Een master gaan doen

Hebt u een bachelor aan hbo of universiteit gedaan en wilt u doorstuderen? Dan is een master het logische vervolg. Of u daarvoor nog studiefinanciering krijgt, hangt af van de bachelor die u hebt gedaan en de master die u wilt gaan doen.

Langer studiefinanciering?

Voor een studie aan hbo of universiteit krijgt u standaard 7 jaar studiefinanciering. Gaat u een master doen, dan wordt die periode soms verlengd. U krijgt dan langer studiefinanciering. Dit hangt af van de wettelijke opleidingsduur van de master.

Wettelijke opleidingsduur controleren

De wettelijke opleidingsduur van de master kan korter zijn dan de onderwijsinstelling aangeeft.

Opleidingsduur

In het systeem RIO kunt u de opleidingsduur opzoeken. De opleidingsduur staat in het detailscherm van de betreffende opleiding. De ‘studielast’ geeft het aantal studiepunten van de master aan. 60 studiepunten is een opleidingsduur van 1 jaar, 120 studiepunten is 2 jaar enzovoort.

Grondslag

Onder de studielast vindt u ook de grondslag van de studielast. Staat er als grondslag studielast ‘ministerieel’, dan gaat het om de wettelijke opleidingsduur. Kijk in dat geval in de tabel of u extra studiefinanciering krijgt. Staat er als grondslag studielast ‘instelling’, dan krijgt u voor deze master geen extra studiefinanciering.

Buitenlandse opleiding

Wilt u een buitenlandse opleiding gaan doen? Hiervoor houden wij de wettelijke opleidingsduur van de vergelijkbare Nederlandse opleiding aan.

Hoelang recht?

In onderstaande tabellen staat hoeveel jaar studiefinanciering u krijgt voor een bachelor plus master. In Mijn DUO ziet u bij de details van uw producten altijd hoeveel maanden u nog over hebt.

Doorstuderen na hbo-bachelor

Basis- en aanvullende beurs Reisproduct Rentedragende lening en collegegeldkrediet
Hbo-bachelor + 1-jarige hbo-master 5 jaar 6 jaar 8 jaar
Hbo-bachelor + 1,5-jarige hbo-master 5 jaar en 6 maanden 6 jaar en 6 maanden 8 jaar en 6 maanden
Hbo-bachelor + 2-jarige hbo-master 6 jaar 7 jaar 9 jaar
Hbo-bachelor + 2,5-jarige hbo-master 6 jaar en 6 maanden 7 jaar en 6 maanden 9 jaar en 6 maanden
Hbo-bachelor + 3-jarige hbo-master 7 jaar 8 jaar 10 jaar
Hbo-bachelor + 4-jarige hbo-master 8 jaar 9 jaar 10 jaar
Hbo-bachelor + 1-jarige wo-master 4 jaar 5 jaar 7 jaar
Hbo-bachelor + 1,5-jarige wo-master 4 jaar en 6 maanden 5 jaar en 6 maanden 7 jaar en 6 maanden
Hbo-bachelor + 2-jarige wo-master 5 jaar 6 jaar 8 jaar

Doorstuderen na wo-bachelor

Basis- en aanvullende beurs Reisproduct Rentedragende lening en collegegeldkrediet
Wo-bachelor + 1-jarige wo-master 4 jaar 5 jaar 7 jaar
Wo-bachelor + 1,5-jarige wo-master 4 jaar en 6 maanden 5 jaar en 6 maanden 7 jaar en 6 maanden
Wo-bachelor + 2-jarige wo-master 5 jaar 6 jaar 8 jaar
Wo-bachelor + 3-jarige wo-master 6 jaar 7 jaar 9 jaar
Wo-bachelor + 4-jarige wo-master 7 jaar 8 jaar 10 jaar
Wo-bachelor + 1-jarige hbo-master 5 jaar 6 jaar 8 jaar
Wo-bachelor + 2-jarige hbo-master 6 jaar 7 jaar 9 jaar

Extra reisrecht coronamaatregelen

Hebt u bericht gekregen dat u vanwege de coronamaatregelen extra reisrecht krijgt? Dan komen deze maanden bovenop de hier genoemde wettelijke termijn.

Wijziging doorgeven

Vul de wijzigingshulp in. Binnen een minuut weet u wat u moet regelen.

Wijzigingshulp opleidingWijzigingshulp opleiding

Pre-master

Voor een pre-master of schakeljaar krijgt u niet altijd studiefinanciering. U krijgt alleen studiefinanciering als u wordt ingeschreven als bachelorstudent (voltijd of duaal). Wordt u tijdens de pre-master ingeschreven voor een wo-bachelor waar een meerjarige master aan gekoppeld is? Dan wordt uw eventuele extra recht op studiefinanciering direct toegekend.

Postinitiële master

U krijgt geen extra studiefinanciering voor een postinitiële master (PIM). Ook geeft een PIM-diploma geen recht op omzetting van uw beurs in een gift.

Hebt u al een bachelor- of masterdiploma behaald en hebt u minimaal 1 maand studiefinanciering gehad voor hbo of universiteit? Dan kunt u eventuele resterende maanden studiefinanciering wél gebruiken. De PIM moet dan wel erkend zijn door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) Link opent externe pagina . U kunt bij de instelling navragen of dit zo is.