Hoeveel is het?

Op deze pagina staan de maximale bedragen per maand. Dit betekent niet dat u dit bedrag ook krijgt. Met de rekenhulp kunt u zelf een schatting maken van hoeveel u krijgt.

Maximale bedragen

Aanvullende beurs mbo

We kijken voor 2022 naar het inkomen van uw ouders in 2020. Verdienden uw ouders samen minder dan  € 38.590,- per jaar? Dan krijgt u de maximale aanvullende beurs. Voor het lopende jaar 2021, ligt de grens op € 37.583,-.  

Als uw ouders meer verdienen, kunt u misschien toch een (gedeeltelijke) aanvullende beurs krijgen. Daarbij geldt: hoe meer broers of zussen, hoe hoger uw aanvullende beurs.

Hoeft u voor het studiejaar 2021/2022 nog geen lesgeld te betalen? Dan is de maximale aanvullende beurs € 101,33 per maand lager.

Augustus tot en met december 2021

Maximale aanvullende beurs
Thuiswonend € 359,23
Uitwonend € 382,29

Januari tot en met juli 2022

Maximale aanvullende beurs
Thuiswonend € 362,50
Uitwonend € 385,86

Augustus tot en met december 2022

Maximale aanvullende beurs
Thuiswonend € 364,42
Uitwonend € 387,78
Aanvullende beurs hbo en universiteit

We kijken voor 2022 naar het inkomen van uw ouders in 2020. Verdienden uw ouders samen minder dan € 34.586,- per jaar? Dan krijgt u de maximale aanvullende beurs. Voor het lopende jaar 2021 ligt de grens op € 33.683,-.

Als uw ouders meer verdienen, kunt u misschien toch een (gedeeltelijke) aanvullende beurs krijgen. Daarbij geldt: hoe meer broers of zussen, hoe hoger uw aanvullende beurs.

Valt u nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan gelden andere bedragen.

Januari tot en met december 2021
Maximale aanvullende beurs € 413,78

Januari tot en met december 2022
Maximale aanvullende beurs € 419,04
Aanvullende toelage voortgezet onderwijs

Bedragen augustus 2021 tot en met december 2021

We kijken naar het inkomen van uw ouders in 2019. Was hun inkomen lager dan € 37.081,00? Dan krijgt u de maximale aanvullende toelage. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de aanvullende toelage wordt.


Maximale aanvullende toelage

* Onderbouw is vmbo, havo 1,2,3 en vwo 1,2,3. Bovenbouw is havo 4,5 en vwo 4,5,6.

** Als u vso doet, betaalt de school uw boeken en leermiddelen. Daarom is de aanvullende toelage voor het vso lager.

*** Doet u vavo en moet u lesgeld betalen? Dan krijgt u daarnaast een vergoeding voor het lesgeld. U krijgt die vergoeding niet uitbetaald. We gebruiken de vergoeding om uw lesgeld te betalen. Hoeveel vergoeding u krijgt hangt af van het inkomen van uw ouders.

Regulier voortgezet onderwijs onderbouw *
€ 84,81
Regulier voortgezet onderwijs bovenbouw *
€ 92,85
Voortgezet speciaal onderwijs (vso) € 56,33 **
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) € 124,20 ***
Particulier voortgezet onderwijs onderbouw *
€ 116,12
Particulier voortgezet onderwijs bovenbouw *
€ 124,20

Zelf berekenen

Met de rekenhulp kunt u zelf een schatting maken van uw aanvullende beurs of toelage.

Uitbetaling

We betalen de aanvullende beurs en aanvullende toelage maandelijks uit. U krijgt het met de rest van uw studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee