Naar Bekostiging

Samenwerkingsverbanden

 1. Bekostiging
 2. Kijkglazen
 3. Dashboards Samenwerkingsverbanden
 4. Licentie leerwegondersteunend onderwijs aanvragen
 5. Registratie opdc

U wilt als bestuurder met uw samenwerkingsverband een licentie aanvragen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Of u wilt een uitbreiding van de bestaande licentie aanvragen, met meerdere leerwegen of vestigingen.

Nieuwe licentie

Om aanvullende bekostiging te krijgen voor lwoo-leerlingen moet u aantonen dat dit onderwijs zal worden gevolgd door ten minste 40 leerlingen. Dat kunt u aantonen met:

 • Een overzicht met het aantal ingeschreven of doorverwezen leerlingen van de afgelopen vier schooljaren met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs van het samenwerkingsverband (voorzien van de herkomstgegevens van deze leerlingen) of
 • Een overzicht van het aantal reeds ingeschreven leerlingen met een indicatie als bedoeld onder 1, voorzien van de herkomstgegevens van de leerlingen voor de betreffende vestiging waarvoor de aanvraag wordt gedaan.

Uitbreiden licentie

Hebt u al een lwoo-licentie, dan kunt u verbreding naar een of meerdere vestigingen aanvragen. Hiervoor hoeft u geen minimum aantal leerlingen aan te tonen.

Aanvragen

 1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Lwoo aanvragen en uitbreiden'.
 2. Upload de juiste documenten bij het formulier.
 3. Dien de aanvraag in vóór 15 december van het kalenderjaar waarvoor u lwoo aanvraagt.
 4. Tegelijk met de aanvraag verstuurt u ook het meldingsformulier opting out landelijke criteria en licenties Link opent externe pagina  van de Inspectie van het Onderwijs.
Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u dan wel opnieuw uploaden.

U ontvangt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs van uw aanvraag.

Bijlagen voor aanvragen

Bij een aanvraag nieuwe licentie stuurt u als upload de volgende documenten:

 1. Een overzicht met het aantal ingeschreven of doorverwezen leerlingen van de afgelopen vier schooljaren met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs van het samenwerkingsverband (voorzien van de herkomstgegevens van deze leerlingen) of
 2. Een overzicht van het aantal reeds ingeschreven leerlingen met een indicatie als bedoeld onder 1, voorzien van de herkomstgegevens van de leerlingen voor de betreffende vestiging waarvoor de aanvraag wordt gedaan.
 3. Aanvraag door bestuur: Verklaring waaruit blijkt dat de meerderheid van de besturen van de overige scholen en scholengemeenschappen in het betrokken samenwerkingsverband instemt met de aanvraag.
 4. Aanvraag door samenwerkingsverband: Een verklaring dat alle besturen van de overige scholen en scholengemeenschappen in het betrokken samenwerkingsverband instemmen met de aanvraag.

 Bij uitbreiden licentie voegt u als upload:

 1. Aanvraag door bevoegd gezag: Een verklaring waaruit blijkt dat de meerderheid van de bevoegde gezagsorganen van de overige scholen en scholengemeenschappen in het betrokken samenwerkingsverband instemt met de aanvraag.

Lwoo op vestigingen

 • Lwoo alle leerwegen kan alleen voorkomen op vestigingen met mavo én ten minste één profiel vbo. 
 • Lwoo theoretische leerweg kan worden aangevraagd voor vestigingen met mavo, zonder vbo. 
 • U kunt lwoo beroepsgerichte leerweg aanvragen voor vestigingen met vbo, zonder mavo.
Inloggen Mijn DUO

Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een bevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken veilig online. Kijk op Inloggen.

Hebt u nog geen autorisatie voor Mijn DUO en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan de pdf-formulier en stuur het per post naar DUO. 

Aanvragen:

 1. Gebruik het formulier 'Aanvraag Aanbieden of uitbreiden leerwegondersteunend onderwijs' (LWOO).
 2. Voeg altijd een verklaring toe, waaruit blijkt dat de meerderheid van het samenwerkingsverband instemt met de aanvraag.
 3. DUO verzoekt u het formulier in te dienen vóór 15 december van het kalenderjaar waarvoor u lwoo aanvraagt.
 4. Tegelijk met de aanvraag verstuurt u ook het meldingsformulier opting out landelijke criteria en licenties Link opent externe pagina  van de Inspectie van het Onderwijs
 5. Stuur de documenten naar:
  Dienst Uitvoering Onderwijs
  OND/ODS
  Postbus 30205
  2500 GE Den Haag
Regelgeving

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 22 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee