Logistiek centrale examens

DUO regelt de reproductie en distributie van examenopgaven voor de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Dit is onderdeel van een procesketen rond de centrale examens, waar diverse examenorganisaties bij betrokken zijn.

Rollen

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is onder meer verantwoordelijk voor de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs. Het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (Cito) in Arnhem ontwikkelt de examenopgaven voor het voortgezet onderwijs. De opgaven worden door het CvTE vastgesteld. De productie en distributie van examenopgaven valt onder de verantwoordelijkheid van DUO. Voor het drukken, de opslag en distributie van examenopgaven heeft DUO contracten afgesloten met verschillende bedrijven.

Opgave aantal examenkandidaten

Aan het begin van ieder schooljaar kunnen scholen per schoolsoort en vak het aantal examenkandidaten opgeven bij DUO. De opgaveformulieren worden via Mijn DUO verzonden. De werkwijze staat beschreven in de Handleiding Opgaveformulier Aantal Examenkandidaten beveiligde site (430Kb, pdf). Het aantal examenkandidaten is van belang voor de te ontvangen examenopgaven en voor de aantallen die uw school voor de 2e correctie kan verwachten.

Informatie

Actuele informatie over de centrale examens vwo, havo en vmbo vindt u in de maart- en septembermededeling van het examenblad.

Contact

Voor vragen over de logistiek rondom examens, zoals (na)bestellen van examenopgaven en koppeling tweede correctie kunt u contact opnemen met DUO Examendiensten, afdeling Centrale Examens en Waardepapieren op het telefoonnummer 050 599 77 76 of via examens@duo.nl.