Naar Bekostiging en subsidies

Subsidie zij-instroom

Regeling verlengd tot 1 januari 2026

Zij-instroom is een belangrijke schakel in de aanpak van de tekorten in het onderwijs. De regeling subsidie zij-instroom wordt daarom met een jaar verlengd tot 1 januari 2026. Zo kunt u de subsidie de komende jaren blijven aanvragen.

U wilt iemand aanstellen en in staat stellen om via de route zij-instroom in het beroep binnen 2 jaar zijn bevoegdheid te halen. U kunt hiervoor een bijdrage in de kosten aanvragen.

De subsidie zij-instroom bedraagt € 25.000,- per zij-instromer. Deze subsidieregeling is verlengd tot 1 januari 2026.

Aanvraagtermijn

U kunt tot en met 15 oktober 2024 subsidie aanvragen voor zij-instromers die in 2023 of 2024 beginnen met hun scholing.

U kunt de subsidie pas aanvragen nadat de zij-instromer is begonnen met de scholing. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt. De afhandelingstijd is maximaal 8 weken.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden om voor de subsidie in aanmerking te komen:

 • U bent het bevoegd gezag van een bekostigde po-, vo-, (v)so- of mbo-instelling in Nederland.
 • U neemt de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject in dienst of u leent de zij-instromer in.
 • Voor het po, vo en (v)so moet de zij-instromer als 'zij-instromer' staan ingeschreven bij de opleiding. Dit geldt ook voor het mbo, als de zij-instromer een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid gaat halen via de route zij-instroom in het beroep.
 • De zij-instromer staat op het moment van de subsidieaanvraag niet ingeschreven als student aan een lerarenopleiding, en in de 2 jaar daarvoor ook niet. Stond de zij-instromer in die periode wel als student ingeschreven, maar heeft hij zijn diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.

Aanvragen

Als bevoegd gezag vraagt u de subsidie zij-instroom aan via een contactpersoon bij uw instelling. Het formulier Aanvraag subsidie zij-instroom is bedoeld voor zij-instromers die in 2023 of 2024 beginnen met hun scholing. Op het formulier vult u de instellingscode in van de school waar de zij-instromer werkzaam is.

Voor een zij-instromer mag voor een 2e keer subsidie worden aangevraagd, maar alleen als het voorgaande zij-instroomtraject succesvol is afgerond.

Wat kunt u bekostigen vanuit de subsidie zij-instroom?
 • het geschiktheidsonderzoek, 
 • de scholing, boeken en leermiddelen (laptop blijft eigendom van de werkgever) 
 • de begeleiding, 
 • het studieverlof (vervangingskosten), en 
 • het afsluitende bekwaamheidsonderzoek

Alleen deze kosten vallen onder de verantwoording van de subsidie.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?
 1. De aanvraag wordt geregistreerd op volgorde van binnenkomst. De contactpersoon krijgt een bevestiging per mail.
 2. Zodra de aanvraag is afgehandeld, krijgt de contactpersoon een brief met daarop de naam van de zij-instromer en een kenmerk. Deze brief wordt gestuurd naar het adres dat de contactpersoon op het aanvraagformulier heeft vermeld.
 3. Binnen 8 weken na de brief krijgt uw instelling het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) met de beslissing. Dan wordt ook de subsidie uitbetaald.

Via het kenmerk in de beschikking kan de contactpersoon de naam van de zij-instromer herleiden. Vanwege de privacy vindt u de naam van de zij-instromer alleen terug in de brief en niet op het Ofb. De financiële beschikking kunt u ook inzien op Instellingsinformatie.

Gezamenlijk subsidiebudget

Er is 1 gezamenlijk subsidiebudget voor alle onderwijssectoren: po, vo, (v)so en mbo, inclusief de Trainees in Onderwijs.

Trainees in Onderwijs

Voor zij-instromers die het verdiepend trainingsprogramma Trainees in Onderwijs Link opent externe pagina  volgen, geldt geen aparte aanvraagperiode meer. U kunt uw aanvraag het hele jaar indienen, vanaf het moment dat de zij-instromer met de scholing is begonnen.

Zij-instromer stopt vroegtijdig

U moet het direct aan DUO melden als de zij-instromer tussentijds stopt met het zij-instroomtraject. In dat geval moet u het onbestede deel van de subsidie terugbetalen.

Vul hiervoor het formulier Melding intrekking subsidie zij-instroom in en e-mail het formulier naar zij-instroom@duo.nl

Zij-instromer gaat uit dienst en stapt over naar ander bevoegd bezag

Gaat de zij-instromer uit dienst en zet hij het traject voort in dienst van een ander bevoegd gezag? Dan blijft het oude bevoegd gezag verantwoordelijk voor het nakomen van de subsidieverplichtingen en de verantwoording. Zij hebben immers de subsidie ontvangen.

Wat moet u doen?

 • Het oude bevoegd gezag meldt de overstap aan DUO via zij-instroom@duo.nl.
 • De besturen spreken met elkaar af welke informatie het oude bevoegd gezag nodig heeft om de subsidie te verantwoorden.

Voor de kosten van het nieuwe bevoegd gezag zijn er 2 mogelijkheden:

 • Het nieuwe bevoegd gezag stuurt de facturen voor de kosten van het traject naar het oude bevoegd gezag. Het gaat dan om facturen tot een maximum van het overgebleven subsidiebedrag. Het oude bevoegd gezag betaalt de facturen en verantwoordt deze in de jaarrekening.
 • Het oude bevoegd gezag betaalt de resterende subsidie aan het nieuwe bevoegd gezag. Het nieuwe bevoegd gezag stelt vervolgens de zij-instromer in staat om het zij-instroomtraject af te ronden.

Niet alle subsidie besteed

Als de zij-instromer het zij-instroomtraject met goed gevolg afrondt, kan niet-gebruikte subsidie worden gebruikt voor andere bekostigde activiteiten.

Subsidie zij-instroom verantwoorden

In uw jaarverslag moet u de subsidie zij-instroom verantwoorden. De onbestede subsidie moet u verantwoorden in de jaarrekening van het laatste jaar van besteding. U moet de scholings- en begeleidingsovereenkomst en het bewijs van het bekwaamheidsonderzoek minimaal 7 jaar bewaren.

Regelgeving

Meer informatie over de subsidie zij-instroom vindt u in de 'Regeling subsidie zij-instroom Link opent externe pagina '.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via zij-instroom@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 90 99 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee