Schuldhulp en schuldsanering

Als u veel schulden hebt, kunt u hulp vragen bij een instantie voor schuldhulpverlening. DUO doet alleen zaken met instanties die zijn aangesloten bij de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet).

Niet automatisch uitstel van betaling

U krijgt niet automatisch uitstel van betaling als u zich meldt bij een instantie voor schuldhulpverlening. Laat de medewerker van schuldhulp weten dat u een schuld hebt bij DUO. De instantie vraagt DUO dan meestal om een schuldopgave. Pas wanneer DUO dit verzoek in behandeling neemt, beslissen we of u uitstel van betaling krijgt.

In de WSNP of failliet

Zit u in een wettelijke schuldsanering (WSNP) of bent u failliet verklaard? Meld bij uw curator of bewindvoerder dat u een schuld hebt bij DUO. Hij neemt dan contact met ons op.

Welke schulden worden gesaneerd?

Niet alle schulden bij DUO kunnen gesaneerd worden. U kunt schuldsanering krijgen voor:

  • achterstallige termijnen van uw lening
  • oovee-boetes
  • lesgeldschulden

De volgende schulden kunnen niet gesaneerd worden:

  • te veel ontvangen studiefinanciering of tegemoetkoming: als u deze schulden niet betaalt, worden ze automatisch een lening
  • toekomstige termijnen van uw lening: hiervoor kunt u verlaging van het maandbedrag aanvragen

Komt het tot een sanering, dan zet DUO de aflossing van uw studieschuld stop tijdens de sanering.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee