Uitwisselen met BRON

Voor onder andere de bekostiging van uw studenten levert u studentgegevens aan BRON.

Via BRON wisselt u inschrijvingen, diploma- en BPV-gegevens van uw studenten uit met DUO. BRON bestaat uit 2 registers: Onderwijsdeelname (OD) en Onderwijsresultaten (OR).

Burgerservicenummer

De uitwisseling met BRON gaat op basis van het burgerservicenummer (bsn) van de student. Hebt u geen bsn, lever dan zoveel mogelijk persoonsgegevens van de student aan BRON. DUO probeert hiermee het bsn te achterhalen. Is er geen bsn bekend, dan krijgt u van DUO een onderwijsnummer. Hiermee wisselt u dan voortaan de gegevens uit.

Gegevens beroepspraktijkvorming (bpv)

Wissel eerst de gegevens van het leerbedrijf uit met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Daarna kunt u de bpv-gegevens met DUO uitwisselen.

Locatiecode vsv

U meldt bij de inschrijfgegevens ook de locatiecode vsv aan BRON. Deze code is het NHR-vestigingsnummer (Nederlands Handelsregister) van de locatie waar de student het grootste deel van zijn onderwijs volgt. De locatiecode maakt het voor leerplichtambtenaren en RMC-functionarissen makkelijker om bij verzuim en uitval de begeleider van de student te vinden.

Generieke examenonderdelen

De generieke examenonderdelen zijn Nederlandse taal, rekenen en Engels. De examencommissie bij de instelling bepaalt de examenresultaten. Zij bepalen ook wanneer de student een vrijstelling krijgt.

In het Schema ‘aanleveren generieke examenonderdelen’ ziet u een overzicht van verschillende situaties, en welke gegevens dan gelden. Ook vindt u hier de codes in geval van een vrijstelling.

Uitschrijven en voortijdig schoolverlaters (VSV)

U mag een student pas uitschrijven als hij een startkwalificatie heeft gehaald. Of als hij naar een andere school gaat. In alle andere situaties overlegt u met de leerplichtambtenaar. Meer informatie over uitschrijven van leerplichtige of kwalificatieplichtige studenten? Raadpleeg de Categorieën van reden uitstroom.

Handleiding BRON

Meer informatie over uitwisselen met BRON vindt u in de handleiding.