Inkomen ouders

De hoogte van de aanvullende beurs en aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van uw ouders.

Belastingdienst geeft inkomen door

 • DUO vraagt het inkomen van uw ouders automatisch op bij de Belastingdienst. 
 • Als uw ouders aangifte doen, gebruiken we hun . Doen ze geen aangifte, dan gebruiken we hun 
 • Uw ouders krijgen daarna een bericht van DUO over hun inkomen. Klopt het inkomen niet? Dan moeten ze contact opnemen met de Belastingdienst.
 • Lukt het ons niet om het inkomen op te vragen? Dan sturen we uw ouders een bericht. In dit bericht leggen we uit hoe zij zelf het inkomen kunnen doorgeven.

Welk inkomensjaar?

We kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Dit noemen we het ‘peiljaar’. Het verschilt per regeling welk jaar we als peiljaar gebruiken. 

 • DUO berekent de aanvullende beurs voor mbo, hbo en universiteit per kalenderjaar. We doen dat met het inkomen van 2 jaar vóór dat kalenderjaar. Voor de aanvullende beurs van 2021 is het peiljaar dus 2019 en voor de aanvullende beurs van 2022 is het peiljaar dus 2020. 
 • DUO berekent de aanvullende toelage voor het voortgezet onderwijs per schooljaar. We doen dat met het inkomen van 2 jaar vóór de start van dat schooljaar. Voor de aanvullende beurs van 2021 is het peiljaar dus 2019 en voor de aanvullende beurs van 2022 is het peiljaar dus 2020.

Inkomen gedaald

Is het inkomen van uw ouders gedaald? Dan kunnen zij 'verlegging peiljaar' aanvragen. We kijken dan naar een later inkomensjaar. Dit kan zorgen voor een hogere aanvullende beurs of aanvullende toelage.

Als het peiljaar 2020 is, kan het verlegd worden naar 2021 of 2022. 

Kies uw opleiding voor de voorwaarden en om te lezen hoe uw ouders de verlegging peiljaar kunnen aanvragen.

Ik doe mbo, hbo of universiteit

Voorwaarden verlegging peiljaar

Voor de verlegging peiljaar geldt 1 voorwaarde:

 • Het gezamenlijk inkomen moet minstens 15% zijn gedaald ten opzichte van het peiljaar.

Aanvragen verlegging peiljaar

Uw ouders kunnen verlegging peiljaar aanvragen in Mijn DUO

Schuldsanering of faillissement

Uw ouders kunnen DUO een brief sturen waarin ze vragen om rekening te houden met hun schuldsanering of faillissement. Ze moeten een bewijsstuk meesturen. Het postadres is:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50021
9702 BA Groningen

Ik doe vmbo, havo of vwo

Voorwaarden verlegging peiljaar

Voor de verlegging peiljaar gelden 3 voorwaarden:

 • Het gezamenlijk inkomen moet minstens 15% zijn gedaald ten opzichte van het peiljaar.
 • De daling duurt ten minste 3 jaar.
 • De daling is geen normaal beroepsrisico (zoals tegenvallende winst).

Bij de aanvullende toelage houden we geen rekening met schuldsanering of faillissement. Dit is wettelijk zo geregeld.

Aanvragen verlegging peiljaar

Uw ouders kunnen verlegging peiljaar aanvragen met het formulier Wijzigingen ouder tegemoetkoming scholieren.

Inkomen buiten Nederland

Een buitenlands inkomen kunnen we meestal niet opvragen bij de Belastingdienst. Uw ouders moeten zelf hun bruto jaarinkomen doorgeven aan DUO. Hiervoor krijgen ze elk jaar een brief. In die brief vragen we ze hun inkomensgegevens op te sturen, met bewijsstukken. Dit kan via Mijn DUO. Lukt inloggen niet? Gebruik dan het formulier Wijzigingen ouders.

Inkomen Caribisch gebied

Wonen uw ouders op Curaçao, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Dan sturen we ze een brief om hun inkomen door te geven aan DUO. Dat hoeft maar 1 keer: daarna vragen we jaarlijks het inkomen op bij de Belastingdienst. Lukt dit niet, dan moeten uw ouders hun inkomen doorgeven met het formulier Verklaring inkomstenbelasting.

Wonen uw ouders op Sint Maarten of Aruba, dan moeten ze elk jaar zelf hun inkomen doorgeven aan DUO met het formulier Verklaring inkomstenbelasting.

Bewijsstukken buitenlands inkomen

Als bewijs van het inkomen buiten Nederland is een inkomensverklaring van de belastingdienst van het betreffende land nodig of een aanslag inkomstenbelasting. Dit bewijs is ook nodig als uw ouder geen inkomen heeft.

 • Staat er op de inkomensverklaring een inkomen lager dan omgerekend € 8.000,-? Dan hebben we ook bewijsstukken nodig van de niet-belastbare uitkeringen of toeslagen die uw ouder daarnaast heeft ontvangen.
 • Is uw ouder ondernemer en staat er op de inkomensverklaring geen bruto winst vermeld? Dan moet uw ouder een verklaring van de accountant opsturen waarop de bruto winst staat. Dit mag ook de aanslag van de winst voor winstbelasting zijn.
 • Woont uw ouder buiten de EU/EER en is een inkomensverklaring van de Belastingdienst niet mogelijk? Dan moet uw ouder als bewijsstuk een kopie van de jaaropgaaf of een kopie van alle loonstroken meesturen.
 • Vraagt uw ouder verlegging van het peiljaar aan naar een jaar dat nog niet voorbij is? Dan moet uw ouder loonstroken meesturen van de maanden die al wel voorbij zijn.
 • Hebben uw ouders uitstel gekregen voor de belastingaangifte omdat ze zelfstandig ondernemer zijn? Dan is een verklaring van de accountant nodig. Uit deze verklaring moet het inkomen (en de winst uit onderneming) van het volledige jaar blijken. 

De verklaring moet in het Duits, Engels, Frans of Nederlands zijn. Is de verklaring in een andere taal? Laat uw verklaring dan vertalen en stuur een kopie van de originele verklaring mee.

Ouders zijn vluchteling

Zijn uw ouders in het gevraagde inkomensjaar vluchteling? We begrijpen dat zij dan geen inkomensgegevens kunnen leveren. Stuur ons een brief over de situatie van uw ouders in het inkomensjaar. Bijvoorbeeld in een vluchtelingenkamp, onderweg of op een opvanglocatie.

Zijn uw ouders in een veilig land als vluchteling erkend? Vanaf de datum van de erkenning hebben we een verklaring van de belastingdienst van dat land nodig. Zijn uw ouders in Nederland als vluchteling erkend, dan hoeft u niets te doen. We krijgen de inkomensgegevens dan automatisch door.

Ouders kunnen u machtigen

Uw ouders kunnen u machtigen om de formulieren voor de aanvullende beurs of toelage in te vullen. Dat doen ze met het formulier Machtiging.

Hebben uw ouders DigiD? Dan kunnen ze u ook machtigen om hun zaken in Mijn DUO te regelen. Dit regelt u met DigiD Machtigen Link opent externe pagina.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee