Collegegeldkrediet

Als u aan het hbo of de universiteit studeert, kunt u een collegegeldkrediet aanvragen. Dit kan zelfs als u niet aan de nationaliteitseisen voor studiefinanciering voldoet. Het bedrag is afhankelijk van het soort collegegeld dat u betaalt.

Als u naar het mbo of vavo gaat, hebt u misschien recht op een tegemoetkoming voor lesgeld.

Collegegeldkrediet aanvragen

Hoe u collegegeldkrediet moet aanvragen, hangt af van uw situatie:

 • Hebt u recht op studiefinanciering? Dan vraagt u het collegegeldkrediet aan in Mijn DUO (zie situatie 1).
 • Hebt u geen recht op studiefinanciering vanwege uw nationaliteit? Dan moet u een formulier gebruiken. Lees ook de voorwaarden (zie situatie 2).

1. U hebt recht op studiefinanciering

U kunt het collegegeldkrediet tegelijk met de rest van uw studiefinanciering aanvragen. Later aanvragen kan ook. Dit regelt u in Mijn DUO.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Geen toegang tot Mijn DUO

Hebt u geen toegang tot Mijn DUO? Gebruik dan het formulier Wijzigingen student hoger onderwijs.

Educatieve module of pre-master korter dan 1 jaar

Studenten die een volledig jaar studeren, kunnen per maand 1/12 van het collegegeld lenen. Aan het einde van het studiejaar hebben zij dan het volledige bedrag aan collegegeld geleend.

Staat u ingeschreven bij een educatieve module of pre-master van korter dan 12 maanden? Dan gaat collegegeldkrediet aanvragen iets anders. Als u het op de reguliere manier aanvraagt, krijgt u namelijk niet het maximale bedrag. Wilt u toch het maximale bedrag lenen? Vraag het collegegeldkrediet dan aan met het formulier Collegegeldkrediet educatieve module of pre-master. U krijgt dan maandelijks meer dan 1/12 van het collegegeld.

2. U hebt geen recht op studiefinanciering

Hebt u geen recht op studiefinanciering vanwege uw nationaliteit? Dan kunt u collegegeldkrediet krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent jonger dan 30.
 • U komt uit een EU/EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland. Of u komt uit het Verenigd Koninkrijk en hebt een Nederlandse Artikel 50-verblijfsvergunning.
 • U staat voltijds of duaal ingeschreven bij een bachelor, master of associate degree in Nederland.
 • Uw opleiding duurt minimaal 1 jaar.
 • Uw opleiding is erkend. Uw onderwijsinstelling kan u vertellen of dat zo is.

Voldoet u aan de voorwaarden? Gebruik dan het formulier Application tuition fees loan/Aanvraag collegegeldkrediet.

Krijgt u recht op studiefinanciering? Dan worden de maanden waarin u collegegeldkrediet hebt ontvangen afgetrokken van het aantal maanden dat u recht hebt op studiefinanciering.

Tegemoetkoming lesgeld

Gaat u naar het mbo of vavo? U hebt recht op een tegemoetkoming voor lesgeld als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U komt uit een EU/EER-land Link opent externe pagina of uit Zwitserland, of uw partner komt uit een EU/EER-land. Of u komt uit het Verenigd Koninkrijk en hebt een Nederlandse Artikel 50-verblijfsvergunning.
 • U staat voltijds ingeschreven bij een mbo-opleiding (bol) of een vavo-opleiding.
 • U bent ouder dan 18 en u bent met de opleiding begonnen voordat u 30 werd.
 • Uw opleiding is erkend. Uw school kan u vertellen of dat zo is.
 • U hebt geen recht op studiefinanciering.

Voldoet u aan de voorwaarden? Gebruik dan het formulier Aanvraag tegemoetkoming lesgeld/Application for a contribution towards course fees.

Weet wat u leent

Het collegegeldkrediet is een studieschuld die u na uw studie met rente moet terugbetalen. Het rentepercentage kan per jaar verschillen. Door de rente betaalt u uiteindelijk meer terug dan wat u geleend hebt. In Mijn DUO kunt u uw lening altijd aanpassen of stopzetten.

De tegemoetkoming lesgeld is een gift.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee