Naar Leerlingenadministratie

Schooladvies registreren

Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Scholen moeten het schooladvies uitwisselen met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).

Wanneer schooladvies geven en registreren

Het schooladvies moet voor 1 maart worden gegeven en opgenomen worden in het onderwijskundig rapport. Hierna hebt u 2 weken de tijd om de adviezen uit te wisselen met ROD. Uiterlijk 14 maart moeten alle schooladviezen in ROD staan.

Herzien schooladvies registreren

Tussen half april en half mei wordt de eindtoets afgenomen. Maakt een leerling de eindtoets beter dan verwacht, dan moet u samen met de ouders en de leerling het schooladvies opnieuw overwegen. U mag het schooladvies alleen naar boven toe bijstellen. Wissel ook het herziene advies uit met ROD.

Wat moet u doen?

  1. Wissel uw schooladvies (Advies 1) voor 15 maart uit met ROD. U vindt alle mogelijke adviezen in de Waardelijst schooladvies.
  2. Registreer een herzien advies in het extra veld (Advies 2) in uw LAS. De sortering in de waardelijst geeft aan of het ene advies hoger is dan het andere. Laat het oorspronkelijke advies staan en wissel het nieuwe advies uit binnen 14 dagen na het herzien.
  3. Controleer het kwaliteitscontrolebestand in Mijn DUO. U ontvangt signaal 168 voor leerlingen in leerjaar 8 waarvoor nog geen schooladvies is geregistreerd.

Waardelijst schooladvies

Waarde Sortering
geen specifiek advies mogelijk 0
vso 5
praktijkonderwijs 10
vmbo bb 15
vmbo bb met lwoo 15
vmbo bb t/m vmbo kb 20
vmbo bb t/m vmbo kb met lwoo 20
vmbo kb 30
vmbo kb met lwoo 30
vmbo kb t/m vmbo gl 35
vmbo kb t/m vmbo gl met lwoo 35
vmbo kb t/m vmbo tl 40
vmbo kb t/m vmbo tl met lwoo 40
vmbo gl 50
vmbo gl met lwoo 50
vmbo gl t/m vmbo tl 55
vmbo gl t/m vmbo tl met lwoo 55
vmbo gl t/m havo 60
vmbo tl 65
vmbo tl met lwoo 65
vmbo tl t/m havo 66
havo 70
havo t/m vwo 75
vwo 80

Zittenblijvers

Weet u voor 1 maart al dat een leerling na dit schooljaar niet naar het voortgezet onderwijs gaat? Dan hoeft u nog geen schooladvies aan de leerling te geven en uit te wisselen met ROD. 

Schakelklas

Hebt u een leerling die naar een schakelklas gaat? Gebruik 'geen specifiek advies mogelijk' als u voor deze leerling geen schooladvies geeft in het onderwijskundig rapport.

Schoolverlaters in leerjaar 7

Soms gaat een leerling vanuit leerjaar 7 al naar het voortgezet onderwijs. Het ligt voor de hand dat deze leerling in groep 7 een eindtoets maakt. Als uw LAS het ondersteunt, plaats deze leerlingen dan in leerjaar 8 en wissel dit uit met ROD. Het is dan duidelijk dat het om een schoolverlater gaat. De groep hoeft u niet aan te passen. Wissel voor deze leerling ook de eindtoetsgegevens en het schooladvies uit met ROD.

Schooladviezen in het speciaal onderwijs

Ook scholen voor speciaal onderwijs wisselen het schooladvies uit met ROD:

  • Gaat de leerling naar het vso met de erkende opleidingscode ‘Arbeidsmarkt’ of ‘Dagbesteding’? Dan krijgt het schooladvies de waarde ‘vso’.
  • Gaat de leerling naar het vso met de erkende opleidingscode ‘Vervolgonderwijs’? Of naar het reguliere voortgezet onderwijs? Dan kiest u de waarde van het niveau dat de leerling gaat volgen, bijvoorbeeld havo of vwo.

Evaluatie schooladviezen

Van eind november tot april kunnen schoolbesturen en schoolleiding in Mijn DUO het bestand 'Schooladvies VO' ophalen. Per oud-leerling ziet u het schooladvies en waar de leerling is geplaatst in de eerste 3 jaren op het voortgezet (speciaal) onderwijs. U ziet het niveau en de leerweg. Hiermee kunt u de kwaliteit van uw schooladviezen evalueren.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee