Naar Geld voor school en studie

Tegemoetkomingen en subsidies lerarenopleiding

Wilt u leraar worden? Of wilt u als leraar een extra bevoegdheid halen? Dat kan. Er zijn verschillende tegemoetkomingen en subsidies mogelijk.

  1. In het kort
  2. Tegemoetkoming leraren
  3. Tegemoetkoming onderwijsmasters
  4. Subsidie korte scholingstrajecten vo
  5. Subsidie cultuurbegeleider
  6. Subsidie bewegingsonderwijs
  7. Extra studiefinanciering
  8. Bedragen en betaalmomenten

Bedragen en betaalmomenten

Hoeveel u kunt krijgen en wanneer, verschilt per regeling. Hieronder vindt u een overzicht.

Bedragen per regeling

Tegemoetkoming leraren

Maximale bedragen 2018-2019 Maximale bedragen 2019-2020
Cursus- of collegegeld € 567,23 € 567,23
Schoolkosten € 738,24 € 748,43
Totaal € 1.305,47 € 1315,66

Tegemoetkoming onderwijsmasters

Bedrag
€ 3.000,-
€ 5.000,- als u een lerarenopleiding doet in het tekortvak informatica, wiskunde, natuurkunde of scheikunde.

Subsidie korte scholingstrajecten vo

Maximaal bedrag
Cursusgeld € 6.000,-

Subsidie cultuurbegeleider


Maximale bedragen
Cursusgeld € 3.000,-
Studiemiddelen € 175,-
Reiskosten € 300,-
Vervangingskosten studieverlof primair onderwijs € 40,89 per uur
Vervangingskosten studieverlof speciaal onderwijs € 43,02 per uur

Subsidie bewegingsonderwijs


Percentage vergoeding Maximaal bedrag
Cursusgeld 100% € 3.500,-
Studiemiddelen 10% van het cursusgeld
€ 350,-
Reiskosten 10% van het cursusgeld
€ 350,-

Betaalmoment

Tegemoetkoming leraren Uw aanvraag wordt verwerkt binnen 6 weken, daarna ontvangt u een beschikking. Binnen 2 weken na de beschikking ontvangt u de uitbetaling. U krijgt het hele bedrag in 1 keer uitbetaald.
Tegemoetkoming onderwijsmasters Binnen 4 weken na de beschikking, tenzij u een pabo-opleiding volgt. Dan betalen we uit binnen 4 weken na ontvangst van uw stageovereenkomst. U krijgt het hele bedrag in 1 keer uitbetaald.
Subsidie korte scholingstrajecten vo Binnen 4 weken na de beschikking. U krijgt het bedrag in 1 keer uitbetaald.
Subsidie cultuurbegeleider Binnen 4 weken na de beschikking. U krijgt het bedrag in 1 keer uitbetaald.
Subsidie bewegingsonderwijs Een maand voordat uw opleiding begint. Vraagt u later aan, dan binnen 4 weken na de beschikking. U krijgt het bedrag in 1 keer uitbetaald.
Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee