Naar In het kort

Levering gegevens personeel niet in loondienst

 1. In het kort
 2. Hoe PNIL-gegevens aanleveren?
 3. Wel of geen PNIL?

Hoe PNIL-gegevens aanleveren

U kunt de gevraagde gegevens over het kalenderjaar 2022 aanleveren van 1 januari tot en met 31 maart 2023.

Benodigde autorisaties

Voor de gegevenslevering hebt u de beheerdersrol voor onderwijspersoneel (OWP) nodig. Deze beheerdersrol kunt u aanvragen met het formulier Aanmelding en wijziging Beheerder Mijn DUO. Gebruik dit formulier ook als u nog inlogt met een token. Nieuwe gebruikers van Mijn DUO loggen in met eHerkenning.

Met de OWP-beheerdersrol kunt u de OWP-gebruikersrol toekennen aan uzelf of aan iemand anders binnen uw organisatie. Dit kan door in Mijn DUO bij 'Autorisatiebeheer' de betreffende rollen te koppelen. De OWP-gebruikersrol is nodig om de gegevens aan te leveren.

Wat moet u doen?

U levert de gegevens aan in een zipbestand. In dit zipbestand moet u een csv-bestand opnemen met de gegevens. Het zipbestand zet u vervolgens klaar in Mijn DUO.

 1. Download het Sjabloon aanlevering PNIL voor het betreffende jaar. Voor 2022 is dit versienummer 5 (links bovenaan het 1e tabblad).
 2. Verwijder in het tabblad ‘Aanlevering PNIL’ de ingevulde voorbeeldgegevens (in het rood). Vul uw gegevens in op het tabblad. Gebruik hierbij de waardelijsten.
 3. Exporteer het Excelbestand om een csv-bestand te maken:
  • Selecteer het tabblad ‘Aanlevering PNIL’.
  • Kies ‘Bestand’, ‘Opslaan als’ en ‘CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken …)’.
  • Gebruik het volgende formaat voor de naam van het csv-bestand: Aanlevering_PNIL_Leverancier_EEJJ.csv.
  • Accepteer de Excelmelding.
 4. Comprimeer het csv-bestand naar een zipbestand. Ga in de verkenner op het bestand staan en kies via de rechtermuisknop 'Kopiëren naar' en dan ‘Gecomprimeerde (gezipte) map’.
 5. Log in op Mijn DUO en upload het zipbestand.

Bestandsnamen

Voor zowel het csv-bestand als het zipbestand geldt:

 • <leverancier>: eigen vulling door leverancier van maximaal 10 posities, bestaande uit letters en cijfers (bijzondere leestekens niet toegestaan). Bijvoorbeeld uw bestuursnummer of de naam van het bestuur of de school.
 • <EEJJ>: het kalenderjaar van de PNIL-gegevens.
 • De bestandsnamen zijn hoofdlettergevoelig.
 • De gegevens in beide bestanden (csv en zip) moeten gelijk zijn.

Waarom op deze manier aanleveren?

Er is uitgebreid onderzocht of DUO deze gegevens kan verzamelen zonder de scholen hiermee te belasten. Bijvoorbeeld via administratiekantoren of uitzendbureaus. Voor PNIL is dit helaas niet mogelijk omdat de financiële en personele administratie los van elkaar staan. Hierdoor is het lastig om een koppeling te maken met een softwarepakket.

Waarom niet in jaarverslag aanleveren?

Met het jaarverslag legt het schoolbestuur verantwoording af over de gang van zaken van het afgelopen jaar, waaronder de inzet van bekostiging. Bij de gegevenslevering personeel niet in loondienst vragen we schoolbesturen om informatie op detailniveau te leveren. Dit past niet bij het jaarverslag, wat veel globaler is.

Terugmelding

Na het uploaden krijgt u een notificatiemail met een goedkeuring of foutmelding. Bij een goedkeuring bent u voor dit kalenderjaar klaar met de gegevenslevering. Bij een foutmelding kan er sprake zijn van meerdere fouten. Herstel alle fouten voor goedkeuring. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.

School had geen PNIL

Heeft uw bestuur in het afgelopen kalenderjaar geen gebruik gemaakt van personeel niet in loondienst (PNIL)? Geef dit dan per e-mail aan ons door. Vermeld hierbij uw bestuursnummer.

Meer informatie

Meer informatie en uitleg vindt u in de handleiding of het Programma van Eisen. Voor vragen over het aanleveren van personeelsgegevens kunt u ook terecht bij de helpdesk Gegevensleveringen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee