Naar Studieschuld

Minder of niets aflossen

Een studieschuld moet u terugbetalen. Maar soms lukt dat niet of komt het even niet zo goed uit. Er zijn dan meerdere mogelijkheden om minder of tijdelijk niet af te lossen.

 1. In het kort
 2. Maandbedrag verlagen
 3. Verlegging peiljaar
 4. Aflosvrije periode
 5. U studeert nog
 6. Kwijtschelding
 7. Schuldhulp en schuldsanering

Schuldhulp en schuldsanering

Als u veel schulden hebt, kunt u hulp vragen bij een instantie voor schuldhulpverlening. DUO doet alleen zaken met instanties die zijn aangesloten bij de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet).

Niet automatisch uitstel van betaling

U krijgt niet automatisch uitstel van betaling als u zich meldt bij een instantie voor schuldhulpverlening. Laat de medewerker van schuldhulp weten dat u een schuld hebt bij DUO. De instantie vraagt DUO dan meestal om een schuldopgave. Pas wanneer DUO dit verzoek in behandeling neemt, beslissen we of u uitstel van betaling krijgt.

In de WSNP of failliet

Zit u in een wettelijke schuldsanering (WSNP) of bent u failliet verklaard? Meld bij uw curator of bewindvoerder dat u een schuld hebt bij DUO. Hij neemt dan contact met ons op.

Welke schulden worden gesaneerd?

Niet alle schulden bij DUO kunnen gesaneerd worden. U kunt schuldsanering krijgen voor:

 • achterstallige termijnen van uw lening
 • oovee-boetes
 • lesgeldschulden

De volgende schulden kunnen niet gesaneerd worden:

 • te veel ontvangen studiefinanciering of tegemoetkoming: als u deze schulden niet betaalt, worden ze automatisch een lening
 • toekomstige termijnen van uw lening: hiervoor kunt u verlaging van het maandbedrag aanvragen

Komt het tot een sanering, dan zet DUO de aflossing van uw studieschuld stop tijdens de sanering.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee