Verlegging peiljaar

Voor de berekening van uw maandbedrag is uw inkomen van 2 jaar geleden van belang: het 'peiljaar'. Daalde uw inkomen daarna, dan kunt u ons vragen om een recenter inkomensjaar als uitgangspunt te nemen. Dit noemen we ook wel 'verlegging peiljaar'.

Minstens 15% daling

Voorwaarde voor verlegging peiljaar is dat uw (gezamenlijke) inkomen ten opzichte van het peiljaar met minstens 15% is gedaald. Als u aangifte doet bij de Belastingdienst gaan we uit van uw verzamelinkomen. Doet u geen aangifte, dan gaan we uit van het belastbaar loon zoals op uw jaaropgave(n) staat vermeld.

15% geldt niet bij minimuminkomen

Bent u alleenstaand en hebt u vanwege de inkomensdaling een minimuminkomen? Dan houden we daar rekening mee, ook als uw inkomen minder dan 15% is gedaald. Onder 'minimuminkomen' verstaan we een verzamelinkomen of belastbaar loon dat lager is dan het bedrag dat in de tabel staat.

Inkomensjaar 2022 Inkomensjaar 2023 Inkomensjaar 2024
€ 17.040,45 € 18.775,05 € 19.107,-

Aanvragen verlegging peiljaar

  1. Log in op Mijn DUO om door te geven dat uw inkomen is gedaald.
  2. Ga naar 'Mijn schulden'. Kies voor 'Minder of niets betalen’
  3. Kijk bij ‘Inkomen gedaald’ en klik op ‘Peiljaar verleggen’

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Geen toegang tot Mijn DUO

Met een DigiD kunt u ook buiten Nederland inloggen op Mijn DUO. Hebt u geen toegang tot Mijn DUO? Gebruik dan een formulier.