Als u een opleiding in deeltijd volgt, hebt u geen recht op studiefinanciering. U kunt wel onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor deeltijders aanvragen.

Ik val onder de Rutte-regeling

Valt u onder de Rutteregeling? Dan wordt u niet alleen ingeschreven bij een deeltijdopleiding, maar ook bij een voltijdopleiding. In dat geval kunt u een tegemoetkoming scholieren aanvragen.

Voorwaarden

 • U volgt een vmbo-tl-, havo-, vwo- of vavo-opleiding in deeltijd. Het moet een opleiding zijn van ten minste 270 lesminuten per week of minimaal twee vakken die u schriftelijk volgt.
 • Uw opleiding is erkend, bekostigd of aangewezen. Uw school kan u vertellen of dat zo is.
 • U bent 18 jaar of ouder tijdens het schooljaar.
 • U krijgt geen studiefinanciering of andere tegemoetkoming van DUO.
 • De tegemoetkoming deeltijders is afhankelijk van het inkomen van u en uw partner. We kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Voor het schooljaar 2022-2023 kijken we naar het inkomen van 2020 en mag het inkomen niet hoger zijn dan € 38.074,46 om de maximale tegemoetkoming te krijgen. Bij een hoger inkomen wordt de tegemoetkoming steeds lager.
 • U bent Nederlander óf:
  • u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Hebt u een verblijfsvergunning type I? Kijk dan bij de voorwaarden hieronder.
  • u komt uit een EU/EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee met uw aanvraag.
  • u komt uit het Verenigd Koninkrijk en hebt een verblijfsvergunning Article 50. Stuur een kopie van de voor- en achterkant van uw verblijfsvergunning mee met uw aanvraag.
Voorwaarden verblijfsvergunning type I

Gebruik de voorwaardenhulp om te bepalen of u recht hebt op tegemoetkoming voor deeltijders.

Voorwaardenhulp verblijfsvergunning type IVoorwaardenhulp verblijfsvergunning type I

Inkomen gedaald

Is uw huidige inkomen minimaal 15% gedaald ten opzichte van het peiljaar? Dan kunt u ons vragen om naar een recenter inkomensjaar te kijken. Dit noemen we 'verlegging peiljaar'. 

Voor het schooljaar 2022-2023 kunt u het peiljaar laten verleggen naar 2021 of 2022. Verleggen naar eerdere inkomensjaren is niet mogelijk.

Aanvragen tegemoetkoming deeltijders

 1. Vraag de tegemoetkoming aan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming deeltijders.
 2. Aanvragen kan het hele schooljaar. Voor schooljaar 2022-2023 kunt u dus aanvragen tot en met 31 juli 2023.
 3. Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken bericht van ons.

Krijgt u studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren? Zet dit dan stop via Mijn DUO.

Bedragen

U krijgt de tegemoetkoming deeltijders 1 keer per jaar. Het bedrag bestaat uit een tegemoetkoming in het cursusgeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten. U krijgt de tegemoetkoming nadat u bericht van ons hebt gehad.

Maximale bedragen schooljaar 2022-2023

Lesminuten per week Tegemoetkoming in het cursusgeld Tegemoetkoming in de schoolkosten
540 of meer € 394,00 € 338,53
270 tot 540 € 262,00 € 228,07
Minder dan 270 € 0,00 € 0,00

Terugbetalen

Als u vóór januari stopt met uw opleiding, moet u (een deel van) uw tegemoetkoming terugbetalen. De uitschrijfdatum bij school bepaalt hoeveel u moet terugbetalen.

 • Als u vóór 1 oktober van het schooljaar bent uitgeschreven, moet u de volledige tegemoetkoming terugbetalen.
 • Als u tussen 1 oktober en 1 januari van het schooljaar bent uitgeschreven, moet u de helft van de tegemoetkoming terugbetalen.
 • Als u tussen 1 januari en 31 juli van het schooljaar wordt uitgeschreven, mag u de volledige tegemoetkoming houden.
Stoppen of overstappen

Stopt u met uw deeltijdopleiding? Geef de einddatum van uw opleiding aan ons door via tlo@duo.nl. Vermeld uw burgerservicenummer en uw persoonsgegevens in uw mail.

Als u daarna een voltijdopleiding gaat doen, hebt u misschien recht op studiefinanciering of op de tegemoetkoming scholieren. Gebruik de wijzigingshulp om te kijken waar u recht op hebt.

Wijzigingshulp opleidingWijzigingshulp opleiding

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee