Gaat u studeren aan hbo of universiteit? Dan moet u collegegeld betalen. U betaalt dit aan uw universiteit of hogeschool. Stopt u met studeren? Een eventuele teruggave van collegegeld gaat via uw onderwijsinstelling.

Verschillende soorten collegegeld

Er zijn 2 soorten collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld.

Wettelijk collegegeld

De meeste studenten betalen wettelijk collegegeld. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte hiervan. Voor het studiejaar 2019-2020 is het wettelijke collegegeld € 2.083,-.

Studenten die in of na 2018-2019 voor het eerst beginnen met een bachelor of associate degree, betalen de helft van het wettelijke collegegeld. Voor studenten aan een lerarenopleiding geldt de halvering zelfs 2 jaar. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl

Instellingscollegegeld

Sommige universiteiten en hogescholen bepalen zelf de hoogte van het collegegeld, bijvoorbeeld particuliere instellingen. U betaalt dan instellingscollegegeld. Instellingscollegegeld is meestal hoger dan wettelijk collegegeld.

Wat moet ik betalen?

U betaalt wettelijk collegegeld als u voldoet aan deze 3 voorwaarden:

  • U staat ingeschreven bij een bekostigde opleiding aan een universiteit of hogeschool.
  • U hebt de nationaliteit van een EU/EER-land, Zwitserland, of Suriname. Of u verblijft in Nederland omdat u een familie bent van een in Nederland wonende EU-burger. Of u hebt een verblijfsvergunning die recht geeft op studiefinanciering.
  • U hebt bij de start van het studiejaar nog geen vergelijkbaar diploma behaald aan een bekostigde opleiding. Dus geen bachelordiploma als u zich inschrijft voor een bachelor en geen masterdiploma als u zich inschrijft voor een master.

Voldoet u niet aan alle voorwaarden voor het betalen van wettelijk collegegeld? Dan moet u instellingscollegegeld betalen. Voor 2 situaties geldt een uitzondering:

  • U hebt al een (bachelor- of master) behaald, maar u volgt voor de 1e keer een opleiding op het gebied van gezondheidszorg of onderwijs. Kijk in het CROHO of uw opleiding hieronder valt.
  • U bent met een 2e opleiding gestart tijdens een 1e opleiding. Deze 2e opleiding volgt u zonder onderbreking.

Geen collegegeld

Tijdens een bachelor of master kunt u vakken volgen van een andere opleiding of een complete 2e opleiding (aan dezelfde of een andere instelling). Zolang u nog geen diploma hebt behaald, betaalt u alleen het wettelijk collegegeld dat u al moet betalen voor uw 1e bachelor of master.

Lenen voor collegegeld?

Krijgt u studiefinanciering? Dan kunt u extra lenen om uw collegegeld te betalen. Dit noemen we het 'collegegeldkrediet'. De hoogte van het collegegeldkrediet is afhankelijk van het soort collegegeld dat u betaalt.

U kunt maandelijks 1/12 van uw collegegeld lenen. U kunt nooit meer lenen dan u aan collegegeld betaalt. En u kunt per jaar ook nooit meer lenen dan 5 keer het wettelijke collegegeld. Voor 2019-2020 is dit maximaal € 10.415,-.

Betaalt u meer dan het wettelijke collegegeld? Dan moet u bewijzen hoeveel collegegeld u betaalt. U kunt bij uw aanvraag in mijn DUO een bewijsstuk uploaden. Hebt u dan nog geen bewijs? Dan sturen we u een verklaring die uw onderwijsinstelling moet invullen.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee