In het kort

WAB Icon Smartphone

Vragen over de aanvullende beurs?

Gebruik de tool Aanvullende beurs. Vind antwoorden binnen een minuut. 

Open de tool

Als uw ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan uw opleiding, kunt u misschien extra geld krijgen: de aanvullende beurs of toelage.

Beurs of toelage

Doet u mbo, hbo of universiteit, dan kunt u een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs valt onder studiefinanciering.

Zit u nog op het voortgezet onderwijs? Dan kunt u een aanvullende toelage aanvragen. De aanvullende toelage is onderdeel van tegemoetkoming scholieren.

Berekening

Aanvullende beurs

De hoogte van de aanvullende beurs voor mbo, hbo en universiteit hangt af van:

 • het inkomen van uw ouders van 2 jaar geleden
 • of uw ouders zelf een studieschuld terugbetalen aan DUO
 • of u broers of zussen met een aanvullende beurs hebt
 • of uw ouders andere schoolgaande kinderen verzorgen. Het kan hier ook gaan om pleeg- en stiefkinderen. Schoolgaande kinderen die meetellen:
  • een kind dat geboren is in de periode 1 augustus 2002 tot en met 30 juni 2009.
  • een kind dat geboren is na 1 januari 2003, een mbo-opleiding volgt en recht heeft op een studentenreisproduct
  • een kind dat 18 jaar of ouder is en in het schooljaar 2019-2020 voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (de 1- of 2-jarige mavo, havo of vwo) volgt.

Deze gegevens zijn meestal al bekend bij ons. Als er gegevens ontbreken, sturen we uw ouders een bericht. Uw ouders kunnen in Mijn DUO al hun gegevens bekijken. Als er gegevens ontbreken of als iets wijzigt, kunnen uw ouders dat doorgeven via Mijn DUO.

Wilt u zelf vast een schatting maken van wat u kunt krijgen? Bereken de aanvullende beurs met de Rekenhulp studiefinanciering.

Aanvullende toelage

De hoogte van de aanvullende toelage voor voortgezet onderwijs hangt af van:

 • het inkomen van uw ouders van 2 jaar geleden
 • of u broers of zussen hebt die ook voortgezet (speciaal) onderwijs doen en 18 jaar of ouder zijn

Met deze gegevens berekenen we of u recht hebt op een aanvullende toelage. Verandert er iets in de situatie van een schoolgaande broer of zus? Dan kunnen uw ouders dit doorgeven met het formulier Wijzigingen ouder tegemoetkoming scholieren (140Kb, pdf).

Wilt u zelf vast een schatting maken van wat u kunt krijgen? Bereken de aanvullende toelage met de Rekenhulp tegemoetkoming scholieren.

Hoelang recht?

 • De aanvullende toelage voor voortgezet onderwijs krijgt u zolang u tegemoetkoming scholieren hebt.
 • De aanvullende beurs voor mbo krijgt u zolang u ook een basisbeurs hebt.
 • De aanvullende beurs voor hbo of universiteit krijgt u voor de officiële duur van uw studie (meestal 4 jaar).

Gift of lening

De aanvullende toelage voor het voortgezet onderwijs is automatisch een gift. U hoeft de toelage niet terug te betalen.

De aanvullende beurs voor mbo, hbo of universiteit is niet altijd meteen een gift. Dit hangt af van de opleiding die u doet.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee