Op weg naar duurzame verantwoording

Lees meer over digitaal verantwoorden en het vernieuwde XBRL Onderwijsportaal

Naar Verantwoording

Assurance-rapport

Uiterlijk 1 juli moet het assurance-rapport bij DUO binnen zijn. Dit rapport geeft aan of de gegevens in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) waarop de bekostiging gebaseerd is kloppen. De peildata zijn 1 oktober en 1 februari voor mbo en 1 oktober voor vavo. Ons advies is om uiterlijk 15 juni het assurance-rapport op te sturen.

Nieuw format accountantsprotocol

Begin 2023 plaatsen we het bestand met het accountantsprotocol op deze pagina. Het format wordt versimpeld. U kunt alleen de variabele velden invullen.

Accountantscontrole en assurance-rapport

Voor de accountantscontrole wordt het 'Overzicht Basis- en diplomagegevens Onderzoek' (OBO) gebruikt. Dit vraagt u aan in Mijn DUO. Het OBO is een momentopname van de gegevens die voor de bekostiging van belang zijn. De accountant controleert deze.

Wat moet u doen voor de accountantscontrole?

  1. Bepaal het moment van de controle.
  2. Vraag een OBO aan.
  3. Laat de accountant de controle uitvoeren.
  4. Vraag na wijzigingen een nieuw OBO aan, u krijgt dan ook een verschillenlijst. Als de accountant akkoord is, krijgt u een goedkeurend assurance-rapport.
  5. Upload het assurance-rapport uiterlijk op 1 juli via Mijn DUO.

Digitaal aanleveren

U kunt het assurance-rapport digitaal aanleveren in Mijn DUO. Koppel daarvoor eerst de rol ‘verzenden AR’ aan degene die het assurance-rapport gaat uploaden. Maak voor het plaatsen een pdf-bestand van het assurance-rapport. Gebruik als naam AR99XXBVE20YY.pdf. 99XX staat voor uw instellingscode en 20YY voor het jaar van het assurance-rapport. Eventuele bijlagen moeten dezelfde bestandsnaam hebben.

Per post versturen

U kunt het assurance-rapport en eventuele bijlagen ook sturen naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs t.a.v. RNE/ Onderwijsnummer
Informatiepunt Onderwijs
Postbus 30152
9700 LC Groningen

Wilt u uw assurance-rapport door een koerier laten bezorgen? Maak dan een afspraak met het Informatiepunt Onderwijs op 050 599 90 00.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee