Naar Vavo

ROD controleren (vavo)

Vergelijk de inschrijvingen in uw administratie met de gegevens in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Zo weet u zeker dat u voor het juiste aantal leerlingen bekostiging krijgt. U controleert dit in Mijn DUO.

Dashboard en kwaliteitscontrole

DUO controleert wekelijks de gegevens in ROD. Als er gegevens ontbreken of mogelijk niet juist zijn, wordt er een kwaliteitscontrolebestand aangemaakt. In dit bestand ziet u om welke leerlingen het gaat. U ontvangt het bestand in Mijn DUO. Op het dashboard ziet u bovendien hoeveel leerlingen het betreft. Hiermee kunt u de gegevens in uw administratie controleren. Eventuele aanpassingen in uw administratie levert u vervolgens aan ROD.

Leerlingdossier

In het leerlingdossier in Mijn DUO ziet u op verschillende tabbladen de gegevens van de leerling zoals die in ROD staan. U ziet hier de persoonsgegevens van de leerling, de inschrijvingsgegevens (tabblad ‘Deelnames’) en de examenresultaten.

Registratieoverzicht

Op het registratieoverzicht ziet u de inschrijvingen (deelnames) en examenresultaten zoals ze in ROD staan. U kunt een registratieoverzicht opvragen in Mijn DUO. Geef daarbij aan om welke periode het gaat. Na aanvraag staat het de volgende werkdag klaar in Mijn DUO. Vergelijk vervolgens de gegevens op het registratieoverzicht met de gegevens in uw administratie.

OBO en de verschillenlijst

In het OBO (Overzicht Basis- en diplomagegevens Onderzoek) staat alle informatie die bij DUO bekend is en van belang is voor de bekostiging. Met het OBO kan de accountant controleren of de gegevens in het LAS en in ROD overeenkomen. U vraagt het OBO op in Mijn DUO. Na aanvraag staat het de volgende werkdag klaar in Mijn DUO. In de verschillenlijst staan alle verschillen ten opzichte van het vorige OBO. Deze lijst wordt meegeleverd vanaf het 2e OBO dat u aanvraagt.

Rollen

Voor het opvragen van een registratieoverzicht of een OBO of om bestanden op te halen, hebt u in Mijn DUO de juiste rol nodig. De beheerder bij uw instelling kan rollen toekennen.

Vragen

Weet u niet hoe u een signaal kunt oplossen? Of hebt u een andere vraag over het controleren van ROD? Kijk dan in de Handleiding ROD voor vavo.

Contact ROD mbo

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ipo@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 90 00 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee