Hoeveel is het?

Hieronder vindt u de maximale bedragen per maand. Dit betekent niet dat u dit bedrag ook krijgt. Met de rekenhulp kunt u zelf een schatting maken van hoeveel u krijgt.

Bericht gehad over uw studiefinanciering in 2020? En hebt u daar vragen over?

Maximale bedragen

Aanvullende toelage voortgezet onderwijs

Bedragen augustus 2019 tot en met juli 2020

We kijken naar het inkomen van uw ouders in 2017. Was hun inkomen lager dan € 35.318,33? Dan krijgt u de maximale aanvullende toelage. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de aanvullende toelage wordt.


Maximale aanvullende toelage

* Onderbouw = vmbo, havo 1,2,3 en vwo 1,2,3. Bovenbouw = havo 4,5 en vwo 4,5,6

** Doet u vavo en moet u lesgeld betalen? Dan verhogen we de aanvullende toelage met € 97,33 per maand. Dit is een vergoeding voor het lesgeld. U krijgt die vergoeding niet uitbetaald. We gebruiken de vergoeding om uw lesgeld te betalen.

Regulier voortgezet onderwijs onderbouw *
€ 81,25
Regulier voortgezet onderwijs bovenbouw *
€ 88,95
Voortgezet speciaal onderwijs (vso) € 53,97
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) € 118,99 **
Particulier voortgezet onderwijs onderbouw *
€ 111,24
Particulier voortgezet onderwijs bovenbouw *
€ 118,99
Aanvullende beurs mbo
Augustus tot en met juli 2020

Maximale aanvullende beurs

Hoeft u nog geen lesgeld te betalen? Dan is de maximale aanvullende beurs € 97,33 per maand lager.

Thuiswonend € 348,62
Uitwonend € 371,10
Aanvullende beurs hbo en universiteit

Valt u nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan gelden andere bedragen.

Januari tot en met augustus 2020
Maximale aanvullende beurs € 403,17

Zelf berekenen

Met de rekenhulp kunt u zelf een schatting maken van uw aanvullende beurs of toelage.

Uitbetaling

We betalen de aanvullende beurs en toelage maandelijks uit. U krijgt het met de rest van uw studiefinanciering of tegemoetkoming.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee