Naar Middelbaar beroepsonderwijs en vavo

Vavo

Alle informatie voor het volwassenenonderwijs op 1 plek.

Belangrijke datums

Hieronder ziet u op welke datums u gegevens moet aanleveren aan DUO, of wanneer er gegevens van DUO beschikbaar zijn.

Naar alle belangrijke datums