Naar Bekostiging en subsidies

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

De regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) in Nederland is verdeeld in 40 regio’s. Binnen zo’n regio maken scholen en gemeenten elke 4 jaar afspraken over maatregelen om schooluitval tegen te gaan en over de begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie. Die afspraken staan in plannen van aanpak. 

Elke regio heeft een contactgemeente voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) vsv. Ook heeft elke regio een contactschool die de andere scholen vertegenwoordigt.

Doel regionale aanpak vsv

Scholen en gemeenten werken hard samen om jongeren op de best passende plek te krijgen. Het belangrijkste is dat jongeren een opleiding blijven volgen óf leren en werken combineren. Daarnaast kan het ook gaan om voor deze jongeren een passende plek te vinden op de arbeidsmarkt en om ze de juiste hulp, zorg en ondersteuning te geven.

Subsidie

De Rijksoverheid ondersteunt scholen en gemeenten in de regionale aanpak vsv door (onder andere) geld beschikbaar te stellen. Een contactschool kon daardoor subsidie aanvragen. 

Aanvraagperiode (verlopen)

Subsidie aanvragen kon van 1 april t/m 30 september 2020 (alleen) door de contactschool.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Als er een wijziging is in de samenstelling van een RMC-regio en/of een wijziging van het regionale programma, dan meldt de contactschool dit direct en schriftelijk aan de minister. De minister kan officieel beslissen dat deze wijziging gevolgen heeft voor het subsidiebedrag.

Verantwoorden

Jaarlijks legt de contactschool verantwoording af voor deze subsidie via Model G van de Jaarrekening. Contactgemeenten leggen voor de specifieke uitkering verantwoording af via de SiSa (BZK) en door het indienen van de vsv-effectrapportage (DUO).

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 33 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Terugbelverzoek

Kunnen we u terugbellen? Mail dan naar ico@duo.nl en zet bij het onderwerp: terugbelverzoek. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en eventueel instellingscode. We bellen u vandaag of de volgende werkdag terug.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee