Naar Home

Getrouwd of samenwonend

Wanneer ziet de overheid iemand als uw partner?

Getrouwd of geregistreerd partner

Bent u getrouwd? Dan is uw man of vrouw uw partner. Als u een geregistreerd partnerschap hebt, is uw geregistreerde partner uiteraard uw partner.

Samenwonen

Bent u niet getrouwd en geen geregistreerde partners, maar woont u wel op hetzelfde adres? Iemand met wie u samenwoont, is uw partner in deze situaties:

  • U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
  • U hebt samen een kind.
  • U hebt samen een huis gekocht.
  • U bent elkaars partner voor een pensioenregeling.
  • U bent elkaars partner voor de belasting (‘fiscaal partners’).
  • U bent 27 jaar of ouder en woont samen met een van uw ouders én met uw kind.

Kamer huren

Woont op het adres ook een kind van 1 van u? Dan wordt u gezien als partners. Alleen als 1 van u een kamer huurt van de ander, of als u beide een kamer huurt van een derde, bent u geen partners van elkaar. U moet dan wel een huurcontract hebben.

Samenwonen met uw ouder of kind

Woont u samen met een van uw ouders? Of met uw zoon of dochter? Uw kind of ouder geldt alleen als uw partner als u voldoet aan deze 2 voorwaarden:

  • Op 1 januari was u allebei 27 jaar of ouder.
  • 1 van de situaties onder 'Samenwonen' geldt voor u.

Niet op hetzelfde adres

Woont u niet meer op hetzelfde adres en gaat u scheiden? Dan bent u niet langer partners. Woont uw partner in een verpleegtehuis, dan bent u nog wel partners.

Niet het hele jaar partners

Krijgt u tegemoetkoming deeltijders of tegemoetkoming leraren? Of krijgt 1 van uw kinderen tegemoetkoming scholieren? Voor deze regelingen kijken we naar het kalenderjaar waarin het schooljaar begint. Woont u in dat kalenderjaar meer dan 6 maanden samen? Of hebt u meer dan 6 maanden samengewoond? Dan beschouwen we u voor het hele schooljaar als partners. Ook als u inmiddels uit elkaar bent.

Betaalt u een studieschuld terug? Dan bekijken we uw partnersituatie per maand. We gaan uit van de situatie op de 1e van de maand.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee