Naar Geld voor school en studie

Aanvullende beurs of toelage

Als uw ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan uw opleiding, kunt u misschien extra geld krijgen: de aanvullende beurs of toelage.

 1. In het kort
 2. Hoeveel is het?
 3. Uw ouders
 4. Inkomen ouders
 5. Vader of moeder overleden
 6. Problemen met ouders
 7. Aanvragen

Problemen met ouders

Soms zijn de gegevens van uw ouders niet bekend. Of willen uw ouders niet meewerken. Er zijn dan verschillende mogelijkheden.

Aanvullende beurs mbo, hbo of universiteit

Hebt u geen contact met (een van) uw ouders? Of is er sprake van een conflict? Dan kunt ons vragen om uw ouder buiten beschouwing te laten. U krijgt dan misschien toch een (hogere) aanvullende beurs. Buiten beschouwing laten kan alleen in de volgende situaties:

 • Het contact met uw ouder is verbroken voor uw 12e verjaardag.
 • U hebt een ernstig conflict met uw ouder, over meer dan alleen geldzaken.
 • Het gezag van uw ouder is beëindigd.
 • De verblijfplaats van uw ouder is onbekend.
 • U niet bent erkend door uw ouder.
 • De vastgestelde alimentatie is ten minste 12 aaneengesloten maanden oninbaar.

Gebruik het formulier Verzoek inkomen ouders buiten beschouwing laten. Op het formulier staat welke bewijsstukken u moet meesturen. Soms hebben we ook een verklaring van een deskundige nodig.

Hoe het verdergaat
De verwerking van uw verzoek kan lang duren, omdat we bewijsstukken moeten beoordelen. U moet die bewijsstukken verzamelen en daarna opsturen of inleveren bij een servicekantoor .

Hebt u vragen over uw verzoek of wilt u advies? Bel ons dan op 050-599 83 43. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Aanvullende toelage voortgezet onderwijs

Willen uw ouders hun ouderformulier niet invullen? Dan kunnen we uw aanvullende toelage niet berekenen. Hebt u het geld toch nodig, dan kunt u de aanvullende toelage als lening krijgen. Voorwaarde is wel dat u uitwonend bent. De lening moet u na uw opleiding terugbetalen.

U vraagt de lening aan met de Verklaring weigerachtigheid. Uw schooldecaan moet de verklaring ook ondertekenen.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee