Examenkandidaten aanmelden

Alle examenkandidaten moeten via Mijn DUO worden aangemeld. Alleen de examensecretaris kan gebruikmaken van de aanmeldapplicatie. Hij heeft een token, gebruikersnaam en wachtwoord.

Aanmelden 2e tijdvak aangewezen vakken

Vanaf maandag 3 juni kunnen scholen kandidaten aanmelden. Kandidaten moeten uiterlijk op vrijdag 14 juni 2019 (17.00 uur) door de school zijn aangemeld.

Welke leerlingen voor 2e tijdvak aangewezen vakken?

  • leerlingen die ziek zijn geweest of wegens overmacht geen examen konden doen in het 1e tijdvak
  • leerlingen die na het 1e tijdvak willen herkansen.

Welke vakken voor 2e tijdvak aangewezen vakken?

Deze lijst met aangewezen vakken voor het 2e tijdvak vindt u op examenblad.nl.

Aanmelden 3e tijdvak

Vanaf maandag 3 juni kunnen scholen kandidaten aanmelden. Kandidaten moeten uiterlijk op vrijdag 5 juli 2019 (17.00 uur) door de school zijn aangemeld.

Welke leerlingen voor 3e tijdvak?

  • leerlingen die ziek zijn geweest of wegens overmacht geen examen konden doen in het 1e en 2e tijdvak
  • leerlingen die ziek zijn geweest of wegens overmacht geen herkansing konden doen in het 2e tijdvak
  • leerlingen die in het 2e tijdvak hun examen hebben afgerond en recht hebben op een herkansing.

Wat moet u doen?

  • Meld de leerlingen aan in Mijn DUO.
  • Daarna vraagt u een overzicht op van deze kandidaten. Daarmee kunt u controleren of alle kandidaten verwerkt zijn.
  • Vergeet niet de kandidaten ook aan te melden in BRON.

Problemen bij aanmelden?
Lukt het aanmelden van kandidaten niet? Log dan in via een andere browser, bijvoorbeeld Google Chrome of Firefox.

Er zijn 2 examenlocaties in Amsterdam: 1 voor de examens op papier en 1 voor de digitale examens.

Wijzigen aanmeldingen

Als u een aanmelding via de applicatie hebt verzonden, kunt u die niet via de applicatie wijzigen. In dat geval neemt u contact op met Examendiensten, 050 599 89 33. Of mail naar staatsexamens@duo.nl.

Afwijkende wijze van examineren

De examenopgaven zijn niet in aangepaste vorm beschikbaar, ook niet als Daisy-cd of cd-pdf. Er is alleen verlenging van examentijd mogelijk. Kandidaten kunnen gebruikmaken van een voorleeshulp. Voor de digitale afname van de algemene vakken vmbo BB, vmbo KB en de rekentoets is wel een verklanking mogelijk (3e tijdvak). Geef de gewenste aanpassing aan in het opmerkingenveld.

Laptop

Gebruik van een laptop is alleen mogelijk als u dit bij de aanmelding aangeeft in het opmerkingenveld. Geef daarbij ook aan of gebruik gemaakt mag worden van de spellingscontrole. De kandidaat moet de laptop zelf meenemen (met een volle batterij). Vergeet niet uw kandidaten hierover te informeren. Op de locatie is een printer aanwezig.