Inkomen ouders

De hoogte van de aanvullende beurs en aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van uw ouders.

Belastingdienst geeft inkomen door

 • DUO vraagt het inkomen van uw ouders automatisch op bij de Belastingdienst. Als uw ouders aangifte doen, gebruiken we hun . Doen uw ouders geen aangifte, dan gebruiken we hun . Doen uw ouders geen aangifte in Nederland, omdat ze voor een internationale organisatie werken? Dan moeten ze hun inkomen zelf doorgeven. Dit kan in Mijn DUO of met het formulier Wijzigingen ouders.
 • Uw ouders krijgen daarna een bericht van DUO over hun inkomen. Klopt het inkomen niet? Dan moeten ze contact opnemen met de Belastingdienst.
 • Lukt het ons niet om het inkomen op te vragen? Dan sturen we uw ouders een bericht. In dit bericht leggen we uit hoe zij zelf het inkomen kunnen doorgeven.

Extra vrijstelling inkomen alleenstaande ouder

Woont een van uw ouders alleen met een kind jonger dan 18 jaar, in Nederland? Dan kan die ouder een extra vrijstelling krijgen. We tellen dan een extra deel van het inkomen niet mee in de berekening van uw aanvullende beurs.

Voorwaarden extra vrijstelling
 • Uw ouder verzorgt minimaal 6 maanden van het jaar een kind jonger dan 18.
 • Dit kind staat op hetzelfde adres als uw ouder ingeschreven.
 • Verdeelt uw ouder de opvoeding van het kind met de andere ouder, als co-ouder? Dan moet uw ouder minimaal 50% van de verzorging doen.
 • Er staat geen andere volwassene op het adres ingeschreven. Behalve eventueel een volwassen (half)broer of (half)zus van u die nog geen 27 is.

Staat op ons bericht dat uw ouder geen recht heeft op de extra vrijstelling, maar voldoet uw ouder wel aan de voorwaarden? Dan kan uw ouder dit doorgeven met het formulier Wijzigingen ouder, bij vraag 6.

Welk inkomensjaar?

We kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Dit noemen we het ‘peiljaar’. Het verschilt per regeling welk jaar we als peiljaar gebruiken. 

 • De aanvullende beurs voor mbo, hbo en universiteit berekenen we per kalenderjaar. Dit doen we met het inkomen van 2 jaar vóór dat kalenderjaar. Voor de aanvullende beurs van 2024 is het peiljaar dus 2022.
 • De aanvullende toelage voor het voortgezet onderwijs berekenen we per schooljaar. Dit doen we met het inkomen van 2 jaar vóór de start van dat schooljaar. Voor de aanvullende toelage van 2023-2024 is het peiljaar dus 2021.

Inkomen gedaald

Is het inkomen van uw ouders gedaald? Dan kunnen ze 'verlegging peiljaar' aanvragen. We kijken dan naar een later inkomensjaar. Dit kan zorgen voor een hogere aanvullende beurs of aanvullende toelage.

Is het inkomen nog niet bekend? Dan kunnen uw ouders een schatting van hun inkomen doorgeven. Zodra we het definitieve inkomen doorkrijgen van de Belastingdienst, nemen we met terugwerkende kracht een nieuwe beslissing. Blijkt het inkomen hoger dan geschat, dan kan het zijn dat u te veel aanvullende beurs of toelage ontvangen hebt en dat u dit moet terugbetalen.

Als het peiljaar 2021 is, kan het verlegd worden naar 2022 of 2023.
Als het peiljaar 2022 is, kan het verlegd worden naar 2023 of 2024.

Kies hieronder uw opleiding voor de voorwaarden. Ook leest u er hoe uw ouders verlegging peiljaar kunnen aanvragen.

Ik doe mbo, hbo of universiteit

Voorwaarden verlegging peiljaar

Voor de verlegging peiljaar geldt 1 voorwaarde:

 • Het gezamenlijk inkomen moet minstens 15% zijn gedaald ten opzichte van het peiljaar.

Aanvragen verlegging peiljaar

Uw ouders kunnen verlegging peiljaar aanvragen in Mijn DUO

Schuldsanering of faillissement

Uw ouders kunnen DUO een brief sturen waarin ze vragen om rekening te houden met hun schuldsanering of faillissement. Ze moeten een bewijsstuk meesturen. Het postadres is:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50021
9702 BA Groningen

Ik doe vmbo, havo of vwo

Voorwaarden verlegging peiljaar

Voor de verlegging peiljaar gelden 3 voorwaarden:

 • Het gezamenlijk inkomen moet minstens 15% zijn gedaald ten opzichte van het peiljaar.
 • De daling duurt ten minste 3 jaar.
 • De daling is geen normaal beroepsrisico, zoals tegenvallende winst.

Bij de aanvullende toelage houden we geen rekening met schuldsanering of faillissement. Dit is wettelijk zo geregeld.

Aanvragen verlegging peiljaar

Uw ouders kunnen verlegging peiljaar aanvragen met het formulier Wijzigingen ouder tegemoetkoming scholieren.

Inkomen buiten Nederland

Read this paragraph in English

Een buitenlands inkomen kunnen we meestal niet opvragen bij de Belastingdienst. Uw ouders moeten zelf hun bruto jaarinkomen doorgeven aan DUO. Hiervoor krijgen ze elk jaar een brief. In die brief vragen we ze hun inkomensgegevens op te sturen, met bewijsstukken. Dit kan via Mijn DUO. De berekening van uw aanvullende beurs kan even duren. Voor bewijsstukken van een inkomen uit het buitenland geldt vaak een langere verwerkingstijd dan 8 weken.

