Naar Stichten en opheffen

Nevenvestiging

 1. Tijdelijke nevenvestiging aanvragen
 2. Nevenvestiging stichten

Nevenvestiging stichten

Wilt u van een tijdelijke nevenvestiging een reguliere nevenvestiging maken? U doet dit door het stichten van een nevenvestiging. Vanaf 1 november 2020 kan dat niet meer via een regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO).

Van 1 juni t/m 30 juni doet u eerst een melding van een voorgenomen aanvraag via een e-formulier op Mijn DUO.

Voorwaarden

Bij het stichten van een reguliere nevenvestiging gelden onder meer deze voorwaarden:

 1. Via een belangstellingsmeting maakt het bestuur van een school aannemelijk dat de nieuwe nevenvestiging minimaal bezocht wordt door:
  195 leerlingen voor een nevenvestiging voor vwo;
  195 leerlingen voor een nevenvestiging voor havo;
  130 leerlingen voor een nevenvestiging voor mavo;
  130 leerlingen voor een nevenvestiging voor vbo met 1 profiel, zoals vermeldt in artikel 10b, derde lid Link opent externe pagina van de WVO;
  80 leerlingen voor elk profiel voor vbo indien meer dan 1 profiel binnen de nevenvestiging voor bekostiging in aanmerking wordt gebracht;
 2. Voor een nieuwe nevenvestiging van een scholengemeenschap maakt het bestuur via een belangstellingsmeting aannemelijk dat het aantal leerlingen van elk van de samenstellende scholen ten minste 3 kwart zal bedragen van het aantal leerlingen genoemd onder 1.
 3. Het onderwijs op de school of de scholengemeenschap waaraan de nevenvestiging is verbonden, is niet zwak of door de inspectie als onvoldoende beoordeeld.

Aanvragen

Van 1 juni tot en met 30 juni 2021 kunt u via Mijn DUO een voorgenomen aanvraag melden.

 U dient de aanvraag in vóór 1 november.

Na uw aanvraag

DUO controleert of de belangstellingsmeting juist en volledig is. Voor 1 juni volgt een besluit.

Regelgeving
Inloggen Mijn DUO

Vraag een token voor Mijn DUO via de beheerder van uw organisatie. Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een ontvangstbevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken snel en veilig online. Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee