvullende beurs voor mbo krijgt u zolang u ook een basisbeurs hebt.
 • De aanvullende beurs voor hbo of universiteit krijgt u voor de officiële duur van uw studie (meestal 4 jaar).

Gift of lening

De aanvullende toelage voor het voortgezet onderwijs is automatisch een gift. U hoeft de toelage niet terug te betalen.

De aanvullende beurs voor mbo, hbo of universiteit is niet altijd meteen een gift. Dit hangt af van de opleiding die u doet.

Ouderbijdrage

Hebt u een aanvullende beurs voor mbo, hbo of universiteit aangevraagd? Dan berekenen we een ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een bedrag dat we korten op de maximale aanvullende beurs. Het is dus niet een bedrag dat uw ouders krijgen.

Hoe hoger de ouderbijdrage, hoe lager de aanvullende beurs. Dit kan dus ook betekenen dat u geen aanvullende beurs krijgt. Is de ouderbijdrage € 0,-? Dan krijgt u de maximale aanvullende beurs. Ouders zijn niet verplicht om de ouderbijdrage aan hun kind te betalen.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee