Extra studiefinanciering

Hebt u een opleiding aan hbo of universiteit afgerond en gaat u daarna een lerarenopleiding doen? Dan kunt u 12 maanden extra studiefinanciering krijgen. Van belang is de lerarenopleiding die u gaat doen, in combinatie met uw vooropleiding.

Voorwaarden

Lerarenopleiding Vooropleiding

* De voorafgaande wo-master mag geen lerarenopleiding zijn.

Kopopleiding 2e-graadsleraar Hbo- of wo-bachelor
1e-graadsleraar Wo-master *
1e-graadsleraar Wo-master gevolgd door kopopleiding 2e-graadsleraar

Aanvragen met formulier

U vraagt de 12 maanden extra studiefinanciering aan met het formulier Aanvraag extra studiefinanciering voor lerarenopleiding in het hoger onderwijs. Doe dit bij voorkeur 8 weken van tevoren.

Hoelang recht?

Uw studiefinanciering wordt met 1 jaar verlengd. Dit geldt voor zowel de beurs als lening. Ook mag u 1 jaar langer reizen met het studentenreisproduct.

Gift of terugbetalen

Uw extra jaar beurs en reisproduct kunnen een gift worden. U moet dan binnen de diplomatermijn van 10 jaar uw diploma behalen. De diplomatermijn is gaan lopen vanaf uw 1e maand studiefinanciering voor hbo of universiteit. Het extra jaar beurs wordt, in de maand nadat u uw diploma voor een lerarenopleiding hebt behaald, automatisch een gift. Een lening moet u altijd terugbetalen.

Contact

Hebt u vragen? Neem contact op met DUO.