Voorwaarden

Er gelden voorwaarden voor uw leeftijd, opleiding en nationaliteit.

Leeftijd

 • Doet u mbo? Dan moet u minimaal 18 jaar zijn voor een beurs of rentedragende lening. U kunt wel een studentenreisproduct krijgen als u nog geen 18 bent. 
 • Voor hbo en universiteit geldt geen minimumleeftijd.
 • U moet jonger zijn dan 30 als uw studiefinanciering ingaat.

Wordt u 30? Dan loopt uw studiefinanciering gewoon door. Behalve als u uw studiefinanciering na uw 30e stopzet, dan kunt u uw studiefinanciering niet meer opnieuw starten.

Opleiding

 • U doet een van de volgende opleidingen:
  • mbo: beroepsopleidende leerweg (bol)
  • hbo of universiteit: bachelor, master of associate degree
 • U staat voltijds of duaal ingeschreven als student. Voor deeltijd of bbl krijgt u geen studiefinanciering. Voor een inschrijving als extraneus of examendeelnemer ook niet.
 • U moet op de 1e van de maand ingeschreven staan. Wordt u na de 1e ingeschreven, dan gaat uw studiefinanciering een maand later in.
 • Uw opleiding duurt minimaal 1 jaar.
 • Uw opleiding is erkend. Uw school of universiteit kan u vertellen of dat zo is.

Doet u een schakeljaar of premaster? U krijgt alleen studiefinanciering als u wordt ingeschreven als voltijds of duaal bachelorstudent.

Soms kunt u ook studiefinanciering krijgen voor een opleiding in het buitenland.

Thuisstudie

Op dit moment zijn er geen thuisstudies waar u studiefinanciering voor kunt krijgen.

Doorlopende of geïntegreerde leerroute vmbo-mbo

Volgt u een doorlopende of geïntegreerde leerroute vmbo-mbo? Dan valt u de eerste 2 leerjaren van deze route onder het voortgezet onderwijs (fase vo). Daarna valt u meestal onder het mbo (fase mbo). Uw school weet of u onder het voortgezet onderwijs of het mbo valt.

Controleer met de voorwaardenhulp of het stroomschema waar u recht op hebt.

Voorwaardenhulp doorlopende en geïntegreerde leerrouteVoorwaardenhulp doorlopende en geïntegreerde leerroute

Nationaliteit

 • U bent Nederlander of u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.
 • Hebt u een verblijfsvergunning type I? Dan kunt u misschien studiefinanciering krijgen.
 • Komt u uit een EU/EER-land Link opent externe pagina , Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Of komt uw partner of ouder uit een van deze landen? Dan kunt u misschien studiefinanciering krijgen.

Voorwaarden verblijfsvergunning type I

Gebruik de voorwaardenhulp om te bepalen of u recht hebt op studiefinanciering.

Voorwaardenhulp verblijfsvergunning type IVoorwaardenhulp verblijfsvergunning type I

Voorwaarden EU/EER-burgers en Zwitsers

Voorwaarden

U krijgt studiefinanciering als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet. Ook voor alleen het studentenreisproduct moet u aan 1 van deze voorwaarden voldoen.

 • U woont 5 jaar of langer achter elkaar in Nederland.
 • U bent migrerend werknemer. U werkt minstens 32 uur per maand in Nederland of u hebt een maandelijks inkomen van minimaal 50% van de .
 • Uw niet-Nederlandse ouder of partner heeft de nationaliteit van een EU/EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland en is óf was migrerend werknemer. Uw ouder of partner werkt(e) minstens 32 uur per maand in Nederland, of uw ouder of partner heeft of had een maandelijks inkomen van minimaal 50% van de .

Bent u migrerend werknemer? Uw arbeidscontract moet op de 1e van de maand ingaan. Start uw contract later, dan gaat uw studiefinanciering een maand later in.

Twijfelt u of u aan de voorwaarden voldoet? Neem dan contact met ons op.

Minder dan 32 uur werk

De norm is 32 uur werk per maand in Nederland. Onder de 32 uur krijgt u geen studiefinanciering. Behalve bij 6 maanden werk of meer. Dan is minimaal 24 uur gemiddeld per maand ook voldoende. Bijvoorbeeld als u, uw ouder of uw partner al langer dan 6 maanden in Nederland werkt. Of als er een vast contract is.

 • Werkt u tussen de 24 en 32 uur per maand? Dan beoordeelt DUO of u minimaal 6 maanden werkt of een vast contract hebt.
 • Werkt u minder dan 24 uur per maand? Dan hebt u meestal geen recht op studiefinanciering.
 • Werkt(e) uw ouder of partner tussen de 24 en 32 uur per maand? Dan beoordeelt DUO of uw ouder of partner minimaal 6 maanden werkt of een vast contract heeft.
 • Werkt(e) uw ouder of partner minder dan 24 uur per maand? Dan hebt u meestal geen recht op studiefinanciering.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Of denkt u dat u toch in aanmerking komt voor studiefinanciering? Vraag dan studiefinanciering aan:

 1. Vraag studiefinanciering aan in Mijn DUO.
 2. Lees hieronder bij 'Bewijsstukken burgers uit de EU/EER, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk' welke bewijsstukken nodig zijn. Na uw aanvraag kunt u uw bewijsstukken uploaden in Mijn DUO.
 3. U krijgt binnen 6 tot 8 weken bericht.

Voorwaarden burgers Verenigd Koninkrijk

U krijgt studiefinanciering als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt een Nederlandse Artikel 50 verblijfsvergunning en u woont 5 jaar of langer achter elkaar in Nederland.
 • U hebt een Nederlandse Artikel 50 verblijfsvergunning en u bent migrerend werknemer. U werkt minstens 32 uur per maand in Nederland of u hebt een maandelijks inkomen van minimaal 50% van de .

  Werkt u tussen de 24 en 32 uur per maand? Dan komt u niet in aanmerking voor studiefinanciering. Behalve als u 6 maanden of meer werkt.

  Uw arbeidscontract moet op de 1e van de maand ingaan. Start uw contract later, dan gaat uw studiefinanciering een maand later in.
 • Uw Britse ouder of partner heeft een Nederlandse Artikel 50 verblijfsvergunning en is óf was migrerend werknemer. Of uw niet-Nederlandse ouder of partner heeft de nationaliteit van een EU/EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland en is óf was migrerend werknemer. Uw ouder of partner werkt(e) minstens 32 uur per maand in Nederland, of uw ouder of partner heeft of had een maandelijks inkomen van minimaal 50% van de .

  Werkt(e) uw ouder of partner tussen de 24 en 32 uur per maand? Dan komt u niet in aanmerking voor studiefinanciering. Behalve als uw ouder of partner 6 maanden of meer werkt.

Ook voor alleen het studentenreisproduct moet u aan 1 van deze voorwaarden voldoen.

Voldoet u aan 1 van deze voorwaarden?

 1. Vraag studiefinanciering aan in Mijn DUO.
 2. Lees hieronder bij 'Bewijsstukken burgers uit de EU/EER, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk' welke bewijsstukken nodig zijn. Mail uw bewijsstukken naar documenten@duo.nl.
 3. U krijgt binnen 6 tot 8 weken bericht.

Twijfelt u of u aan de voorwaarden voldoet? Neem dan contact met ons op.

Bewijsstukken burgers uit de EU/EER, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk (nieuwe aanvraag)

Hebt u nu nog geen studiefinanciering? Lees dan hier welke bewijsstukken u bij de aanvraag moet uploaden of meesturen.

5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland

We hebben een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Hebt u de Britse nationaliteit? Dan hebben we een kopie nodig van de voor- en achterkant van uw Nederlandse Artikel 50 verblijfsvergunning.

Werk met contract

Werkt u in Nederland met vast, tijdelijk of oproepcontract? Dan hebben wij onderstaande bewijsstukken nodig. Vraagt u studiefinanciering aan over maanden die al voorbij zijn, stuur dan ook de loonstroken over die maanden mee.

 • arbeidscontract (ondertekend door beide partijen) + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs
 • als u de Britse nationaliteit hebt: een kopie van de voor- en achterkant van uw Nederlandse Artikel 50 verblijfsvergunning

Als uw niet-Nederlandse ouder een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract (ondertekend door beide partijen) + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw ouder
 • als uw ouder de Britse nationaliteit heeft: een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse Artikel 50 verblijfsvergunning van uw ouder

Als uw niet-Nederlandse een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract (ondertekend door beide partijen) + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw partner
 • trouwboekje of akte van geregistreerd partnerschap
 • als uw partner de Britse nationaliteit heeft: een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse Artikel 50 verblijfsvergunning van uw partner

Freelancer of zzp'er

Bent u freelancer of zzp'er, of is uw ouder of partner dat? Bel ons. Dan leggen we u persoonlijk uit welke bewijsstukken we nodig hebben.

Controle gewerkte uren of inkomen

DUO controleert regelmatig wat per maand het aantal gewerkte uren of inkomen was van u, uw ouder of partner. Ook als u alleen het studentenreisproduct hebt.

Bewijsstukken burgers uit de EU/EER, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk (verlenging)

Is uw studiefinanciering voor een beperkte periode toegekend? En wilt u een verlenging aanvragen? Lees dan hier welke bewijsstukken u bij de aanvraag moet uploaden of meesturen.

Werk met contract

Werkt u in Nederland met vast, tijdelijk of oproepcontract? Of uw partner of uw ouder(s)? Dan hebben wij de volgende bewijsstukken nodig:

 • salarisspecificaties over de laatste 6 maanden waaruit blijkt hoeveel uur per maand er is gewerkt
 • bankafschriften over de laatste 6 maanden waarop het betaalde loon zichtbaar is
 • arbeidscontract(en) over de laatste 6 maanden. De arbeidscontracten moeten zijn ondertekend door beide partijen.

Als het arbeidscontract eindigt, stuur dan ook uw nieuwe arbeidscontract mee, ondertekend door beide partijen. Krijgt u geen nieuw contract en hebt u nog geen ander werk? Schrijf u dan in bij het UWV Link opent externe pagina als werkzoekende en neem contact met ons op.

De norm is 32 uur werk per maand in Nederland. Onder de 32 uur krijgt u geen studiefinanciering. Behalve bij 6 maanden werk of meer. Dan is minimaal 24 uur gemiddeld per maand ook voldoende.

Freelancer of zzp’er

Bent u freelancer of zzp'er, of is uw ouder of partner dat? Dan hebben wij de volgende bewijsstukken nodig:

 • facturen die u de laatste 6 maanden aan uw klanten hebt verzonden.
 • bankafschriften over de laatste 6 maanden waarop de betaalde facturen zichtbaar zijn
 • urenregistratie die u per week of per maand hebt bijgehouden over de laatste 6 maanden
 • aangifte omzetbelasting van de laatste 2 kwartalen
Ik wacht nog op een verblijfsvergunning

Vraag alvast studiefinanciering aan. U ontvangt dan een afwijzing omdat u niet voldoet aan de voorwaarde nationaliteit. Neem vervolgens contact met ons op binnen 6 weken nadat u de verblijfsvergunning hebt ontvangen. Voldoet u dan aan alle voorwaarden, dan kunnen we uw studiefinanciering alsnog toekennen.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Misschien hebt u recht op een andere regeling:

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee