Naar Vavo

Uitschrijven leerling

Als een leerling uw instelling verlaat, moet u hem uitschrijven. Als de leerling een opleiding (tussentijds) beëindigt, registreer dan de uitschrijfdatum in uw administratie en wissel dit uit met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Bij een leerling die examen heeft gedaan, gebruikt u de uitslagdatum van het examen als uitschrijfdatum.

Met de uitschrijfhulp ziet u binnen een paar stappen wanneer u een leerling mag uitschrijven.

Link NOT resolved

Uitschrijfbewijs

Vanaf 1 juli 2021 hoeft u geen papieren uitschrijfbewijs meer mee te geven aan de leerling.

Inschrijving verwijderen

Verwijder de inschrijving alleen als de leerling nooit onderwijs heeft gevolgd op uw instelling. U verwijdert de inschrijving uit ROD door een bericht ‘Verwijdering inschrijving’ uit te wisselen.

Melden afwezigheid leerling

Als een leerling van 18 jaar of ouder langer dan 5 weken ongeoorloofd afwezig is, kan dat gevolgen hebben voor de tegemoetkoming scholieren. Die wordt dan omgezet in een lening.

U geeft de afwezigheid door met het formulier Melding afwezigheid scholier of student. Deze melding staat los van de verzuimmelding die u in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) doet.

Handmatige mutaties

Kunt u een mutatie zelf niet meer uitvoeren en uw softwareleverancier ook niet? Alleen in dat geval kunnen wij de mutatie voor u uitvoeren.

  1. Log in op Mijn DUO.
  2. Ga naar ROD.
  3. Ga naar Verzoek handmatige mutatie en vul de gevraagde gegevens in.
  4. Als het nodig is een bijlage mee te sturen, dan kunt u die uploaden via bestandsuitwisseling. Bijvoorbeeld een kopie diploma. Verwijs in het Verzoek handmatige mutatie naar de bijlage.

Om een handmatige mutatie te kunnen doen, hebt u in Mijn DUO de rol ‘BRON-VO verzoek Handmatige Mutatie’ of ‘BRON-VAVO verzoek Handmatige Mutatie’ nodig. De beheerder bij uw school kan deze rol aan uw account koppelen. Het kenmerk moet de instellingscode van uw school zijn.

Contact ROD mbo

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ipo@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 90 00 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee