Als u een opleiding in deeltijd volgt, hebt u geen recht op studiefinanciering. U kunt wel onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor deeltijders aanvragen.

Ik val onder de Rutte-regeling

Valt u onder de Rutteregeling? Dan wordt u niet alleen ingeschreven bij een deeltijdopleiding, maar ook bij een voltijdopleiding. In dat geval kunt u een tegemoetkoming scholieren aanvragen.

Voorwaarden

 • U volgt een vmbo-tl-, havo-, vwo- of vavo-opleiding in deeltijd. Het moet een opleiding zijn van ten minste 270 lesminuten per week of minimaal twee vakken die u schriftelijk volgt.
 • Uw opleiding is erkend, bekostigd of aangewezen. Uw school kan u vertellen of dat zo is.
 • U bent 18 jaar of ouder tijdens het schooljaar.
 • U krijgt geen studiefinanciering of andere tegemoetkoming van DUO.
 • De tegemoetkoming deeltijders is afhankelijk van het inkomen van u en uw partner. We kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Voor het schooljaar 2021-2022 kijken we naar het inkomen van 2019 en mag het inkomen niet hoger zijn dan € 37.081,- om de maximale tegemoetkoming te krijgen. Bij een hoger inkomen wordt de tegemoetkoming steeds lager.
 • U bent Nederlander of u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.
  Hebt u een verblijfsvergunning type I? Of komt u uit een EU/EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland? Kijk dan bij de voorwaarden hieronder.
Voorwaarden verblijfsvergunning type I

Gebruik de voorwaardenhulp om te bepalen of u recht hebt op tegemoetkoming voor deeltijders.

Voorwaardenhulp verblijfsvergunning type IVoorwaardenhulp verblijfsvergunning type I

Voorwaarden EU/EER-burgers en Zwitsers

U krijgt tegemoetkoming voor deeltijders als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont 5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland.
 • U bent naar Nederland gekomen om te werken. Dit moet voor minimaal 56 uur per maand zijn.
 • Uw niet-Nederlandse ouder of partner heeft de nationaliteit van een EU/EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland en werkt of heeft gewerkt in Nederland voor minimaal 56 uur per maand.

Voldoet u aan 1 van deze voorwaarden? Maak een afspraak op 1 van onze servicekantoren. U moet een aantal bewijsstukken meenemen. Welke dit zijn, leest u bij Bewijsstukken EU/EER-burgers en Zwitsers.

Voldoet u niet aan de genoemde voorwaarden, maar denkt u toch recht te hebben? Neem dan contact met ons op.

Bewijsstukken EU/EER-burgers en Zwitsers

5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland

We hebben alleen een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Werkzaam in Nederland met vast, tijdelijk of oproepcontract

Als u zelf een arbeidscontract hebt:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs

Als uw ouder een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw ouder
 • uw geboorteakte

Als uw partner een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw partner
 • trouwboekje of akte van geregistreerd partnerschap

Een kopie van de bewijsstukken is voldoende.

Werkzaam in Nederland als freelancer of zzp'er

Bent u freelancer of zzp'er, of is uw ouder of partner dat? Dan leggen we u liever persoonlijk uit welke bewijsstukken we nodig hebben. Bel ons of maak een afspraak op 1 van onze servicekantoren.

Controle gewerkte uren

DUO controleert jaarlijks of u, uw ouder of uw partner iedere maand 56 uur heeft gewerkt.

Inkomen gedaald

Is uw huidige inkomen minimaal 15% gedaald ten opzichte van het peiljaar? Dan kunt u ons vragen om naar een recenter inkomensjaar te kijken. Dit noemen we 'verlegging peiljaar'. 

Voor het schooljaar 2021-2022 kunt u het peiljaar laten verleggen naar 2020 of 2021. Verleggen naar eerdere jaren is niet mogelijk.

Aanvragen tegemoetkoming deeltijders

 1. Vraag de tegemoetkoming aan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming deeltijders.
 2. Aanvragen kan het hele schooljaar. Voor schooljaar 2021-2022 kunt u dus nog aanvragen tot en met 31 juli 2022. 
 3. Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken bericht van ons.

Krijgt u studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren? Zet dit dan stop via Mijn DUO.

Bedragen

U krijgt de tegemoetkoming deeltijders 1 keer per jaar. Het bedrag bestaat uit een tegemoetkoming in het cursusgeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten. U krijgt de tegemoetkoming nadat u bericht van ons hebt gehad.

Maximale bedragen schooljaar 2021-2022

Lesminuten per week Tegemoetkoming in het cursusgeld Tegemoetkoming in de schoolkosten
540 of meer € 384,00 € 334,28
270 tot 540 € 256,00 € 225,21
Minder dan 270 € 0,00 € 0,00

Terugbetalen

Als u vóór januari stopt met uw opleiding, moet u (een deel van) uw tegemoetkoming terugbetalen. De uitschrijfdatum bij school bepaalt hoeveel u moet terugbetalen.

 • Als u vóór 1 oktober van het schooljaar bent uitgeschreven, moet u de volledige tegemoetkoming terugbetalen.
 • Als u tussen 1 oktober en 1 januari van het schooljaar bent uitgeschreven, moet u de helft van de tegemoetkoming terugbetalen.
 • Als u tussen 1 januari en 31 juli van het schooljaar wordt uitgeschreven, mag u de volledige tegemoetkoming houden.
Stoppen of overstappen

Stopt u met uw deeltijdopleiding? Geef de einddatum van uw opleiding aan ons door via tlo@duo.nl. Vermeld uw burgerservicenummer en uw persoonsgegevens in uw mail.

Als u daarna een voltijdopleiding gaat doen, hebt u misschien recht op studiefinanciering of op de tegemoetkoming scholieren. Gebruik de wijzigingshulp om te kijken waar u recht op hebt.

Wijzigingshulp opleidingWijzigingshulp opleiding

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee