Beroepsgericht keuzevak aanvragen

Aanvragen

Is uw melding positief beoordeeld dan dient u een aanvraag in:

  1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Aanvraag van en nieuwe beroepsgericht keuzevak'.
    Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden.
  2. Wilt u per 1 augustus een keuzevak aanbieden dan moet u voor 1 oktober van het voorafgaande jaar een aanvraag indienen.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

DUO controleert of de aanvraag compleet is en stuurt deze door naar de commissie keuzevakken vmbo.

Besluit

U krijgt binnen 13 weken na de aanvraag van DUO een brief met het besluit.
De staatssecretaris stelt het nieuwe beroepsgerichte keuzevak vast. Het krijgt een vakcode, waarmee het keuzevak landelijk is erkend en h et wordt opgenomen in de landelijke lijst beroepsgerichte keuzevakken.

Nieuw beroepsgericht keuzevak aanbieden

U biedt een nieuw ontwikkeld keuzevak aan nadat:

  1. Het examenprogramma voor het keuzevak is vastgesteld door de minister.
  2. Het examenprogramma is opgenomen in bijlage 3 van de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo.

Scholen kunnen de landelijke lijst beroepsgerichte keuzevakken raadplegen, bijvoorbeeld bij het voornemen voor een nieuw beroepsgericht keuzevak. Zo voorkomt de school een negatief ontwikkeladvies.

Codetabel

De keuzevakken krijgen een code. De code wordt opgenomen in de Regeling codetabellen, die stelt de minister elk schooljaar vast.

De bijlage 3 van de Regeling Codetabellen vermeldt alleen de vakcode en de vaknaam. Deze gebruikt u voor het aanleveren van examengegevens aan DUO.

Inloggen Mijn DUO

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.