Op weg naar duurzame verantwoording

Lees meer over digitaal verantwoorden en het vernieuwde XBRL Onderwijsportaal

Jaarcijfers in XBRL

Uw jaarcijfers moet u digitaal bij DUO aanleveren. Dit doet u via het XBRL Onderwijsportaal.

U kunt in het portaal een nieuwe rapportage aanmaken of verdergaan met een rapportage dat u eerder heeft opgeslagen. Pas als u in het portaal een rapportage verzendt, verstuurt u de gegevens naar DUO.

XBRL handleiding en invulinstructies

Het volledige beeld van de rapportages en de eisen vindt u in de NT17 OCW Taxonomie. Kijk voor alle informatie op XBRL handleiding en invulinstructies.

Rapport aanleveren via XBRL-portaal

 1. Log in op het XBRL-portaal met eHerkenning. 
 2. Gebruik hiervoor een actuele en bijgewerkte versie van uw browser. Bijvoorbeeld: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge of Safari.
 3. Maak een nieuw rapport, ga verder met een rapport of upload een bestaand rapport (in XBRL-formaat).
 4. Verstuur de rapportage.
 5. Na verzending, controleer in het portaal of de rapportage goed is aangekomen. U krijgt geen ontvangstbevestiging meer via e-mail.

Er kunnen een beperkt aantal gebruikers op hetzelfde moment inloggen op het XBRL-portaal. Dit kan vertraging opleveren.

Fout gemaakt?

U kunt tot 1 juli uw gegevens aanpassen. In de handleiding staat hoe u een rapportage kunt corrigeren. Als de fouten ook in de papieren versie van het jaarverslag staan, moet u ook deze corrigeren en opnieuw opsturen.

Continuïteitsparagraaf

U moet ook de continuïteitsparagraaf uit het jaarverslag digitaal aanleveren bij DUO. Ga hiervoor naar het XBRL onderwijsportaal Link opent externe pagina . De continuïteitsparagraaf  is onderdeel van de rapportage 'OCW jaarverantwoording 2022'. In de continuïteitsparagraaf geeft het schoolbestuur informatie over:

 • het huidige verslagjaar 
 • de komende 3 jaren
 • in sommige gevallen, de komende 5 verslagjaren.

WNT-gegevens

De Wet normering topinkomens (WNT) regelt de hoogte van beloningen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen in het onderwijs. U moet deze informatie digitaal doorgeven. Log hiervoor in op het XBRL onderwijsportaal.

Onderwijsinstellingen moeten de WNT-gegevens doorgegeven als onderdeel van de rapportage ‘OCW Jaarverantwoording 2022’. De instellingen die geen jaarcijfers hoeven in te dienen, moeten de gegevens doorgeven via de rapportage ‘OCW Wet Normering Topinkomens 2022’. Deze zijn:

 • Instellingen verbonden aan onderwijs
 • Cultuur instellingen
 • Media instellingen
 • Emancipatie instellingen.

Onderwijsgerelateerde, cultuur-, media- en emancipatie instellingen

Onderwijsgerelateerde, cultuur-, media- en emancipatie instellingen die geen jaarcijfers hoeven in te dienen, doen een afzonderlijke rapportage via het XBRL onderwijsportaal Link opent externe pagina .

Zij vullen de rapportage ‘OCW Wet normering topinkomens 2022’ in.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee