Naar Middelbaar beroepsonderwijs en vavo

Inloggen

Hier kunt u inloggen op de verschillende omgevingen van DUO. Ook vindt u hier instructies, handleidingen en aanmeldformulieren.

Mijn DUO

Verzuim en vrijstellingen doorgeven, uitwisselen met ROD, Mijn diploma's, RIO, studentdossier, aantal examenkandidaten (vavo), TBG-i aanvragen, terugmelden (voorlopige) gegevens mbo en vavo.

Rollen en autorisaties voor bekostiging in Mijn DUO

In Mijn DUO zijn taken en diensten verdeeld over verschillende gebruikersrollen. De inhoud van een gebruikersrol kan per soort bevoegd gezag verschillen. Een beheerder wijst de gebruikersrollen toe aan medewerkers.

Als kenmerk koppelt u bij deze rollen de instellingscode en het bestuursnummer.

Hieronder leest u een beschrijving van gebruikersrollen voor bekostiging in Mijn DUO.

Beheerder Bekostiging en opleidingen

De beheerder Bekostiging en opleidingen kan gebruikersrollen en autorisaties toekennen aan medewerkers. Hij heeft geen toegang tot gegevens en kan geen wijzigingen of aanvragen opvoeren.
Het bevoegd gezag stelt de beheerder Bekostiging en opleidingen aan.

Medewerker bekostiging

De medewerker bekostiging voert taken uit die te maken hebben met bekostiging, zoals het aanvragen van bekostiging en subsidies of het controleren van bekostigingsgegevens.

Medewerker opleidingen

De medewerker opleidingen voert taken uit die te maken hebben met opleidingen, zoals het bijwerken van het opleidingsaanbod.

Raadpleger zaakdossier

De raadpleger zaakdossier kan lopende aanvragen volgen en afgeronde aanvragen bekijken. Hij kan geen wijzigingen of aanvragen opvoeren.

Medewerker verantwoording

De medewerker verantwoording dient de jaarverslaggeving in.

In Mijn DUO staat privacygevoelige informatie. Gebruikers hebben toegang tot gegevens en ontvangen berichten en informatie voor diensten die horen bij hun gebruikersrol.

Facet

Toetsen plannen, online en offline toetsen afnemen, toetsen corrigeren, meer informatie over Facet.

Inloggen op Facet beheeromgeving Link opent externe pagina

Inloggen op Facet afnamemonitor Link opent externe pagina

OSR (Onderwijs serviceregister)

Doorgeven welke studentenadministratiesystemen u gebruikt, mandaten toekennen voor een veilige verbinding.

Meer over OSR

In het OSR van Kennisnet kunnen onderwijsinstellingen op 1 centrale plek vastleggen welke systemen namens de onderwijsinstelling berichten mogen uitwisselen voor verschillende diensten. U geeft door welke studentenadministratiesystemen u gebruikt. Hoe u dit regelt en waarvoor dit geldt, leest u op de site van Kennisnet Link opent externe pagina .

XBRL onderwijsportaal

U levert uw jaarrekening aan in XBRL.

Handleidingen en aanmeldformulieren

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee