Collegegeldkrediet

Als u aan het hbo of de universiteit studeert, kunt u een collegegeldkrediet aanvragen. Dit kan zelfs als u niet aan de nationaliteitseisen voor studiefinanciering voldoet. Als u naar het mbo of vavo gaat, hebt u misschien recht op een tegemoetkoming voor lesgeld.

Collegegeldkrediet aanvragen

Hoe u een collegegeldkrediet moet aanvragen, hangt af van uw recht op studiefinanciering (situatie 1 of 2).

1. U hebt geen recht op studiefinanciering

Als u geen recht hebt op studiefinanciering, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een collegegeldkrediet:

  • U bent jonger dan 30.
  • U komt uit een EER-land Link opent externe pagina of uit Zwitserland. Of u komt uit het Verenigd Koninkrijk en u hebt een Artikel 50-verblijfsvergunning.
  • U staat voltijds of duaal ingeschreven bij een instelling voor hoger beroepsonderwijs (hbo) of een universiteit.
  • U betaalt uw collegegeld in Nederland.
  • Uw opleiding zelf geeft recht op studiefinanciering. Dat u geen studiefinanciering krijgt, komt door uw nationaliteit of verblijfstatus.

Gebruik het formulier Application tuition fees loan/Aanvraag collegegeldkrediet om aan te vragen.

Krijgt u recht op studiefinanciering? Dan worden de maanden waarin u collegegeldkrediet hebt ontvangen afgetrokken van het aantal maanden dat u recht hebt op studiefinanciering.

2. U hebt recht op studiefinanciering

U kunt het collegegeldkrediet samen met de rest van uw studiefinanciering aanvragen. U kunt dit ook later doen via Mijn DUO.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Inloggen lukt niet

Lukt het niet om in te loggen op Mijn DUO? Gebruik dan het formulier 'Wijzigingen student hoger onderwijs'.

Tegemoetkoming lesgeld

Gaat u naar het mbo of vavo? U hebt recht op een tegemoetkoming voor lesgeld als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U komt uit een EER-land Link opent externe pagina of uit Zwitserland, of uw partner komt uit een EU-land. Of u komt uit het Verenigd Koninkrijk en u hebt een Artikel 50-verblijfsvergunning.
  • U bent voltijds ingeschreven aan een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of voorgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Uw opleiding is erkend door het Nederlandse ministerie van Onderwijs. Uw school kan u vertellen of dit zo is.
  • U hebt geen recht op studiefinanciering.
  • U bent ouder dan 18 en u bent met de opleiding begonnen voordat u 30 werd.

Gebruik het formulier 'Aanvraag tegemoetkoming lesgeld' om de aanvraag in te dienen.

Gift of terugbetalen

Het collegegeldkrediet moet u altijd terugbetalen, met rente. De tegemoetkoming lesgeld is een gift.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee