Hoeveel is het?

Hieronder vindt u de maximale bedragen per maand. Dit betekent niet dat u dit bedrag ook krijgt. Met de rekenhulp kunt u zelf een schatting maken van hoeveel u krijgt.

Maximale bedragen

Aanvullende toelage voortgezet onderwijs

Bedragen januari 2021 tot en met juli 2021

We kijken naar het inkomen van uw ouders in 2018. Was hun inkomen lager dan € 36.088,27? Dan krijgt u de maximale aanvullende toelage. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de aanvullende toelage wordt.


Maximale aanvullende toelage

* Onderbouw is vmbo, havo 1,2,3 en vwo 1,2,3. Bovenbouw is havo 4,5 en vwo 4,5,6.

** Als u vso doet, betaalt de school uw boeken en leermiddelen. Daarom is de aanvullende toelage voor het vso lager.

*** Doet u vavo en moet u lesgeld betalen? Dan verhogen we de aanvullende toelage met € 100,17 per maand. Dit is een tegemoetkoming voor het lesgeld. U krijgt die tegemoetkoming niet uitbetaald. We gebruiken de tegemoetkoming om uw lesgeld te betalen.

Regulier voortgezet onderwijs onderbouw *
€ 82,64
Regulier voortgezet onderwijs bovenbouw *
€ 90,47
Voortgezet speciaal onderwijs (vso) € 54,89  **
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) € 121,02 ***
Particulier voortgezet onderwijs onderbouw *
€ 113,14
Particulier voortgezet onderwijs bovenbouw *
€ 121,02
Aanvullende beurs mbo
Januari tot en met juli 2021

Maximale aanvullende beurs

Hoeft u nog geen lesgeld te betalen? Dan is de maximale aanvullende beurs € 100,17 per maand lager.

Thuiswonend € 358,07
Uitwonend € 381,13
Aanvullende beurs hbo en universiteit

Valt u nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan gelden andere bedragen.

Januari tot en met augustus 2021
Maximale aanvullende beurs € 413,78

Zelf berekenen

Met de rekenhulp kunt u zelf een schatting maken van uw aanvullende beurs of toelage.

Uitbetaling

We betalen de aanvullende beurs en toelage maandelijks uit. U krijgt het met de rest van uw studiefinanciering of tegemoetkoming.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee