Naar Geld voor school en studie

Oud stelsel hbo en universiteit

Studiefinanciering voor hbo en universiteit werkt anders als u nog onder het oude stelsel valt.

Wat u kunt krijgen

Studiefinanciering onder het oude stelsel bestaat uit 5 onderdelen:

De basisbeurs en het studentenreisproduct krijgt u standaard. Een aanvullende beurs, een lening en collegegeldkrediet moet u extra aanvragen.

Woonsituatie

Onder het oude stelsel is uw studiefinanciering afhankelijk van uw woonsituatie. Met ‘woonsituatie’ bedoelen we of u bij uw ouders woont (‘thuiswonend’) of op kamers (‘uitwonend’). Als u uitwonend bent, krijgt u meer studiefinanciering. We gaan uit van uw woonsituatie op de 1e van de maand.

DUO controleert of u terecht een uitwonendenbeurs krijgt. Zorg er daarom voor dat u bij de gemeente altijd op het juiste adres staat ingeschreven. Anders trekken we uw uitwonendenbeurs in. U krijgt dan een schuld.

Inschrijven bij gemeente niet mogelijk

Kunt u zich bij de gemeente niet inschrijven op uw nieuwe adres? Dan kunt u ons vragen om een uitzondering te maken. Dit regelt u in Mijn DUO. We beoordelen dan of u toch een uitwonendenbeurs kunt krijgen.

Wat moet u doen?

  1. Log in op Mijn DUO.
  2. Ga naar ‘Mijn producten’ en klik op ‘Studiefinanciering’.
  3. Ga naar ‘Privésituatie’.
  4. Klik onder ‘Uitzondering inschrijving gemeente’ op ‘Uitzondering aanvragen’.
  5. Kies de situatie die voor u geldt.

Bedragen

Bedragen september tot en met december 2018
* Krijgt u geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt u het ontbrekende bedrag lenen, bovenop de 'gewone' lening.

Uitwonend Thuiswonend
Basisbeurs € 291,61 € 104,73
Aanvullende beurs * € 279,25 € 257,41
Lening € 299,60 € 299,60
Collegegeldkrediet € 171,67
€ 171,67
Totaal € 1.042,13 € 833,41
Bedragen per maand als u alleen nog kunt lenen
Lening € 934,49
Collegegeldkrediet € 171,67
Bedragen januari tot en met augustus 2019
* Krijgt u geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt u het ontbrekende bedrag lenen, bovenop de 'gewone' lening.

Uitwonend Thuiswonend
Basisbeurs € 295,63 € 106,18
Aanvullende beurs * € 283,11 € 260,96
Lening € 303,73 € 303,73
Collegegeldkrediet € 171,67 € 171,67
Totaal € 1.054,14 € 842,54
Bedragen per maand als u alleen nog kunt lenen
Lening € 947,39
Collegegeldkrediet € 171,67

Hoelang recht?

Voor een 4-jarige studie aan hbo of universiteit krijgt u 7 jaar studiefinanciering. De basisbeurs en aanvullende beurs krijgt u alleen de eerste 4 jaar. Daarna kunt u nog 3 jaar lenen. Het studentenreisproduct krijgt u de eerste 5 jaar.

Voor studies die officieel meer dan 4 jaar duren, krijgt u langer studiefinanciering en reisproduct. Ook voor een masteropleiding en een lerarenopleiding kunt u soms langer studiefinanciering krijgen.

Binnen 10 jaar opnemen

U hebt 10 jaar de tijd om uw studiefinanciering op te gebruiken, gerekend vanaf de 1e maand dat u het krijgt. Hebt u na 10 jaar nog maanden over? Dan bent u die kwijt.

Gift of terugbetalen

De basisbeurs, het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. U moet dan binnen 10 jaar uw diploma behalen, gerekend vanaf uw 1e maand studiefinanciering voor hbo of universiteit. Een lening moet u altijd terugbetalen.

Aantal jaren gift

Het reisproduct wordt volledig een gift. Hoeveel jaren beurs een gift worden, hangt af van de waarde van uw diploma.

Diploma Aantal jaren gift basisbeurs en aanvullende beurs
associate degree 2 jaar
hbo-bachelor 4 jaar
wo-bachelor 3 jaar
wo-bachelor + 1-jarige wo-master 4 jaar
wo-bachelor + 2-jarige wo-master 5 jaar

Diploma deeltijdopleiding
Ook als u een diploma in deeltijd hebt behaald, kunnen uw basisbeurs en aanvullende beurs een gift worden. Het diploma moet dan wel gelijk zijn aan het diploma voor de voltijdopleiding.

Behaalt u geen diploma? Dan moet u alles terugbetalen. Hierop is 1 uitzondering: hebt u tijdens uw eerste 5 maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Dan mag u die maanden aanvullende beurs houden, ook als u geen diploma behaalt.

Bijverdienen

Onder het oude stelsel voor hbo en universiteit mag u niet te veel bijverdienen. Anders moet u studiefinanciering terugbetalen. Dit geldt ook als u alleen een studentenreisproduct hebt.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee