Vervanging bij studieverlof

Als u een medewerker studieverlof geeft, valt er een gat in uw lesrooster. Maar als de medewerker gebruikmaakt van de lerarenbeurs, instructeursbeurs of subsidie voor cultuurbegeleider krijgt u subsidie om vervanging te regelen.

Voorwaarden

U kunt subsidie krijgen voor een vervanger als uw medewerker voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Hij krijgt de lerarenbeurs, instructeursbeurs of subsidie voor cultuurbegeleider.
  • Hij heeft studieverlof van u gekregen.
  • Hij is bij u in dienst.

Een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) kan geen subsidie krijgen.

Aanvraag door medewerker

De medewerker vraagt de lerarenbeurs, de instructeursbeurs of de subsidie voor cultuurbegeleider aan bij DUO en geeft aan dat hij studieverlof wil. Hij voegt de werkgeversverklaring toe. Op deze verklaring vult u in dat u de medewerker studieverlof geeft. En voor hoeveel uur. Wordt de beurs of subsidie toegekend, dan krijgt u de subsidie voor studieverlof samen met de bekostiging.

Hoelang subsidie voor studieverlof

  • Lerarenbeurs: afhankelijk van de studielast maximaal 3 jaar. De leraar moet voor ieder studiejaar de beurs opnieuw aanvragen.
  • Instructeursbeurs: afhankelijk van de studielast maximaal 3 jaar. De instructeur moet voor ieder studiejaar de beurs opnieuw aanvragen.
  • Cultuurbegeleider: maximaal 72 uur. De subsidie wordt eenmalig uitgekeerd.