Naar Home

Geld voor deeltijdopleiding

Als u een studie in deeltijd volgt, heeft u geen recht op studiefinanciering. U kunt wel onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor deeltijders aanvragen.

Voorwaarden

  • U volgt een deeltijdopleiding vmbo-tl-, havo-, vwo- of vavo, van ten minste 270 lesminuten per week. Of u volgt minstens 2 vakken schriftelijk.
  • U bent 18 of ouder tijdens het schooljaar.
  • U krijgt geen studiefinanciering of andere tegemoetkoming van DUO.
  • De tegemoetkoming deeltijders is afhankelijk van het inkomen van u en uw partner. We kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden. U krijgt een maximale tegemoetkoming voor het schooljaar 2017-2018, als uw gezamenlijke inkomen in 2015 niet hoger was dan € 34.195,-. Bij een hoger inkomen wordt de tegemoetkoming steeds lager.
  • U bent Nederlander of niet-Nederlander met een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Heeft u een andere verblijfsvergunning of komt u uit een EER-land? Vul dan het nationaliteitenschema in.

Aanvragen tegemoetkoming deeltijders

Vraag een tegemoetkoming aan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming deeltijders. Het postadres staat op het formulier. U kunt de tegemoetkoming gedurende het hele schooljaar aanvragen. Tot en met 31 juli, de laatste dag van het schooljaar. 
U krijgt de tegemoetkoming 2 weken nadat u bericht van ons heeft gehad.

Bedragen

U krijgt de tegemoetkoming deeltijders 1 keer per jaar. Het bedrag bestaat uit een tegemoetkoming in het cursusgeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Maximale bedragen schooljaar 2017-2018
Lesminuten per week Tegemoetkoming in het cursusgeld Tegemoetkoming in de schoolkosten
540 of meer € 360,00 € 314,86
270 tot 540 € 240,00 € 212,13
Minder dan 270 € 0,00 € 0,00

Inkomen gedaald

Is uw huidige inkomen minimaal 15% gedaald ten opzichte van het peiljaar? Dan kunt u ons vragen om naar een recenter inkomensjaar te kijken. Dit noemen we ook wel een verzoek om verlegging van het peiljaar. Voor het schooljaar 2017-2018 kunt u het peiljaar verleggen van 2015 naar 2016 of 2017. Verleggen naar eerdere jaren is niet mogelijk.

Terugbetalen

Als u vóór januari stopt met uw opleiding moet u (een deel van) uw tegemoetkoming terugbetalen. De datum van uitschrijving bij de school bepaalt hoeveel u moet terugbetalen.

  • Als u vóór 1 oktober van het studiejaar bent uitgeschreven, moet u de volledige ontvangen tegemoetkoming terugbetalen.
  • Als u tussen 1 oktober en 1 januari van het studiejaar bent uitgeschreven, moet u de helft van de ontvangen tegemoetkoming terugbetalen.
  • Als u tussen 1 januari en 31 juli van het studiejaar wordt uitgeschreven, mag u de volledige ontvangen tegemoetkoming houden.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt iets in uw situatie? Geef dit schriftelijk aan ons door. Vermeld daarbij uw burgerservicenummer en uw persoonsgegevens.
U kunt uw wijziging sturen naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Afdeling TLO
Postbus 51014
9702 JA GRONINGEN 

Verhuist u binnen Nederland, geef dan uw nieuwe adres door aan de gemeente. De gemeente geeft uw nieuwe adres automatisch aan ons door.
Als u naar het buitenland verhuist, moet u uw adreswijziging schriftelijk aan ons doorgeven. Stopt u met uw opleiding? Geef dan ook meteen de einddatum van uw opleiding door.