Geen toegang tot Mijn DUO

Hebben uw ouders geen toegang tot Mijn DUO? Dan kunnen ze het formulier Wijzigingen ouders gebruiken. Als allebei uw ouders een brief hebben gekregen, moeten ze beiden een formulier opsturen.

Bewijsstukken buitenlands inkomen

Als bewijs van het inkomen buiten Nederland is een inkomensverklaring van de belastingdienst van het betreffende land nodig of een aanslag inkomstenbelasting. Dit bewijs is ook nodig als uw ouder geen inkomen heeft.

De verklaring moet in het Nederlands of Engels zijn. Is de verklaring in een andere taal? Stuur dan een vertaling samen met een kopie van de originele verklaring op.

 • Staat er op de inkomensverklaring een inkomen lager dan omgerekend € 8.000,-? Dan hebben we ook bewijsstukken nodig van de niet-belastbare uitkeringen of toeslagen die uw ouder daarnaast heeft ontvangen.
 • Is uw ouder ondernemer en staat er op de inkomensverklaring geen grondslag voor de winstbelasting vermeld? Dan moet uw ouder een verklaring van de accountant opsturen waarop de grondslag voor de winstbelasting staat. Dit mag ook de aanslag van de winst voor winstbelasting zijn.
 • Woont uw ouder buiten de EU/EER en is een inkomensverklaring van de Belastingdienst niet mogelijk? Dan moet uw ouder een kopie van de jaaropgaaf of een kopie van alle loonstroken meesturen.
 • Vraagt uw ouder verlegging van het peiljaar aan naar een jaar dat nog niet voorbij is? Dan moet uw ouder loonstroken meesturen van de maanden die al wel voorbij zijn.
 • Hebben uw ouders uitstel gekregen voor de belastingaangifte omdat ze zelfstandig ondernemer zijn? Dan is een verklaring van de accountant nodig. Uit deze verklaring moet het inkomen (en de winst uit onderneming) van het volledige jaar blijken.
 • In sommige landen wordt de inkomensverklaring van de Belastingdienst anders genoemd. In de tabel vindt u extra informatie over het benodigde bewijsstuk van enkele landen.
Land Naam benodigd bewijsstuk
België
 • Aanslagbiljet in de personenbelasting (afgegeven door de Federale overheidsdienst Financiën – Fiscaliteit. In het Frans: Service Public Fédéral Finances)
Duitsland
 • Bescheid für [jaartal] über Einkommensteuer, Solidaritätszuslag und Kirchensteuer (afgegeven door het Finanzamt)
Frankrijk
 • Avis d’impôt [jaartal] Impôt Sur Les Revenus de l’année [jaartal] (afgegeven door Centre des Finances Publiques)
Groot-Brittannië
 • Digitale Tax Return (100% complete) (afgegeven door HM Revenue and Customs)
 • Employment History (afgegeven door HM Revenue and Customs)
 • Een P60 wordt niet geaccepteerd
Roemenië
 • Adeverință De Venit pe anul [jaartal] (afgegeven door ANAF=Agenția Națională de Administrare Fiscală)
Spanje
 • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [jaartal] (afgegeven door Agencia Tributaria)
Verenigde Staten
 • 1040 U.S. Individual Income Tax Return [jaartal] (afgegeven door IRS= Internal Revenue Service)
Inkomen Caribisch gebied

Curaçao, Bonaire, Saba of Sint Eustatius

Wonen uw ouders op Curaçao, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Dan sturen we ze een brief om hun inkomen door te geven aan DUO. Dat hoeft maar 1 keer: daarna vragen we jaarlijks het inkomen op bij de Belastingdienst. Lukt dit niet? Dan moeten uw ouders hun inkomen doorgeven met het formulier Verklaring inkomstenbelasting.

Sint Maarten of Aruba

Wonen uw ouders op Sint Maarten of Aruba, dan moeten ze elk jaar zelf hun inkomen doorgeven aan DUO met het formulier Verklaring inkomstenbelasting.

Bewijsstukken

Met het formulier Verklaring inkomstenbelasting moet een van de volgende bewijsstukken worden meegestuurd:

 • verklaring van de Belastingdienst van het betreffende eiland op het formulier zelf (vraag 4)
 • formulier Informatie Beheer Groep Studiefinanciering Verklaring Inkomstenbelasting voor belastingplichtigen binnen de Nederlandse Antillen (afgegeven door Inspectie der Belastingen Curaçao)
 • machtiging Verklaring Inkomstenbelasting voor belastingplichtigen op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland (afgegeven door de Belastingdienst/Tax Administration)

De bewijsstukken moeten zijn ondertekend en gestempeld door de lokale belastingdienst.

Ouders zijn vluchteling
 • Zijn uw ouders in het gevraagde inkomensjaar vluchteling? We begrijpen dat zij dan geen inkomensgegevens kunnen leveren. Stuur ons een brief over de situatie van uw ouders in het inkomensjaar. Bijvoorbeeld in een vluchtelingenkamp, onderweg of op een opvanglocatie.
 • Zijn uw ouders in een veilig land als vluchteling erkend? Vanaf de datum van de erkenning hebben we een verklaring van de belastingdienst van dat land nodig.
 • Zijn uw ouders in Nederland als vluchteling erkend, dan hoeft u niets te doen. We krijgen de inkomensgegevens dan automatisch door.

Ouders kunnen u machtigen

Uw ouders kunnen u machtigen om de formulieren voor de aanvullende beurs of toelage in te vullen. Dat doen ze met het formulier Machtiging.

Hebben uw ouders DigiD? Dan kunnen ze u ook machtigen om hun zaken in Mijn DUO te regelen. Dit regelt u met DigiD Machtigen Link opent externe pagina.