Schuldhulp en schuldsanering

Hebt u hulp nodig om uw financiële zaken op orde te krijgen? Maak dan gebruik van geldfit.nl Link opent externe pagina . Dit is de plek waar alle beschikbare hulp samenkomt. U kunt tips krijgen maar ook contactgegevens van organisaties in uw buurt die u kunnen helpen. Vul de test op geldfit in en zie binnen 2 minuten hoe u hulp kunt krijgen.

Zorg dat uw schuld niet verder oploopt

Zorg dat uw schuld bij DUO niet verder oploopt. Vraag direct verlaging van uw maandbedrag aan als u een studieschuld hebt. Bent u hiermee niet geholpen? Dan kunt u een aflosvrije periode aanvragen. Hebt u een ov-boete gekregen van DUO? Zet dan direct uw studentenreisproduct stop.

Niet automatisch uitstel van betaling

U krijgt niet automatisch uitstel van betaling als u zich meldt bij een instantie voor schuldhulpverlening. Laat de medewerker van schuldhulp weten dat u een schuld hebt bij DUO. De instantie vraagt DUO dan meestal om een schuldopgave. Pas wanneer DUO dit verzoek in behandeling neemt, beslissen we of u uitstel van betaling krijgt.

Welke schulden worden gesaneerd?

Uw gemeente kan u helpen met schuldsanering. Als u voor schuldsanering in aanmerking komt, dan worden voor u afspraken gemaakt over het terugbetalen van de betalingsachterstand aan de organisaties waar u een betalingsachterstand hebt. Onder voorwaarden wordt dan vaak een deel van de betalingsachterstand kwijtgescholden.

Niet alle schulden bij DUO kunnen gesaneerd worden. Schuldsanering is alleen mogelijk voor:

  • achterstallige termijnen van uw lening of levenlanglerenkrediet
  • ov-boetes
  • lesgeldschulden

De volgende schulden kunnen niet gesaneerd worden:

  • te veel ontvangen studiefinanciering of tegemoetkoming: als u deze schulden niet betaalt, worden ze automatisch een lening
  • toekomstige termijnen van uw lening: hiervoor kunt u verlaging van het maandbedrag aanvragen

Komt het tot een sanering, dan zet DUO de aflossing van uw studieschuld stop tijdens de sanering. DUO doet alleen zaken met instanties die zijn aangesloten bij de NVVK Link opent externe pagina (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet).

In de WSNP of failliet

Zit u in een wettelijke schuldsanering (WSNP) of bent u failliet verklaard? Meld bij uw curator of bewindvoerder dat u een schuld hebt bij DUO. Uw curator of bewindvoerder neemt dan contact met ons op.