Proces statustoekenning

Met het proces statustoekenning bepaalt DUO bekostigingsstatussen voor inschrijvingen of diploma’s. Er is een voorlopig en definitief proces.

Voorlopige statustoekenning

Tijdens het proces van de voorlopige statustoekenning bepaalt DUO de voorlopige bekostigingsstatus van een inschrijving of diploma. Het is een voorlopige bepaling die nog bijgesteld kan worden. 

Uw instelling levert een wijziging aan via het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). ROD koppelt vrijwel direct een voorlopige bekostigingsstatus van de geregistreerde inschrijving en/of diploma van uw instelling terug. 

De directe terugkoppeling verloopt via berichtenverkeer. Om de juiste hoogte van de bekostiging vast te stellen, is het belangrijk dat u controleert of deze teruggekoppelde gegevens overeenkomen met de administratie van uw instelling.

Voor de controle kunt u ook een overzicht terugmelding bekostigingsgrondslagen individueel (TBG-I) aanvragen. In het overzicht TBG-I vindt u alle terugmeldingen van de voorlopige bekostigingsgrondslagen die betrekking hebben op het nieuwe bekostigingsjaar. 

Definitieve statustoekenning

In juli draait DUO het proces definitieve statustoekenning. De definitieve bekostigingsstatus geeft aan of relevante inschrijvingen en diploma’s daadwerkelijk in aanmerking komen voor bekostiging. 

Het proces van de definitieve statustoekenning start zodra alle goedgekeurde assurancerapporten ontvangen en verwerkt zijn. Hierover vindt u meer informatie op de pagina Assurance-rapport.

Tijdens dit proces:

  • Kunt u geen TBG-I aanvragen.
  • Kunt u uw wijzigingen wel doorgeven en deze worden ook verwerkt in ROD.
  • Ontvangt u niet meteen een terugkoppeling van de voorlopige bekostigingsstatussen van uw doorgegeven wijzigingen. Terugkoppeling hiervan gebeurt nadat het proces is afgerond.
  • Koppelt DUO de vastgestelde definitieve bekostigingsstatussen aan u terug via het TBG-I.
  • Koppelt DUO uw relatieve instellingsaandeel in de bekostiging en het overzicht van de landelijke relatieve aandelen aan u terug via het TBG.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee