Overzicht schuld

Hoe hoog uw schuld is, kunt u zien in Mijn DUO bij ‘Mijn schulden’. In Mijn DUO bij ‘Mijn berichten’ vindt u berichten over uw schuld die u kunt uitprinten. 

Hebt u een schuldoverzicht nodig voor uw hypotheek of belastingaangifte? Vaak zijn de gegevens in Mijn DUO voldoende. Iemand anders kan niet zomaar een overzicht van uw studieschuld bij DUO opvragen. Dit kan alleen als die persoon gemachtigd is.

Schuldoverzicht voor hypotheek

Uw studieschuld en uw schuld levenlanglerenkrediet tellen mee bij het berekenen van uw hypotheek. Hypotheekverstrekkers willen daarom meestal een bewijsstuk van uw oorspronkelijke studieschuld. Op Rijksoverheid Link opent externe pagina leest u hoe zwaar uw studieschuld meeweegt voor uw hypotheek.

Als bewijsstuk kunt u het bericht gebruiken waarin staat hoe hoog uw verplichte maandbedrag wordt vanaf de start van uw aflosfase. DUO heeft dit zo afgesproken met de hypotheekverstrekkers. U vindt het bericht in Mijn DUO bij ‘Mijn berichten’.

Welk bericht?

Welk bericht u moet hebben, hangt af van de start van uw aflosfase. Was dit vóór 2017? Dan hebt u het bericht gekregen in januari van het jaar waarin uw aflosfase begon. Is uw aflosfase in of na 2017 gestart? Dan hebt u het bericht 2 maanden voor het begin van uw aflosfase gekregen. Meestal is dit oktober of november. Moet u een levenlanglerenkrediet terugbetalen? Dan krijgt u het bericht in de maand januari nadat uw levenlanglerenkrediet stopt.

Bericht niet in Mijn DUO

Kunt u het bericht niet vinden in Mijn DUO? Vraag dan een kopie aan via het online contactformulier. U ontvangt de kopie binnen 8 werkdagen.

Extra afgelost

Hebt u extra afgelost? Soms houdt een hypotheekverstrekker daar rekening mee. Bijvoorbeeld als uw maandbedrag lager wordt of als u uw schuld volledig hebt afbetaald. 

Als bewijsstuk kunt u het bericht gebruiken dat u krijgt nadat we uw aflossing verwerkt hebben. Of het bericht waarin uw verlaagde maandbedrag staat. Bij betaling van uw extra aflossing via iDEAL krijgt u het bericht binnen 3 werkdagen. Betaalt u anders, dan binnen 2 weken.

Uitgebreider schuldoverzicht

Hebt u een uitgebreider schuldoverzicht nodig? Dan kunnen we u dat mailen. Dit kan alleen als u een geldig mailadres in Mijn DUO hebt. In verband met uw privacy kunnen we geen berichten of andere bestanden mailen. Ook moet uw verzoek afkomstig zijn van hetzelfde e-mailadres dat geregistreerd staat in Mijn DUO.

U kunt het uitgebreide overzicht opvragen met het online contactformulier. Binnen 8 werkdagen ontvangt u het overzicht. Afhankelijk van uw situatie krijgt u de volgende gegevens:


  • oorspronkelijk schuldsaldo bij start aflosfase
  • huidig schuldsaldo inclusief rente
  • huidig rentepercentage en geldigheidsduur
  • bedrag van extra aflossing en valutadatum
  • hoogte oud en nieuw maandbedrag en ingangsdatum
  • resterende looptijd schuld
  • bevestiging volledige aflossing

Jaaropgave voor Belastingdienst

In de meeste gevallen hoeft u uw schuldsaldo niet op te geven bij uw aangifte. Daarom krijgt u niet standaard een jaaroverzicht van ons. Hebt u uw schuldsaldo wel nodig? Kijk dan in Mijn DUO onder 'Mijn schulden'. Bij 'Schuldhistorie' vindt u de hoogte van uw schuld op 31 december, ook van de afgelopen jaren.

Woont u in het Caribisch gebied? En hebt u afgelost op uw studieschuld? Dan ontvangt u wel een jaaropgave.

Wanneer schuld opgeven bij de Belastingdienst?

U moet uw schuldsaldo wel opgeven bij de aangifte over 2021 als:

  • uw studieschuld hoger is dan € 3.200,- (zonder partner) of € 6.400,- (met partner), én
  • uw vermogen in box 3 boven het vrijgestelde bedrag uitkomt. In 2021 is het vrijgestelde bedrag € 50.000,- (zonder partner) of € 100.000,- (met partner), met als peildatum 1 januari 2021.

Wilt u meer weten, kijk dan op de site van de Belastingdienst. Link opent externe pagina

Inloggen Mijn DUO lukt niet

Lukt inloggen op Mijn DUO niet? Gebruik het online contactformulier om een jaaroverzicht over 2021 op te vragen. U ontvangt binnen 1 week een overzicht per post.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee