Inkomen ouders

De hoogte van de aanvullende beurs en toelage is afhankelijk van het inkomen van uw ouders.

Als uw ouders aangifte doen, gebruiken we hun verzamelinkomen. Doen ze geen aangifte, dan gebruiken we het belastbaar loon op hun jaaropgave(n). DUO vraagt dit inkomen automatisch op bij de Belastingdienst. Daarna krijgen uw ouders van ons een bericht over hun inkomen.

Ouderbijdrage

Hebt u een aanvullende beurs voor mbo, hbo of universiteit aangevraagd? Dan berekenen we een ouderbijdrage. Hoe hoger de ouderbijdrage, hoe lager de aanvullende beurs. Dit kan dus ook betekenen dat u geen aanvullende beurs krijgt. Is de ouderbijdrage € 0,-? Dan krijgt u de maximale aanvullende beurs. Gebruik de rekenhulp.

De ouderbijdrage is dus het bedrag dat we korten op de maximale aanvullende beurs. Het is niet een bedrag dat uw ouders krijgen en ook niet een bedrag dat zij verplicht zijn om aan u te betalen.

Alleenstaande ouder

Is uw ouder alleenstaand en verzorgt die ouder kinderen onder de 18? Dan tellen we een deel van het inkomen niet mee voor de ouderbijdrage. Dit noemen we 'extra vrijstelling alleenstaande ouder'. Uw ouder krijgt hier een bericht over.

Welk inkomensjaar?

We kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Dit noemen we het ‘peiljaar’.

Voor de aanvullende toelage wordt het peiljaar anders bepaald dan voor de aanvullende beurs.

  • De aanvullende toelage voor voortgezet onderwijs wordt per schooljaar berekend. We kijken naar het inkomen van 2 jaar vóór de start van het schooljaar. Voor het schooljaar 2019-2020 is het peiljaar dus 2017.
  • De aanvullende beurs voor mbo, hbo en universiteit wordt per kalenderjaar berekend. We kijken naar het inkomen van 2 jaar vóór dat kalenderjaar. Voor de aanvullende beurs van 2019 is het peiljaar dus 2017, voor 2020 is dit 2018.

Inkomen gedaald

Is het inkomen van uw ouders gedaald? Dan kunnen zij 'verlegging peiljaar' aanvragen. We kijken dan naar een later inkomensjaar. Dit kan u een hogere aanvullende beurs of toelage opleveren.

Naar welk peiljaar verleggen?

Als het peiljaar 2017 is, kan het verlegd worden naar 2018 of 2019.

Als het peiljaar 2018 is, kan het verlegd worden naar 2019 of 2020. 

Voorwaarden verlegging peiljaar

Aanvullende beurs

Voor de aanvullende beurs geldt maar 1 voorwaarde:

  • Het gezamenlijk inkomen moet minstens 15% zijn gedaald ten opzichte van het peiljaar.

Aanvullende toelage

Voor de aanvullende toelage gelden 3 voorwaarden:

  • Het gezamenlijk inkomen moet minstens 15% zijn gedaald ten opzichte van het peiljaar.
  • De daling duurt ten minste 3 jaar.
  • De daling is geen normaal beroepsrisico (zoals tegenvallende winst).
Aanvragen verlegging peiljaar

Aanvullende beurs

Hebt u een aanvullende beurs? Dan kunnen uw ouders verlegging peiljaar aanvragen in Mijn DUO. Uw aanvullende beurs wordt direct opnieuw berekend. Wonen uw ouders in het buitenland en lukt inloggen in Mijn DUO niet? Dan kunnen ze het formulier Verzoek Verlegging peiljaar (141Kb, pdf) gebruiken.

Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO

Aanvullende toelage

Uw ouders kunnen verlegging peiljaar aanvragen met het formulier Wijzigingen ouder tegemoetkoming scholieren (140Kb, pdf)

Schuldsanering of faillissement

Zitten uw ouders in een schuldsaneringstraject of zijn ze failliet verklaard? Als u een aanvullende beurs voor mbo, hbo of universiteit hebt, kunnen we daar rekening mee houden. Uw ouders kunnen een brief sturen waarin ze vragen om rekening te houden met hun situatie. Ze moeten een bewijsstuk meesturen waaruit blijkt dat er sprake is van schuldsanering of faillissement. Dat kan naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50021
9702 BA Groningen

Als u een aanvullende toelage voor voortgezet onderwijs hebt, houden we geen rekening met schuldsanering of faillissement van uw ouders.

Inkomen buiten Nederland

Als uw ouders een inkomen buiten Nederland hebben, kunnen we dat meestal niet opvragen bij de Belastingdienst. Uw ouders moeten dan zelf hun inkomen doorgeven. Ze krijgen elk jaar een brief hierover. In die brief vragen we ze hun inkomensgegevens op te sturen, met bewijsstukken. Dit kan per post. Bij de aanvullende beurs kan dit ook via Mijn DUO.

Inkomen op de Antillen

Wonen uw ouders op Curaçao, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Dan sturen we uw ouders een brief om hun inkomensgegevens aan ons door te geven. Dat hoeft maar 1 keer: daarna vragen we jaarlijks het inkomen op bij de Belastingdienst. Lukt dit niet, dan moeten uw ouders hun inkomen doorgeven met het formulier Verklaring inkomstenbelasting.

Wonen uw ouders op Sint Maarten of Aruba, dan moeten ze ieder jaar zelf hun inkomen doorgeven aan DUO met het formulier Verklaring inkomstenbelasting.

Bewijsstukken buitenlands inkomen

In de tabel staat welke bewijsstukken uw ouders moeten opsturen.

Wonen uw ouders in België of Duitsland en hebben zij ook een Nederlands inkomen? Dan moeten ze ook de jaaropgave(n) van hun Nederlands inkomen meesturen.

Land Uw ouder doet aangifte Uw ouder doet geen aangifte
België Kopie aanslag personenbelasting Kopie loonfiche van de werkgever en/of uitkerende instantie
Duitsland Kopie Bescheid Kopie Lohnsteuerbescheinigung en/of Leistungsnachweis
Frankrijk Kopie Avis d'impôt. Bij gezamenlijke aangifte ook een kopie Déclaration de revenus Kopie Attestation de l'employeur en/of Attestation de l'instance d'allocations
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland Verklaring van de Belastingdienst waarop het inkomen staat vermeld Verklaring van de Belastingdienst waarop het inkomen staat vermeld
Suriname Een verklaring van de Belastingdienst Kopie jaaropgave van de werkgever en/of uitkerende instantie
Andere landen Verklaring van de Belastingdienst. Zijn de stukken niet Duits-, Engels- of Franstalig? Stuur dan een vertaling in het Nederlands mee. Verklaring van de werkgever of uitkerende instantie. Is de verklaring niet Duits-, Engels- of Franstalig? Stuur dan een vertaling in het Nederlands mee.

Ouders kunnen u machtigen

Uw ouders kunnen u machtigen om de formulieren voor de aanvullende beurs of toelage in te vullen. Dat doen ze met het formulier Machtiging.

Hebben uw ouders DigiD? Dan kunnen ze u ook machtigen om hun zaken in Mijn DUO te regelen. Dit regelt u met DigiD Machtigen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee