Naar Geld voor school en studie

Oud stelsel hbo en universiteit

Studiefinanciering voor hbo en universiteit werkt anders als u nog onder het oude stelsel valt. Studiefinanciering onder het oude stelsel bestaat uit 5 onderdelen:

De basisbeurs en het studentenreisproduct krijgt u standaard. Een aanvullende beurs, een rentedragende lening en collegegeldkrediet moet u extra aanvragen.

Woonsituatie

Onder het oude stelsel is uw studiefinanciering afhankelijk van uw woonsituatie. Met woonsituatie bedoelen we of u thuiswonend bent, of uitwonend. Bent u uitwonend, dan krijgt u meer studiefinanciering. We kijken hierbij naar uw woonsituatie op de 1e van de maand.

U bent uitwonend als u bij de gemeente niet op hetzelfde adres staat ingeschreven als (een van) uw ouders. Bijvoorbeeld omdat u op kamers woont of bij familie.

Controle woonsituatie

DUO controleert of u terecht een beurs voor uitwonenden krijgt. Zorg er daarom voor dat u bij de gemeente altijd op het juiste adres staat ingeschreven. Anders trekken we uw uitwonendenbeurs in. U krijgt dan een schuld.

Inschrijven bij gemeente niet mogelijk

Kunt u zich bij de gemeente niet inschrijven op uw nieuwe adres? Dan kunt u ons vragen om een uitzondering te maken. Dit regelt u in Mijn DUO. We beoordelen dan of u toch een beurs voor uitwonenden kunt krijgen.

Wat moet u doen?

  1. Log in op Mijn DUO.
  2. Ga naar ‘Mijn producten’ en klik op ‘Studiefinanciering’.
  3. Ga naar ‘Privésituatie’.
  4. Klik onder ‘Uitzondering inschrijving gemeente’ op ‘Uitzondering aanvragen’.
  5. Kies de situatie die voor u geldt.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Bedragen

Januari tot en met augustus 2023
* Krijgt u geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt u het ontbrekende bedrag lenen, bovenop de 'gewone' rentedragende lening.

Uitwonend Thuiswonend
Basisbeurs € 320,90 € 115,26
Aanvullende beurs * € 307,30 € 283,26
Rentedragende lening € 329,67 € 329,67
Collegegeldkrediet € 184,08
€ 184,08
Totaal €  1.141,95 €  912,27
Bedragen per maand als u alleen nog kunt lenen
Rentedragende lening € 1.028,33
Collegegeldkrediet €  184,08
September tot en met december 2023
* Krijgt u geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt u het ontbrekende bedrag lenen, bovenop de 'gewone' rentedragende lening.

Uitwonend Thuiswonend
Basisbeurs € 320,90 € 115,26
Aanvullende beurs * € 307,30 € 283,26
Rentedragende lening € 329,67 € 329,67
Collegegeldkrediet € 192,83
€ 192,83
Totaal €  1.150,70 €  921,02
Bedragen per maand als u alleen nog kunt lenen
Rentedragende lening € 1.028,33
Collegegeldkrediet €  192,83

Hoelang recht?

Voor een 4-jarige studie aan hbo of universiteit krijgt u 7 jaar studiefinanciering. De basisbeurs en aanvullende beurs krijgt u alleen de eerste 4 jaar. Daarna kunt u nog 3 jaar lenen. Het studentenreisproduct krijgt u de eerste 5 jaar.

Voor studies die officieel meer dan 4 jaar duren, krijgt u langer studiefinanciering en reisproduct. Ook voor een masteropleiding en een lerarenopleiding kunt u soms langer studiefinanciering krijgen.

U hebt 10 jaar de tijd om uw studiefinanciering op te gebruiken, gerekend vanaf de 1e maand dat u het krijgt. Hebt u na 10 jaar nog maanden over? Dan bent u die kwijt.

Gift of terugbetalen

De basisbeurs, aanvullende beurs en het studentenreisproduct zijn een 'prestatiebeurs'. Ze worden toegekend als rentedragende lening, maar kunnen een gift worden. U moet dan binnen 10 jaar uw diploma behalen, gerekend vanaf uw 1e maand studiefinanciering voor hbo of universiteit. Hoeveel jaren een gift worden, hangt af van de waarde van uw diploma. Een lening moet u altijd terugbetalen, met rente.

Behaalt u geen diploma? Dan moet u de prestatiebeurs terugbetalen. Hierop is 1 uitzondering: hebt u tijdens uw eerste 5 maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Dan vallen deze maanden aanvullende beurs niet onder de prestatiebeurs. U mag ze houden, ook als u geen diploma behaalt.

Bijverdienen

Onder het oude stelsel voor hbo en universiteit mag u niet te veel bijverdienen. Anders moet u studiefinanciering terugbetalen. Dit geldt ook als u alleen een studentenreisproduct hebt.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee