Samenwerkingsverbanden

Licentie leerwegondersteunend onderwijs aanvragen

U wilt als bestuurder met uw samenwerkingsverband een licentie aanvragen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Of u wilt een uitbreiding van de bestaande licentie aanvragen, met meerdere leerwegen of vestigingen.

Wat moet u doen?

  1. Vraag aanvullende bekostiging aan met het formulier Verzoek aanbieden of uitbreiden leerwegondersteunend onderwijs.
  2. DUO ontvangt van u het formulier Verzoek aanbieden of uitbreiden LWOO vóór 15 december van het kalenderjaar waarvoor u lwoo aanvraagt. Te laat binnengekomen aanvragen wijst DUO af. 
  3. Tegelijk met de aanvraag verstuurt u ook het meldingsformulier opting out landelijke criteria en licenties van de Inspectie van het Onderwijs.

Wijzigingen in de aanvraag geeft u direct schriftelijk door.