Naar Softwareleveranciers

Softwareleveranciers BRON

Voor een optimale gegevensuitwisseling met BRON is het van belang dat scholen werken met software die aan de eisen van DUO voldoet.

Programma's van eisen

In de programma's van eisen (PvE) staat aan welke eisen uw software moet voldoen.

Verzuim

Technische informatie over verzuim vindt u op de pagina Informatie voor softwareleveranciers.