Hoeveel is het?

Op deze pagina staan de maximale bedragen per maand. Dit betekent niet dat u dit bedrag ook krijgt. Met de rekenhulp kunt u zelf een schatting maken van hoeveel u krijgt.

Maximale bedragen

Aanvullende beurs mbo

We kijken voor 2024 naar het inkomen van uw ouders in 2022. Verdienden uw ouders samen minder dan € 40.829,52 per jaar? Dan krijgt u de maximale aanvullende beurs.

Als uw ouders meer verdienen, kunt u misschien toch een (gedeeltelijke) aanvullende beurs krijgen. Daarbij geldt: hoe meer broers of zussen, hoe hoger uw aanvullende beurs.

Hoeft u voor het studiejaar 2023-2024 nog geen lesgeld te betalen? Dan is de maximale aanvullende beurs tot en met juli 2024 € 113,08 per maand lager.

Januari tot en met juli 2024

Woonsituatie Maximale aanvullende beurs
Thuiswonend € 408,07
Uitwonend € 434,45

Augustus tot en met december 2024

Woonsituatie Maximale aanvullende beurs
Thuiswonend € 413,24
Uitwonend € 439,62
Aanvullende beurs hbo en universiteit

We kijken voor 2024 naar het inkomen van uw ouders in 2022. Verdienden uw ouders samen minder dan € 36.592,92 per jaar? Dan krijgt u de maximale aanvullende beurs.

Als uw ouders meer verdienen, kunt u vaak toch een (gedeeltelijke) aanvullende beurs krijgen. Zelfs als hun inkomen hoger dan € 60.000,- is. Daarbij geldt: hoe meer broers of zussen, hoe hoger uw aanvullende beurs.

Januari tot en met augustus 2024

Maximale aanvullende beurs
€ 457,60

September tot en met december 2024

Maximale aanvullende beurs
€ 457,60
Aanvullende toelage voortgezet onderwijs

Voor de aanvullende toelage in schooljaar 2023-2024 kijken we naar het inkomen van uw ouders in 2021. 
Was hun inkomen in 2021 lager dan € 38.778,84? Dan krijgt u de maximale aanvullende toelage. Hoe hoger hun inkomen, hoe lager uw aanvullende toelage wordt.

Augustus 2023 tot en met juli 2024


Maximale aanvullende toelage
Regulier voortgezet onderwijs onderbouw € 88,19
Regulier voortgezet onderwijs bovenbouw € 96,55
Voortgezet speciaal onderwijs (vso) € 58,58
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) € 129,15
Particulier voortgezet onderwijs onderbouw € 120,74
Particulier voortgezet onderwijs bovenbouw € 129,15

Voor de aanvullende toelage in schooljaar 2024-2025 kijken we naar het inkomen van uw ouders in 2022. 
Was hun inkomen in 2022 lager dan € 40.283,46? Dan krijgt u de maximale aanvullende toelage. Hoe hoger hun inkomen, hoe lager uw aanvullende toelage wordt.

Augustus 2024 tot en met december 2024


Maximale aanvullende toelage
Regulier voortgezet onderwijs onderbouw € 97,01
Regulier voortgezet onderwijs bovenbouw € 106,21
Voortgezet speciaal onderwijs (vso) € 64,44
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) € 142,07
Particulier voortgezet onderwijs onderbouw € 120,74
Particulier voortgezet onderwijs bovenbouw € 132,81
  • Onderbouw is vmbo 1, 2, 3 en 4, havo 1,2,3 en vwo 1,2,3. Bovenbouw is havo 4,5 en vwo 4,5,6.
  • Als u vso doet, betaalt de school uw boeken en leermiddelen. Daarom is de aanvullende toelage voor het vso lager.
  • Doet u vavo en moet u lesgeld betalen? Dan krijgt u daarnaast een vergoeding voor het lesgeld. U krijgt die vergoeding niet uitbetaald. We gebruiken de vergoeding om uw lesgeld te betalen. Hoeveel vergoeding u krijgt, hangt af van het inkomen van uw ouders.

Zelf berekenen

Met de rekenhulp kunt u zelf een schatting maken van uw aanvullende beurs of toelage.

Uitbetaling

We betalen de aanvullende beurs en aanvullende toelage maandelijks uit. U krijgt het met de rest van uw studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren.