Uw ouders

Voor de berekening van de aanvullende beurs of toelage hebben we de gegevens van uw ouders nodig. Als uw ouders in Nederland wonen, vragen we hun gegevens op bij de gemeente. Daarna krijgen we hun inkomen van de Belastingdienst.

Soms tellen we het inkomen van een ouder niet mee. Bijvoorbeeld als uw ouder overleden of onbekend is, of als u problemen met een ouder hebt.

Wie zien we als uw ouders?

U doet mbo, hbo of universiteit

Hebt u een aanvullende beurs voor mbo, hbo of universiteit? Dan berekenen we de aanvullende beurs altijd met het inkomen van uw wettelijke ouders Link opent externe pagina . Dat zijn de ouders die bij de gemeente als uw ouders geregistreerd staan. In de meeste gevallen gaat het om uw biologische of adoptieouders. Ook als uw ouders gescheiden zijn.

U doet vmbo, havo of vwo

Hebt u een aanvullende toelage voor het voortgezet onderwijs? Dan kijken we naar het inkomen van de ouder die voor het laatst kinderbijslag voor u kreeg, en naar zijn of haar partner. Dit kunnen uw biologische ouders zijn, maar dus ook stiefouders of pleegouders.

Ouders wonen in het buitenland

Als u een aanvullende beurs hebt, vragen we de gegevens van uw ouders automatisch op bij de gemeente. Zijn hun gegevens daar niet bekend, bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland wonen? Dan moet u zelf de gegevens van uw ouders aan ons doorgeven.

Hebt u een aanvullende toelage, dan sturen we u een formulier voor de gegevens van uw ouders. Dit formulier moeten uw ouders invullen en terugsturen.

Wijzigen gegevens ouders

Wijzigt er later iets in de gegevens van uw ouders? In de wijzigingshulp Persoonlijke gegevens wijzigen staat hoe ze de wijziging kunnen doorgeven.

Ouders gescheiden

Krijgt u een aanvullende beurs voor mbo, hbo of universiteit? Dan heeft de scheiding van uw ouders geen invloed op uw aanvullende beurs. De aanvullende beurs blijft gebaseerd op het gezamenlijke inkomen van uw beide natuurlijke ouders of adoptieouders.

Hebt u een aanvullende toelage voor het voortgezet onderwijs? Dan kan een scheiding wel gevolgen hebben. Dit is afhankelijk van het jaar waarin uw ouders gescheiden zijn, en hoelang ze in dat jaar nog samen zijn geweest.

Aantal maanden samen geweest

Minder dan 6 maanden samen
Waren uw ouders in het kalenderjaar waarin het schooljaar begint minder dan een half jaar elkaars partner? Dan kijken we alleen naar het inkomen van de ouder die voor u de kinderbijslag kreeg. Het gaat dan om de kinderbijslag in de periode voordat uw tegemoetkoming scholieren inging.

Meer dan 6 maanden samen
Waren uw ouders in het kalenderjaar waarin het schooljaar begint meer dan een half jaar elkaars partner? Dan blijven we dat hele jaar kijken naar het inkomen van uw beide ouders.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee