Vragen?

Hebt u vragen over uw collegegeld? Neem contact op met uw onderwijsinstelling.

2 soorten collegegeld

Gaat u studeren aan een hogeschool of universiteit? Dan moet u collegegeld betalen aan uw onderwijsinstelling. Er zijn 2 soorten collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Dit geldt alleen voor het en aangewezen onderwijs. Particuliere instellingen bepalen zelf hun tarief.

Wettelijk collegegeld

De meeste studenten betalen wettelijk collegegeld. Voor het studiejaar 2023-2024 is het wettelijke collegegeld € 2.314,-.

Studenten die in de periode 2018-2019 t/m 2023-2024 voor het eerst zijn begonnen met een bachelor of associate degree, betalen in hun 1e jaar de helft van het wettelijke collegegeld. Dit geldt ook voor studenten aan een lerarenopleiding. Zij betalen zelfs voor hun 2e jaar de helft. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl Link opent externe pagina

Instellingscollegegeld

Sommige hbo’s en universiteiten bepalen zelf de hoogte van het collegegeld. U betaalt dan instellingscollegegeld. Instellingscollegegeld is meestal hoger dan wettelijk collegegeld. Als u niet aan de voorwaarden voldoet voor wettelijk collegegeld, dan betaalt u ook instellingscollegegeld.

Welk soort collegegeld moet ik betalen?

Wettelijk collegegeld

U betaalt wettelijk collegegeld als u op de begindatum van uw inschrijving voldoet aan deze 3 voorwaarden:

 • U staat ingeschreven bij een opleiding aan hbo of universiteit.
 • U hebt nog geen bekostigd bachelordiploma behaald als u zich inschrijft voor een andere bekostigde bachelor. Of u hebt nog geen bekostigd masterdiploma behaald als u zich inschrijft voor een andere bekostigde master.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of die van een ander EU/EER-land Link opent externe pagina , Zwitserland, of Suriname. Of u hebt 1 van de volgende Nederlandse verblijfsvergunningen:
  • type EU/EER
  • type familielid EU/EER
  • type Article 50 TEU
  • Britse nationaliteit met verblijfstitel 28, 29, 40 of 30 (deze laatste tijdelijk tot 1 oktober 2021)
  • type II, III, IV of V
  • type I met vermelding 'Europese Blauwe Kaart'
  • type I met de vermelding 'Onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801'
  • type I die recht geeft op studiefinanciering

Instellingscollegegeld

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor wettelijk collegegeld? Dan betaalt u instellingscollegegeld. Er zijn 2 uitzonderingen:

 • U bent met een 2e opleiding gestart tijdens een 1e opleiding. Deze 2e opleiding volgt u zonder onderbreking.
 • U hebt een bachelor- of masterdiploma behaald en bent daarna voor de 1e keer begonnen met een opleiding op het gebied van gezondheidszorg of onderwijs. Vraag bij uw onderwijsinstelling na of uw opleiding hieronder valt.
Extra vakken of 2e studie

Tijdens een bachelor of master kunt u vakken volgen bij een andere opleiding. Of een volledige 2e studie ernaast doen. Zolang u nog geen diploma hebt behaald, hoeft u alleen wettelijk collegegeld te betalen voor uw 1e bachelor of master.

Lenen voor collegegeld

Krijgt u studiefinanciering? Dan kunt u extra lenen om uw collegegeld te betalen. Dit noemen we het 'collegegeldkrediet'. De hoogte van het collegegeldkrediet is afhankelijk van het soort collegegeld dat u betaalt.

 • Betaalt u wettelijk collegegeld? Dan kunt u maandelijks 1/12 van uw collegegeld lenen.
 • Betaalt u instellingscollegegeld? Dan kunt u maandelijks meer lenen. Hoeveel precies hangt af van de hoogte van uw instellingscollegegeld. U kunt nooit meer lenen dan 5 keer het wettelijke collegegeld. Voor 2023-2024 is dit maximaal € 964,17 per maand. 
Bewijsstuk voor lening instellingscollegegeld

Wilt u lenen voor uw instellingscollegegeld? Dan moet u bewijzen dat u meer betaalt dan het wettelijke collegegeld. Bij uw aanvraag in Mijn DUO moet u een bewijsstuk uploaden.

Hebt u nog geen bewijs? Dan sturen we u een verzoek om het bewijs alsnog te uploaden.

Levenlanglerenkrediet

Hebt u geen recht op studiefinanciering? Misschien kunt u levenlanglerenkrediet krijgen. Dit is ook een lening voor het collegegeld.

Teruggave collegegeld

Stopt u met studeren? Een eventuele teruggave van collegegeld gaat via uw onderwijsinstelling.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee