Naar Verantwoording

Jaarverslaggeving

Elk jaar moet u vóór 1 juli de bekostiging van uw school verantwoorden. U levert hiervoor de jaarverslaggeving en de jaarcijfers aan.

In de jaarverslaggeving rapporteert uw schoolbestuur over algemene zaken en het beleid van het afgelopen schooljaar. Vanaf verslagjaar 2022 levert u deze documenten als pdf aan via Mijn DUO.

Jaarverslaggeving via Mijn DUO

Binnenkort leest u op deze pagina hoe u het jaarverslag aanlevert via Mijn DUO.

Documenten jaarverslaggeving

Deze documenten zijn nodig om de jaarverslaggeving aan te leveren: 

  1. Aanbiedingsformulier 
  2. Jaarverslag (met jaarrekening). Op Rijksoverheid.nl vindt u toelichting hierop in de Brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs Link opent externe pagina
  3. Controleverklaring. Op Onderwijsinspectie.nl vindt u informatie over het onderwijsaccountantsprotocol Link opent externe pagina .
  4. Verslag van bevindingen of uitzonderingsrapportage. Dit is alleen nodig als 1 van deze documenten is afgegeven door uw accountant.

Sla deze documenten op als losse pdf-bestanden. Dit is nodig om deze straks via Mijn DUO te versturen. 

Aanbiedingsbrieven en -formulieren 2022

De aanbiedingsbrieven en aanbiedingsformulieren 2022 zijn beschikbaar. Via Ctrl+F kunt u snel zoeken naar het formulier van uw bestuur.

Hebt u geen aanbiedingsformulier meer? Gebruik dan voor verslagjaar 2022 het lege exemplaar.

Brief afwikkeling jaarverslag 2021

In de download vindt u de brief afwikkeling jaarverslag 2021. Via Ctrl+F kunt u snel zoeken naar het formulier van uw bestuur. 

Inloggen lukt niet

Als inloggen niet lukt, dan kan het jaarverslag nog per post verstuurd worden. Stuur alle documenten naar: 

Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Zorg ervoor dat DUO deze documenten uiterlijk 30 juni 2023 ontvangt.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee