Naar Geld voor school en studie

Aanvullende beurs of toelage

Als uw ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan uw opleiding, kunt u misschien extra geld krijgen: de aanvullende beurs of toelage.

  1. In het kort
  2. Hoeveel is het?
  3. Uw ouders
  4. Inkomen ouders
  5. Vader of moeder overleden
  6. Problemen met ouders
  7. Aanvragen

Hoeveel is het?

Hieronder vindt u de maximale bedragen per maand. Dit betekent niet dat u dit bedrag ook krijgt. Hoeveel u kunt krijgen, berekent u met een rekenhulp.

Maximale bedragen

Aanvullende toelage voortgezet onderwijs
Bedragen januari tot en met juli 2019

We kijken naar het inkomen van uw ouders in 2016. Was hun inkomen lager dan € 34.772,40? Dan krijgt u de maximale aanvullende toelage. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de aanvullende toelage wordt.


Maximale aanvullende toelage

* Onderbouw = vmbo, havo 1,2,3 en vwo 1,2,3. Bovenbouw = havo 4,5 en vwo 4,5,6

** Doet u vavo en moet u lesgeld betalen? Dan verhogen we de aanvullende toelage met € 96,25 per maand. Dit is een vergoeding voor het lesgeld. U krijgt die vergoeding niet uitbetaald. We gebruiken de vergoeding om uw lesgeld te betalen.

Regulier voortgezet onderwijs onderbouw * € 80,14
Regulier voortgezet onderwijs bovenbouw **
€ 87,74
Voortgezet speciaal onderwijs (vso) € 53,24
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) € 117,37 **
Particulier voortgezet onderwijs onderbouw *
€ 109,73
Particulier voortgezet onderwijs bovenbouw *
€ 117,37

Bedragen augustus tot en met december 2019

We kijken naar het inkomen van uw ouders in 2017. Was hun inkomen lager dan € 35.318,33? Dan krijgt u de maximale aanvullende toelage. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de aanvullende toelage wordt.


Maximale aanvullende toelage

* Onderbouw = vmbo, havo 1,2,3 en vwo 1,2,3. Bovenbouw = havo 4,5 en vwo 4,5,6

** Doet u vavo en moet u lesgeld betalen? Dan verhogen we de aanvullende toelage met € 97,33 per maand. Dit is een vergoeding voor het lesgeld. U krijgt die vergoeding niet uitbetaald. We gebruiken de vergoeding om uw lesgeld te betalen.

Regulier voortgezet onderwijs onderbouw *
€ 81,25
Regulier voortgezet onderwijs bovenbouw *
€ 88,95
Voortgezet speciaal onderwijs (vso) € 53,97
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) € 118,99 **
Particulier voortgezet onderwijs onderbouw *
€ 111,24
Particulier voortgezet onderwijs bovenbouw *
€ 118,99
Aanvullende beurs mbo
Januari tot en met juli 2019

Maximale aanvullende beurs
Als u nog geen lesgeld hoeft te betalen, is de aanvullende beurs € 96,25 per maand lager.
Thuiswonend € 343,32
Uitwonend € 365,42
Augustus tot en met december 2019

Maximale aanvullende beurs
Als u nog geen lesgeld hoeft te betalen, is de aanvullende beurs € 97,33 per maand lager.
Thuiswonend € 344,40
Uitwonend € 366,50

Geen of minder aanvullende beurs?

Krijgt u geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt u het ontbrekende bedrag extra lenen, bovenop de 'gewone' lening.

Aanvullende beurs hbo en universiteit

Valt u nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan gelden andere bedragen.

Januari tot en met december 2019
Maximale aanvullende beurs € 396,39

Geen of minder aanvullende beurs?

Krijgt u geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt u het ontbrekende bedrag extra lenen, bovenop de 'gewone' lening.

Rekenhulp

Doet u voortgezet onderwijs? Gebruik dan de rekenhulp Bereken uw tegemoetkoming scholieren.

Doet u mbo, hbo of universiteit? Gebruik dan de rekenhulp Bereken uw studiefinanciering. Of gebruik de rekenhulp voor uw ouders.

Uitbetaling

We betalen de aanvullende beurs en toelage maandelijks uit. U krijgt het met de rest van uw studiefinanciering of tegemoetkoming.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee