Bekostiging vavo

Vavo-instellingen ontvangen bekostiging van DUO op basis van het aantal:

Per onderdeel zijn er nog aanvullende voorwaarden om recht te hebben op de bekostiging. Met de beslisbomen toetst u of het onderdeel voldoet aan deze voorwaarden.