Nieuwsoverzicht

 • Start proces definitieve statustoekenning beroepsonderwijs

  Studentenadministratie

  DUO is op 8 juli 2020 gestart met het proces 'definitieve statustoekenning' over bekostigingsjaar 2021.

 • Instructievideo studiefinanciering mbo

  Voorlichting studiefinanciering

  DUO heeft voor mbo'ers een instructievideo gemaakt over het aanvragen van studiefinanciering. In de video nemen we ze mee door de aanvraagschermen in Mijn DUO.

 • Registratie doorlopende en geïntegreerde leerroute vmbo-mbo

  Studentenadministratie, Leerlingenadministratie

  Doet uw school mee aan de doorlopende en geïntegreerde leerroute vmbo-mbo? Dan heeft dit gevolgen voor de registratie in RIO en BRON.

 • Speciale DUO-zomerpagina studenten

  Studentenadministratie, Voorlichting studiefinanciering

  Onderwijsinstellingen en DUO krijgen in de zomerperiode veel vragen van scholieren en studenten. Van scholieren die starten in het mbo, van studenten die een overstap maken binnen het mbo, stoppen of juist doorstromen naar het hoger onderwijs.

 • Hulp bij legalisatie diploma's

  Studentenadministratie

  Afgestudeerden die naar het buitenland willen, kunnen bij DUO hun diploma of een ander opleidingsdocument laten legaliseren.

 • Meer bekendheid voor het levenlanglerenkrediet

  Voorlichting studiefinanciering

  Wie jonger is dan 56 jaar en geen recht meer heeft op reguliere studiefinanciering, kan bij DUO geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen.

 • Onderwijsdata community op data.overheid.nl

  Bekostiging en subsidies, Leerlingenadministratie

  In mei 2020 is de Onderwijsdata community geopend op data.overheid.nl.

 • DUO stopt met e-mailservice regelingen OCW

  Wet- en regelgeving

  Per 1 augustus 2020 beëindigt DUO de e-mail service voor Regelingen OCW.

 • Geen diploma-uitreiking, toch een diploma

  Examens

  Als uw school geen fysieke diploma-uitreiking kan houden, kunnen studenten toch hun diploma krijgen. Dat is gratis te downloaden uit het diplomaregister.

 • Mail voor mbo’ers in laatste studiejaar

  Voorlichting studiefinanciering

  Op 8 mei heeft DUO een mail gestuurd naar mbo’ers die in hun laatste studiejaar zitten. In de mail leggen we uit wat studenten moeten regelen bij DUO.