Naar Home

Geld voor deeltijdopleiding

Als u een studie in deeltijd volgt, hebt u geen recht op studiefinanciering. U kunt wel onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor deeltijders aanvragen.

Voorwaarden

 • U volgt een deeltijdopleiding vmbo-tl-, havo-, vwo- of vavo, van ten minste 270 lesminuten per week. Of u volgt minstens 2 vakken schriftelijk.
 • U bent 18 of ouder tijdens het schooljaar.
 • U krijgt geen studiefinanciering of andere tegemoetkoming van DUO.
 • De tegemoetkoming deeltijders is afhankelijk van het inkomen van u en uw partner. We kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden. U krijgt een maximale tegemoetkoming voor het schooljaar 2017-2018, als uw gezamenlijke inkomen in 2015 niet hoger was dan € 34.195,-. Bij een hoger inkomen wordt de tegemoetkoming steeds lager. Voor het schooljaar 2018-2019 kijken we naar uw gezamenlijke inkomen van 2016. Het inkomen mag dan niet hoger zijn dan € 34.773,- om in aanmerking te komen voor de maximale tegemoetkoming.
 • U bent Nederlander of niet-Nederlander met een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Hebt u een andere verblijfsvergunning of komt u uit een EER-land of Zwitserland? Vul dan het nationaliteitenschema in.

Aanvragen tegemoetkoming deeltijders

 1. Vraag de tegemoetkoming aan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming deeltijders. U kunt de tegemoetkoming het hele studiejaar aanvragen.
 • Voor het studiejaar 2017-2018 kunt u aanvragen tot en met 31 juli 2018.
 • Voor het studiejaar 2018-2019 kunt u nu nog geen aanvraag doen. U kunt het aanvraagformulier voor 2018-2019 downloaden vanaf 1 augustus 2018.

U krijgt de tegemoetkoming 2 weken nadat u bericht van ons hebt gehad.

Bedragen

U krijgt de tegemoetkoming deeltijders 1 keer per jaar. Het bedrag bestaat uit een tegemoetkoming in het cursusgeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Maximale bedragen schooljaar 2017-2018
Lesminuten per week Tegemoetkoming in het cursusgeld Tegemoetkoming in de schoolkosten
540 of meer € 360,00 € 314,86
270 tot 540 € 240,00 € 212,13
Minder dan 270 € 0,00 € 0,00

Inkomen gedaald

Is uw huidige inkomen minimaal 15% gedaald ten opzichte van het peiljaar? Dan kunt u ons vragen om naar een recenter inkomensjaar te kijken. Dit noemen we ook wel een verzoek om verlegging van het peiljaar. Voor het schooljaar 2017-2018 kunt u het peiljaar verleggen van 2015 naar 2016 of 2017. Verleggen naar eerdere jaren is niet mogelijk.

Terugbetalen

Als u vóór januari stopt met uw opleiding, moet u (een deel van) uw tegemoetkoming terugbetalen. De datum van uitschrijving bij de school bepaalt hoeveel u moet terugbetalen.

 • Als u vóór 1 oktober van het studiejaar bent uitgeschreven, moet u de volledige ontvangen tegemoetkoming terugbetalen.
 • Als u tussen 1 oktober en 1 januari van het studiejaar bent uitgeschreven, moet u de helft van de ontvangen tegemoetkoming terugbetalen.
 • Als u tussen 1 januari en 31 juli van het studiejaar wordt uitgeschreven, mag u de volledige ontvangen tegemoetkoming houden.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt iets in uw situatie? Geef dit schriftelijk aan ons door. Vermeld daarbij uw burgerservicenummer en uw persoonsgegevens.
U kunt uw wijziging sturen naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Afdeling TLO
Postbus 51014
9702 JA GRONINGEN

Verhuist u binnen Nederland, geef dan uw nieuwe adres door aan de gemeente. De gemeente geeft uw nieuwe adres automatisch aan ons door.
Als u naar het buitenland verhuist, moet u uw adreswijziging schriftelijk aan ons doorgeven. Stopt u met uw opleiding? Geef dan ook meteen de einddatum van uw opleiding door.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee