Tijdelijke nevenvestiging aanvragen

Een tijdelijke nevenvestiging kan nodig zijn voor de huisvesting. U meldt een tijdelijke nevenvestiging met een e-formulier aan DUO. Voor de nevenvestiging kunnen alle licenties gelden van de hoofdvestiging of andere nevenvestingen.

Voorwaarden

 • Meld de tijdelijke huisvesting minimaal 4 maanden voor het gebruik.
 • Er mogen geen andere onderwijslicenties gelden dan op de bijbehorende vestiging.
 • De tijdelijke vestiging staat hemelsbreed maximaal drie kilometer van de andere vestiging.
 • De nevenvestiging is tijdelijk: maximaal 15 jaar.

Bekijk voor de bepalingen van een tijdelijke nevenvestiging artikel 73d van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Wat moet u doen?

 1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier ‘Tijdelijke nevenvestiging aanvragen vo’ en geef aan bij welke hoofd- of nevenvestiging de tijdelijke nevenvestiging hoort.
  Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden.
 2. Geef aan welke onderwijslicenties u op de tijdelijke vestiging aanbiedt.
 3. Stuur als upload een document mee van de gemeente waaruit blijkt per welke datum u de tijdelijke huisvesting gaat gebruiken. 
 4. Krijgt uw school van de gemeente jaarlijks een bedrag voor huisvestingskosten? Dan moet u de tijdelijke nevenvestiging melden met een prognose van het aantal leerlingen voor de bijbehorende vestiging. De prognose moet zijn dat er behoefte is aan huisvesting voor korter dan 15 jaar.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Meer informatie

 • Bekijk de voorwaarden en de prognoses artikel 9 van de Regeling voorzieningenplanning VO.
 • Bekijk artikel 76v in de WVO voor kosten huisvesting voor andere dan gemeentelijke scholen.

Omzetten naar reguliere nevenvestiging

Als u de tijdelijke nevenvestiging wilt omzetten naar een reguliere nevenvestiging, kijk dan bij Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen.

Regel een token voor Mijn DUO via de beheerder van uw organisatie. Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een ontvangstbevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken snel en veilig online.