Op weg naar duurzame verantwoording

Lees meer over digitaal verantwoorden en het vernieuwde XBRL Onderwijsportaal

Naar Middelbaar beroepsonderwijs en vavo

Verantwoording

Jaarstukken indienen, assurance-rapport en jaarrekening in XBRL.

Belangrijke datums

Hieronder ziet u op welke datums u gegevens moet aanleveren aan DUO, of wanneer er gegevens van DUO beschikbaar zijn.

Naar alle belangrijke datums

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.