Uitschrijven leerling

Als een leerling uw instelling verlaat, moet u hem uitschrijven.

Leerling uitschrijven

Als de leerling een opleiding (tussentijds) beëindigt, registreer dan de uitschrijfdatum in uw administratie en wissel dit uit met BRON. Geef een uitschrijfbewijs aan de leerling mee, met daarop bsn of onderwijsnummer, naam, voorletters, geboortedatum en geslacht. Bij een leerling die examen heeft gedaan, gebruikt u de uitslagdatum van het examen als uitschrijfdatum.

Met de uitschrijfhulp ziet u binnen een paar stappen wanneer u een leerling mag uitschrijven.


Inschrijving verwijderen

Verwijder de inschrijving alleen als de leerling nooit onderwijs heeft gevolgd op uw instelling. U verwijdert de inschrijving uit BRON door een bericht ‘Verwijdering inschrijving’ uit te wisselen.

Handmatige mutaties

Kunt u een mutatie zelf niet meer uitvoeren en uw softwareleverancier ook niet? Alleen in dat geval kunnen wij de mutatie voor u uitvoeren. Vul het Aanvraagformulier handmatige mutatie BRON-VO/VAVO volledig in en plaats het op Mijn DUO in de map BNDOCALG. Stuur daarna een e-mail naar ipo@duo.nl.