Inkomen ouders

De hoogte van de aanvullende beurs en toelage is afhankelijk van het inkomen van uw ouders.

Als uw ouders aangifte doen, gebruiken we hun . Doen ze geen aangifte, dan gebruiken we hun . DUO vraagt dit inkomen automatisch op bij de Belastingdienst.

Daarna krijgen uw ouders van ons een bericht over hun inkomen. Klopt volgens uw ouders het inkomen niet? Dan moeten ze contact opnemen met de Belastingdienst.

Welk inkomensjaar?

We kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Dit noemen we het ‘peiljaar’.

Voor de aanvullende toelage wordt het peiljaar anders bepaald dan voor de aanvullende beurs.

  • De aanvullende toelage voor voortgezet onderwijs wordt per schooljaar berekend. We kijken naar het inkomen van 2 jaar vóór de start van het schooljaar. Voor het schooljaar 2020-2021 is het peiljaar dus 2018.
  • De aanvullende beurs voor mbo, hbo en universiteit wordt per kalenderjaar berekend. We kijken naar het inkomen van 2 jaar vóór dat kalenderjaar. Voor de aanvullende beurs van 2020 is het peiljaar dus 2018, voor 2021 is dit 2019.

Inkomen gedaald

Is het inkomen van uw ouders gedaald? Dan kunnen zij 'verlegging peiljaar' aanvragen. We kijken dan naar een later inkomensjaar. Als het peiljaar 2018 is, kan het verlegd worden naar 2019 of 2020. Als het peiljaar 2019 is, kan het verlegd worden naar 2020 of 2021. Dit kan u een hogere aanvullende beurs of toelage opleveren.

Kies uw opleiding voor de voorwaarden en om te lezen hoe uw ouders de verlegging peiljaar kunnen aanvragen.

U doet vmbo, havo of vwo

Voorwaarden verlegging peiljaar

Voor de verlegging peiljaar gelden 3 voorwaarden:

  • Het gezamenlijk inkomen moet minstens 15% zijn gedaald ten opzichte van het peiljaar.
  • De daling duurt ten minste 3 jaar.
  • De daling is geen normaal beroepsrisico (zoals tegenvallende winst).

Aanvragen verlegging peiljaar

Uw ouders kunnen verlegging peiljaar aanvragen met het formulier Wijzigingen ouder tegemoetkoming scholieren (140Kb, pdf).

Schuldsanering of faillissement

Zitten uw ouders in een schuldsaneringstraject of zijn ze failliet verklaard? Hier kunnen we helaas geen rekening mee houden.

U doet mbo, hbo of universiteit

Voorwaarden verlegging peiljaar

Voor de verlegging peiljaar geldt 1 voorwaarde:

  • Het gezamenlijk inkomen moet minstens 15% zijn gedaald ten opzichte van het peiljaar.

Aanvragen verlegging peiljaar

Uw ouders kunnen verlegging peiljaar aanvragen in Mijn DUO.

Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO

Schuldsanering of faillissement

Zitten uw ouders in een schuldsaneringstraject of zijn ze failliet verklaard? Daar kunnen we rekening mee houden. Uw ouders kunnen een brief sturen waarin ze vragen om rekening te houden met hun situatie. Ze moeten een bewijsstuk meesturen waaruit blijkt dat er sprake is van schuldsanering of faillissement. Dat kan naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50021
9702 BA Groningen

Inkomen buiten Nederland

Hebben uw ouders een inkomen in het buitenland? Dan kunnen we hun inkomensgegevens vaak niet opvragen bij de Belastingdienst. Uw ouders moeten dan zelf hun bruto jaarinkomen aan ons doorgeven. Hiervoor krijgen ze elk jaar een brief. In die brief vragen we ze hun inkomensgegevens op te sturen, met bewijsstukken. Dit kan per post. Bij de aanvullende beurs kan dit ook via Mijn DUO.

Inkomen op de Antillen

Wonen uw ouders op Curaçao, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Dan sturen we uw ouders een brief om hun inkomensgegevens aan ons door te geven. Dat hoeft maar 1 keer: daarna vragen we jaarlijks het inkomen op bij de Belastingdienst. Lukt dit niet, dan moeten uw ouders hun inkomen doorgeven met het formulier Verklaring inkomstenbelasting.

Wonen uw ouders op Sint Maarten of Aruba, dan moeten ze ieder jaar zelf hun inkomen doorgeven aan DUO met het formulier Verklaring inkomstenbelasting.

Bewijsstukken buitenlands inkomen

In de tabel staat welke bewijsstukken uw ouders moeten opsturen.

  • Hebben uw ouders uitstel gekregen voor uw belastingaangifte? Stuur dan de bewijsstukken op uit de kolom 'U doet geen aangifte'.
  • Zijn uw ouders zelfstandig ondernemer? Stuur dan een verklaring van uw accountant mee. Uit het bewijsstuk moet uw inkomen van het volledige jaar blijken.

Wonen uw ouders in België of Duitsland en hebben zij ook een Nederlands inkomen? Dan moeten ze ook de jaaropgave(n) van hun Nederlands inkomen meesturen.

Land Uw ouder doet aangifte Uw ouder doet geen aangifte
België Kopie aanslag personenbelasting Kopie loonfiche van de werkgever en/of uitkerende instantie
Duitsland Kopie Bescheid Kopie Lohnsteuerbescheinigung en/of Leistungsnachweis
Frankrijk Kopie Avis d'impôt. Bij gezamenlijke aangifte ook een kopie Déclaration de revenus Kopie Attestation de l'employeur en/of Attestation de l'instance d'allocations
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland Verklaring van de Belastingdienst waarop het inkomen staat vermeld Verklaring van de Belastingdienst waarop het inkomen staat vermeld
Suriname Een verklaring van de Belastingdienst Kopie jaaropgave van de werkgever en/of uitkerende instantie
Andere landen Verklaring van de Belastingdienst. Zijn de stukken niet Duits-, Engels- of Franstalig? Stuur dan een vertaling in het Nederlands mee. Verklaring van de werkgever of uitkerende instantie. Is de verklaring niet Duits-, Engels- of Franstalig? Stuur dan een vertaling in het Nederlands mee.

Ouders kunnen u machtigen

Uw ouders kunnen u machtigen om de formulieren voor de aanvullende beurs of toelage in te vullen. Dat doen ze met het formulier Machtiging.

Hebben uw ouders DigiD? Dan kunnen ze u ook machtigen om hun zaken in Mijn DUO te regelen. Dit regelt u met DigiD Machtigen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee