Naar Vavo

Bekostiging vavo

  1. Bekostiging vavo
  2. Beslisbomen vavo
  3. Proces statustoekenning
  4. Terugmelding bekostigingsgrondslagen
  5. Terugmelding bekostigingsgrondslagen individueel

Terugmelding bekostigingsgrondslagen individueel

Het overzicht Terugmelding bekostigingsgrondslagen individueel (TBG-I) bevat bekostigingsgegevens op individueel niveau. De bekostigingsgegevens in dit overzicht zijn gebaseerd op gegevens die door uw instelling zijn geregistreerd in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). 

In het overzicht TBG-I vindt u:

  • Bekostigingsgegevens van vavo-studenten ingeschreven op 1 oktober in het 2e kalenderjaar voorafgaand aan het bekostigingsjaar.
  • Diplomagegevens die zijn behaald in het 2e kalenderjaar voorafgaand aan het bekostigingsjaar.
  • Afgesloten examenvakken in het 2e kalenderjaar voorafgaand aan het bekostigingsjaar.

Voorlopige of definitieve bekostigingsstatus

Het overzicht TBG-I kent een voorlopige of een definitieve bekostigingsstatus.

Voorlopige bekostigingsstatus

Het overzicht TBG-I met de voorlopige bekostigingsstatus vraagt u aan via Mijn DUO. Met dit overzicht ziet u de voorlopige bekostigingsstatus van de inschrijvingen, examenvakken en diploma's die meetellen voor het relevante bekostigingsjaar. Klopt er iets niet? Dan corrigeert u dit in ROD.

TBG-I aanvragen

Het overzicht TBG-I met de voorlopige bekostigingsstatus kunt u het hele schooljaar aanvragen via Mijn DUO. Dit kan tot aan de start van het proces definitieve statustoekenning.

Aanvragen

  1. Log in op Mijn DUO. Ga naar ROD en gebruik het TBG-I aanvraagscherm.
  2. Het aangevraagde TBG-I kunt u de volgende werkdag downloaden onder 'Bestandsuitwisseling' in Mijn DUO.
Uitleg aanvragen TBG-I
TBG-I omzetten naar Excel

Volg de instructie voor het omzetten naar Excel. Voor de definities en de beschrijvingen van de gegevensgroepen downloadt u Bestandsbeschrijving TBG-I. 

Definitieve bekostigingsstatus

Het overzicht TBG-I met de definitieve bekostigingsstatus stelt DUO 1 keer per jaar samen tijdens het proces ‘definitieve statustoekenning’. DUO gebruikt gegevens uit het assurance-rapport om de definitieve status van de bekostiging te bepalen voor de inschrijvingen en behaalde diploma’s aan uw instelling. Het assurace-rapport is goedgekeurd door de accountant.

Het overzicht TBG-I met de definitieve bekostigingsstatus publiceert DUO 2 keer per jaar: in de maand juli of augustus én bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

Door de AVG is een overzicht TBG-I na plaatsing maximaal 3 weken beschikbaar.

Vervolg

Op basis van de definitieve gegevens stelt DUO de relatieve aandelen van uw instelling in de bekostiging definitief vast. De vastgestelde relatieve aandelen publiceert DUO in het overzicht Terugmelding bekostigingsgrondslagen (TBG). De TBG plaatst DUO op Instellingsinformatie onder Bekostigingsgegevens en openbare informatie uit RIO.

Inloggen Mijn DUO

Voor toegang tot Mijn DUO hebt u gebruikersrechten nodig. Handleidingen en formulieren staan onderaan de pagina Inloggen. Na autorisatie kiest u via Mijn DUO voor Formulieren onder Bekostigingsgegevens.

Contact ROD mbo

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ipo@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 90 00 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee