Naar Studentenadministratie

Inschrijven mbo bij samenwerking vo

Inschrijving

Bij samenwerking tussen vo en mbo besteedt de vo-school de leerling uit aan een mbo-instelling, voor een deel van het onderwijs. De leerling blijft ingeschreven op de vo-school. Dat is de reguliere inschrijving.

De mbo-instelling kan de leerling ook inschrijven met een exameninschrijving. U bent niet verplicht deze aan het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) te leveren. Als de leerling een mbo-diploma haalt, moeten behaalde landelijke examens en het diploma wel aan ROD worden geleverd.

Samenwerking met vavo

Leerlingen die een deel van hun eindexamen afronden via het vavo, worden meestal uitbesteed vanuit een vo-school. Vo-leerlingen kunnen ook voor het hele eindexamen worden uitbesteed. Vaak worden de eindexamens dan verspreid over 2 jaar.

U registreert de leerlingen op deze manier:

  • Leerlingen die een deel van hun eindexamen afronden via het vavo:
    Hiervoor geldt een reguliere inschrijving. Schrijf de leerling in met een erkende opleidingscode (voorheen ILT-code) uit de Regeling codetabel: 5100-5490. Lever de betalende partij ‘waarde 3 (reguliere school)’ aan ROD.
  • Leerlingen die het hele eindexamen doen via het vavo:
    Hiervoor geldt een reguliere inschrijving, zoals hierboven beschreven, of een inschrijving in de zogenaamde ‘voorexamenklas’. De erkende opleidingscodes voor de voorexamenklas zijn 5190, 5290 (vwo), 5390 (havo) en 5490 (mavo).

Soms is er een ander type samenwerking tussen een vo-school en het vavo, of vavo-scholen onderling. De school die de leerling uitbesteedt, hanteert dan een reguliere inschrijving. De tweede school hanteert een exameninschrijving.

Experimenten

Voor veel jongeren helpt het om vroeg kennis te maken met het mbo en de praktijk van hun gekozen beroep. Sinds 1 augustus 2020 kunnen vmbo- en mbo-instellingen gezamenlijk een doorlopende leerroute of een geïntegreerde leerroute aanbieden.

Meer informatie vindt u op Doorlopende en geïntegreerde leerroute vmbo-mbo.

Contact ROD mbo

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ipo@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 90 00 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee