Naar Studentenadministratie

Inschrijven mbo bij samenwerking vo

Inschrijving

Bij samenwerking tussen vo en mbo besteedt de vo-school de leerling uit aan een mbo-instelling, voor een deel van het onderwijs. De leerling blijft ingeschreven op de vo-school. Dat is de hoofdinschrijving. De mbo-instelling kan de leerling ook inschrijven met een exameninschrijving. U bent niet verplicht deze aan het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) te leveren. Als de leerling een mbo-diploma haalt, moeten behaalde landelijke examens en het diploma wel aan ROD worden geleverd.

Samenwerking met vavo

Leerlingen die een deel van hun eindexamen afronden via het vavo, worden meestal uitbesteed vanuit een vo-school. Vo-leerlingen kunnen ook voor het hele eindexamen worden uitbesteed. Vaak worden de eindexamens dan verspreid over 2 jaar.

U registreert de leerlingen op deze manier:

  • Leerlingen die een deel van hun eindexamen afronden via het vavo:
    Hiervoor geldt een reguliere inschrijving. Lever de betalende partij ‘waarde 3 (reguliere school)’ aan ROD. De betalende partij is de overheidsinstantie die de vavo-inschrijving bekostigt of de leerling zelf.
  • Leerlingen die het hele eindexamen doen via het vavo:
    Hiervoor geldt een reguliere inschrijving, zoals hierboven beschreven, of een inschrijving in de zogenaamde ‘voorexamenklas’. Schrijf de leerling in met een erkende opleidingscode (ILT-code). De ILT-codes zijn 5190, 5290 (vwo), 5390 (havo) en 5490 (mavo).

Soms is er een ander type samenwerking tussen een vo-school en het vavo, of vavo-scholen onderling. De school die de leerling uitbesteedt, hanteert dan een reguliere inschrijving. De tweede school hanteert een exameninschrijving.

Experimenten

Voor de experimenten doorlopende leerlijnen' en 'gecombineerde leerwegen' geldt dat u de student op de reguliere wijze inschrijft. U levert deze aan ROD. Het specifieke kenmerk dat een student een experiment volgt, legt u zelf vast op uw instelling.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee