Extra studiefinanciering

Hebt u een opleiding aan hbo of universiteit afgerond en gaat u daarna een lerarenopleiding doen? Dan kunt u 12 maanden extra studiefinanciering krijgen. Van belang is de lerarenopleiding die u gaat doen, in combinatie met uw vooropleiding.

Voorwaarden

Lerarenopleiding Vooropleiding

* U kunt alleen extra studiefinanciering krijgen als u voorafgaand aan de kopopleiding een inhoudelijk verwante hbo- of wo-bachelor hebt afgerond. U vindt de verwante opleidingen in de tabel Verwante opleidingen kopopleidingen Link opent externe pagina .

** De voorafgaande wo-master mag geen lerarenopleiding zijn.

Kopopleiding 2e-graadsleraar Verwante hbo- of wo-bachelor *
1e-graadsleraar Wo-master **
1e-graadsleraar Wo-master gevolgd door kopopleiding 2e-graadsleraar

Aanvragen met formulier

U vraagt de 12 maanden extra studiefinanciering aan met het formulier Aanvraag extra studiefinanciering voor lerarenopleiding in het hoger onderwijs. Doe dit bij voorkeur 8 weken van tevoren.

Hoelang recht?

Uw studiefinanciering wordt met 1 jaar verlengd. Dit geldt voor zowel de beurs als lening. Ook mag u 1 jaar langer reizen met het studentenreisproduct.

Gift of terugbetalen

Uw beurs en reisproduct kunnen een gift worden. U moet dan binnen de diplomatermijn van 10 jaar uw diploma behalen. De diplomatermijn is gaan lopen vanaf uw 1e maand studiefinanciering voor hbo of universiteit. Een lening moet u altijd terugbetalen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee